لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۲

مخالفت آمريكا با سپردن نقش به سازمان ملل در عراق، از ديد سفير سابق ايران در سازمان ملل


(rm) صدا |
بحث درباره نقش سازمان ملل در بازسازي عراق ادامه دارد. درحالي كه كشورهاي ديگر بر آن تاكيد دارند، آمريكا با آن مخالف است. آقاي فريدون هويدا سفير سايق ايران در سازمان ملل متحد در مصاحبه با راديو فردا در مورد نقش سازمان ملل در بازسازي عراق مي گويد: فريدون هويدا: من خيال مي کنم که سازمان ملل متحد نبايد نقشي دربازسازي عراق داشته باشد. همايون مجد(راديو فردا): چرا؟ فريدون هويدا: براي اين که سازمان ملل متحد سازماني است که بعد از جنگ بين الملل دوم در 1945 تاسيس يافت و تمام قسمت هاي قانون اساسي سازمان ملل متحد جوابگوي اوضاع سياسي جهاني آن زمان بود يعني 1945. و بعد از انقراض شوروي در سال 1992 تمام اوضاع دنيا صورتي ديگر به خود گرفت. و بنابراين به عقيده من بايد قانون اساسي سازمان ملل متحد تغييراتي پيدا کند تا با اين اوضاع جديد تطبيق پيدا کند. و اضافه مي کنم که سازمان ملل متحد در حال حاضر در حدود 200 کشور عضو دارد و 150 كشور از اين کشورها حکومت مستبد دارند. و بنده نمي دانم که چطور ممکن است به چنين حکومتهاي مستبدي در مورد بازسازي يک کشور مستبدي که حکومتش سقوط کرده شرکت کنند. ه.م.: ولي کشورهايي مثل فرانسه و آلمان و روسيه بر نقش سازمان ملل در بازسازي عراق تاکيد مي کنند. فريدون هويدا: خب بي خود مي کنند. ه.م.: چرا؟ فريدون هويدا: بي خود براي اين که شرکت نکردند در براندازي صدام حسين. و از صدام حسين دفاع کردند. ه.م.: اشاره کرديد به تغيير فرم يا تغيير قانون اساسي سازمان ملل براي تطبيق با شرايط امروز. اين تغيير به نظر شما چطور بايد انجام بگيرد و شامل چه چيزهايي بايد باشد؟ فريدون هويدا: ملاحظه مي فرماييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد مسئول نگه داشتن يا حفظ صلح در جهان است، در درجه اول. اين شوراي امنيت که از طرف متفقين آن زمان داير شد 5 عضو دايم دارد که حق وتو دارند. در آن زمان متحدين اصلي انگليس و امريکا و روسيه بودند. وقتي مذاکره براي تشکيل سازمان ملل متحد انجام شد، روزولت و چرچيل و بعد استالين تصميم گرفتند به فرانسه و چين هم حق وتو بدهند. در آن زمان اگر به خاطر داشته باشيد، فرانسه تحت اشغال آلمان بود و يک حکومتي از خود داشت که حکومت طرفدار نازيها بود. علت اين که به فرانسه حق وتو دادند؛ اين بود که مي خواستند اروپا در اين شوراي امنيت وزني پيدا کند. حالا اگر امروز نگاه بکنيد يک کشوري مثل فرانسه اصلا نه از نظر اقتصادي ونه از نظر نظامي وزنه اي نيست. ضمنا بعد از انقراض شوروي، روسيه هم ديگر از خيلي لحاظ ديگر آن مقام و اهميت سابقش را از دست داده. ضمنا چارتر سازمان ملل متحد بنا شده بود بر اساس حقوق بشر و احترام به حقوق بشر که درخود چارتر و دو قسمتش ذکر شده. چطور ممکن است يک کشور مستبدي مثل سوريه انتخاب شود به عضويت شوراي امنيت. ثانيا چطور ممکن است که يک کشور تروريست مثل ليبي بيايد بشود رياست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل. اين اتفاقي که در ابتداي سال جاري انجام گرفت، بزرگترين دليلي است که بايد در سازمان ملل متحد تغييرات اساسي داده شود. ه.م.: بعضي ها معتقدند که سازمان ملل بايد از امريکا خارج شود و در يک نقطه ديگر دنياآغاز به کار کند. فريدون هويدا: خيال مي کنم بسيار کار خوبي خواهد بود. ه.م.: چرا؟ فريدون هويدا: براي اين که امريکا را راحت مي کنند. ه.م.: آقاي دکتر بعضي از کشورهاي جهان سوم بيشتر، سازمان ملل متحد را متهم مي کنند که به صورت ابزاري در دست قدرتهاي بزرگ از جمله امريکا درآمده. شما چه فکر مي کنيد؟ فريدون هويدا: بسيار بيجاست اين حرفشان.اين کشورهاي دنياي سوم خودشان حکومت ديکتاتوري دارند و بهتر است خودشان رعايت حقوق بشر را بکنند و به داد مردم خودشان برسند. تا اين که مردم خودشان را با ظلم اداره کنند. ه.م.: آخرين سوال اين که در دنياي قرن بيست و يک و بعد از اتفاقاتي که در خاورميانه افتاد، سازمان ملل هنوز هم مي تواند در حفظ صلح، آشتي دادن ملتها و حل اختلافات نقش بازي کند؟ فريدون هويدا: سازمان ملل متشکل است از همانطور که عرض کردم از 198 کشور عضو و سازمان ملل متحد جدا نيست از اين کشورها. تمام تصميمات سازمان ملل متحد چه در مجمع عمومي چه در شوراي امنيت با اکثريت آراي اعضاست. بنابراين هيچ نقشي نمي تواند داشته باشد. گاهگاهي براي توجيه، پاي سازمان ملل متحد را مي کشند در اين کار اما سازمان ملل متحد در نيم قرني که موجود بود در دعواهاي مهم بين کشورها هيچ مداخله اي نداشت. بحث درباره نقش سازمان ملل در بازسازي عراق ادامه دارد. درحالي كه كشورهاي ديگر بر آن تاكيد دارند، آمريكا با آن مخالف است. آقاي فريدون هويدا سفير سايق ايران در سازمان ملل متحد در مصاحبه با راديو فردا در مورد نقش سازمان ملل در بازسازي عراق مي گويد: من خيال مي کنم که سازمان ملل متحد نبايد نقشي دربازسازي عراق داشته باشد. سازمان ملل متحد در حال حاضر در حدود 200 کشور عضو دارد و 150 كشور از اين کشورها حکومت مستبد دارند. و بنده نمي دانم که چطور ممکن است به چنين حکومتهاي مستبدي در مورد بازسازي يک کشور مستبدي که حکومتش سقوط کرده شرکت کنند. ضمنا چارتر سازمان ملل متحد بنا شده بود بر اساس حقوق بشر و احترام به حقوق بشر که درخود چارتر و دو قسمتش ذکر شده. چطور ممکن است يک کشور مستبدي مثل سوريه انتخاب شود به عضويت شوراي امنيت. ثانيا چطور ممکن است که يک کشور تروريست مثل ليبي بيايد بشود رياست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل.
XS
SM
MD
LG