لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۱۴

علت حضور نظامي آمريكا در عراق از ديد دولت هاي منطقه


(rm) صدا |
امريکا تا به حال حضور نظامي در منطقه را به دليل تهديد صدام حسين توجيه مي کرد حال که اين تهديد از بين رفته و علت وجودي حضور اين نيروها معلوم نيست چه مي تواند باشد. ليلي صدر – دانلد رامسفلد وزير دفاع امريکا مي گويد مساله حضور اثر گذار امريکا در عراق پس از جنگ موضوع بحث و گفتگوي ماست اما مدتي طول مي کشد تا به جمعبندي برسيم. حتي پيش از جنگ عراق، دودمان پادشاهي سعودي به امريکا اطلاع داده است که انتظار دارد نيروهاي امريکايي در پايان جنگ مراجعت کنند. عمده ترين انگيزه حفظ حضور نيروها در عربستان سعودي حفظ کشورهاي منطقه در برابر خطر صدام حسين قلمداد مي شد و حالا که اين رژيم نابود شده ديگر دليلي براي حضور اين نيروها وجود ندارد. با سقوط صدام حسين جانمايه اصلي حضور امريکا در عربستان سودي هم نابود شده و نيروي هوايي امريکا هنوز از پايگاه هوايي امير سلطان در عربستان سعودي براي پروازهاي پشتيباني به عراق استفاده مي کند. فرماندهي مرکزي آن که دو سال پيش ايجاد شده است عمليات هوايي را در مناطقي که هسته هاي مقاومت وجود دارند، رهبري مي کند. اما وقتي منطقه پرواز ممنوع از بين رفته و رژيم دشمن هم در عراق وجود ندارد معلوم نيست نيروي هوايي امريکا برا ي چه هدفي در آنجا مي ماند. آقاي رامسفلد مي گويد هر چند منطقه پرواز ممنوع وجود ندارد اما ما هنوز در منطقه پرواز ممنوع پروازهايي دازيم.
XS
SM
MD
LG