لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۵

نامه همسر نويسنده زنداني عليرضا جباري به رئيس جمهوري اسلامي: انتقاد از تشويق مردم به بيان عقيده


(rm) صدا |
همسرِ عليرضا جباري، مترجم زنداني آثار تولستوي در ايران، درنامه اي به رئيس جمهوري اسلامي ، محمد خاتمي را به دليل ناتواني در دفاعِ عملي از آزادي بيان و درعين حال ، تشويقِ مردم به بيانِ عقيده ، موردِ پرسش قرار داد. گوهر شميراني، همسر عليرضا جباري، در اين نامه با اشاره به روندِ احضار و بازداشت همسرش از ديماهِ 1381 ، نوشت عليرضا جباري اگرچه رسماً توسط اداره اماکن نيروي انتظامي احضار و بازداشت شد ، اما پس از مدتها پر وجو و به اين در و آن در زدن ، افسر اداره اماکن به اوگفته که همسرش توسط اين اداره بازداشت نشده است. گوهرشميراني نوشت: بعداً با تماس همين اداره اماکن ، به مجتمعِ قضاييِ فرودگاه مراجعه کرد و با ارائه سند و قرار کفالت، همسرش را موقتاً آزاد کرد. گوهر شميراني در ادامه ذکر موارد برخورد دستگاه قضايي و اداره اماکن نيروي انتظامي براي درهم ريزيِ عصبيِ خانواده جباري، به نحوه احضار دومِ عليرضا جباري، پس از آزادي کوتاه موقت، اشاره کرد و نوشت: شبِ عيد، بساط نوروز را درخانه فراهم کرده بوديم که با تلفن ساعت 11 شب، مجدداً او را به اداره اماکن احضار کردند. گوهر شميراني افزود: ترديدي نيست که اين تلفنهاي آخرشب و اين نحوه بازداشتها براي کشتن تدريجيِ جباري صورت ميگرفته است. گوهر شميراني همچنين با ذکر اين که عليرضاجباري نويسنده و مترجم را در زندان گوهردشت و در محلي که جاي نگهداري زندانيان بسيارخطرناک است، به بند کشيده اند، نوشت: شاهد بوده که شوهرش را با غل و زنجير به دست و پا به دادگاه آورده وبا همان غل و زنجير و بدون اجازه به او براي انتخاب وکيل، بازجويي و محاکمه اش کرده اند. گوهر شميراني در پايان نامه نوشت: ميدانم که با اين نحو اعتراض ، آينده فرزندانم نيز به ويراني کشيده خواهد شد ، اما چيزي براي ما باقي نمانده است. اواز خاتمي مي پرسد: چرا اعلام نمي کنيد که شما به عنوان رئيس جمهوري هيچ قدرتي براي دفاع از حقوق مردم نداريد و چرا مردم را به ابراز عقيده تشويق مي کنيد تا بعداً دچار مشکل شوند؟ عليرضا جباري که با نام آذرنگ و بيشتر به عنوان مترجم آثارتولستوي در ايران شناخته شده است، در ديماه 81 بازداشت شد و پس از آزادي موقتش از زندان در اسفند گذشته، به رسانه ها گفت که دربازجويي ها دريافت که دليل بازداشت، فعاليت او در کانون نويسندگان ايران و نيز يک مصاحبه با هفته نامه شهروند چاپ کانادا بود. گوهر شميراني، همسر عليرضا جباري، مترجم زنداني آثار تولستوي در ايران، درنامه اي به رئيس جمهوري اسلامي ، او را به دليل ناتواني در دفاعِ عملي از آزادي بيان و درعين حال ، تشويقِ مردم به بيانِ عقيده ، موردِ پرسش قرار داد. گوهر شميراني در ادامه ذکر موارد برخورد دستگاه قضايي و اداره اماکن نيروي انتظامي براي درهم ريزيِ عصبيِ خانواده جباري، به نحوه احضار دومِ عليرضا جباري، پس از آزادي کوتاه موقت، اشاره کرد. گوهر شميراني در پايان نامه نوشت: ميدانم که با اين نحو اعتراض ، آينده فرزندانم نيز به ويراني کشيده خواهد شد ، اما چيزي براي ما باقي نمانده است. اواز خاتمي مي پرسد: چرا اعلام نمي کنيد که شما به عنوان رئيس جمهوري هيچ قدرتي براي دفاع از حقوق مردم نداريد و چرا مردم را به ابراز عقيده تشويق مي کنيد تا بعداً دچار مشکل شوند؟
XS
SM
MD
LG