لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۰۵

وضعيت امنيتي در بغداد از ديد فرستاده ويژه راديو فردا


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري: آقاي رافت وضعيت امنيتي در بغداد آيا در روزهاي گذشته بهبود پيدا كرده؟ احمد رافت (راديو فردا): در 48 ساعت اخير بهتر شده. در بخشي از خيابان ها با بازگشت نيمي از برق در بغداد چراغ روشن است و اين كمك مي كند و جلوگيري مي كند از غارت و چپاول. مخصوصا كه منازل شخصي است چون قبلا اداره ها و نهادهاي دولتي بوده ولي تازگي ها به خانه حمله مي كردند كه اين وضعيت بهتر شده با آمدن برق. علاوه بر اين مقدار زيادي از پليس هاي سابق عراقي آغاز به كار كردند و از امروز صبح چراغ هاي راهنماي هم در بخشي از بغداد كار مي كند. در محلات كناري هم با كمك مساجد گاردهاي غيرنظامي تشكيل شده كه مسلح نيستند. گلناز اسفندياري: مساله اي كه باعث نگراني جامعه جهاني شده غارت اشيا باستاني و هنري موزه هاي عراق است. آيا آقاي گارنر در اين مورد اقدامي كرده؟ احمد رافت (راديو فردا): يكي از اقداماتي كه آقاي جي گارنر انجام داده اطلاع رساندن به فرودگاه هاي اطراف عراق است كه كنترل را شديد كنند. گلناز اسفندياري: درباره ملاقات با رهبران سياسي عراق چه اطلاعي داريد؟ احمد رافت (راديو فردا): اين ملاقات ها تازه شروع شده و خبر زيادي نيست هنوز در اين مورد. گذشته از اين بعضي از نيروهاي اپوزيسيون عراق موافقتي با تشكيل دولت گذر ندارند و سعي مي شود از بروز هرگونه خبري به خارج جلوگيري كنند چون ممكن است لطمه بزند به اين مذاكرات.
XS
SM
MD
LG