لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۴۷

انتقال مجدد وکيل شماري از از اعضاي نهضت آزادي و ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي به زندان، پس از پايان مرخصي چهار روزه


(rm) صدا |
جمشيد چالنگي (راديوفردا): در تهران اين خبر رواج دارد که محمد علي دادخواه، وکيل شماري از اعضاي نهضت آزادي و ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي، با پايان يافتن مرخصي چهار روزه اش از زندان، امروز قرار است بار ديگر به زندان منتقل شود. آقاي دادخواه در جريان دفاع از موکلانش متهم به فريب دادن قاضي و محکوم به تحمل چهار ماه و نيم حبس شده بود. محمد علي دادخواه (وکيل شماري از اعضاي نهضت آزادي و ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي، تهران): قاعدتا چند ساعت ديگر به آزادي يا مرخصي ام باقي نمانده است و حد اکثر ساعت هفت امشب به زندان بر مي گردم. عليرغم اينکه از نظر قانوني با توجه به اينکه من بيش از يک دوم مدت حبسم را طي کرده ام، و فاقد پيشينه کيفري هم هستم، واجد شرايط برخورداري از آزادي مشروط هستم، که متاسفانه تا کنون مقامات قضايي موافقتشان را با آن اعلام نکرده اند. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): ولي به شما مرخصي دادند و به خاطر فوت خواهرتان هم اجازه دادند که تشريف بياوريد بيرون. محمد علي دادخواه: بله. مرخصي نوروزي که قانون است و هر زنداني مي تواند از آن برخوردار شود. مضافا به اينکه در اين زمينه وثيقه گرفتند. اما راجع به فوت خواهرم، متاسفانه در آن زماني که ضرورت داشت، يعني عرف ايجاب مي کرد که من براي تشييع و يا خاکسپاري و ترحيم بروم، موافقت نکردند، حتي در مراسم هفت هم نتوانستم شرکت کنم. بعد از مراسم هفت بود و مي دانيد که هر چيزي بايد در موقع خودش باشد. لباسي که بعد از عيد باشد، اعتباري ندارد. ا.ک. : شما تا پايان چهار ماه و نيم زندانتان، پيش بيني مي کنيد که در زندان باشيد؟ محمد علي دادخواه: من نمي دانم که آيا مقامات مسئول قوه قضاييه چه تصميمي در اين زمينه مي گيرند، هر چند افکار عمومي و حقوقدانان بر اين باورند که من بايد از آزادي مشروط برخوردار شوم. به خصوص اينکه وکيل من در اين زمينه، به اصرار خود ايشان، من موافقت کردم که اين درخواست را بکند و فعلا وکيل من به علت اينکه اجازه ملاقات با من را نداند، استعفاء داده است. محمد علي دادخواه، وکيل شماري از اعضاي نهضت آزادي و ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي، با پايان يافتن مرخصي چهار روزه اش از زندان، امروز قرار است بار ديگر به زندان منتقل شود. وي در جريان دفاع از موکلانش متهم به فريب دادن قاضي و محکوم به تحمل چهار ماه و نيم حبس شده بود. محمد علي دادخواه در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: عليرغم اينکه از نظر قانوني و با توجه به اينکه من بيش از يک دوم مدت حبسم را طي کرده ام، و فاقد پيشينه کيفري هم هستم، واجد شرايط برخورداري از آزادي مشروط هستم، که متاسفانه تا کنون مقامات قضايي موافقتشان را با آن اعلام نکرده اند. متاسفانه در آن زماني که ضرورت داشت، يعني عرف ايجاب مي کرد که من براي تشييع و يا خاکسپاري و ترحيم خواهرم بروم، موافقت نکردند. فعلا وکيل من به علت اينکه اجازه ملاقات با من را نداند، استعفاء داده است.
XS
SM
MD
LG