لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۹

رييس كل احتمالي بانك مركزي به روايت رسانه هاي ايران


(rm) صدا |
شماري از رسانه هاي تهران به نقل از منابع آگاه جمهوري اسلامي مي گويند كه انتصاب ابراهيم شيباني به رياست بانك مركزي جمهوري اسلامي قطعيت يافته است. گزارشي را در همين زمينه از فريدون خاوند مي شنويم. آيا چانه زني طولاني بر سر تعيين جانشين محسن نوربخش در رأس بانك مركزي جمهوري اسلامي به پايان رسيده است؟ در طول پنج هفته اي كه از درگذشت رييس كل پيشين بانك مركزي مي گذرد شايعات گوناگوني بر سر جانشيني او در محافل جمهوري اسلامي به گوش مي رسيد. اين بار ظاهرا خبر جدي است. شماري از رسانه هاي بامداد چهارشنبه تهران با اطمينان مي نويسند كه دكتر ابراهيم شيباني، دبير كل كنوني بانك مركزي، از اين پس به جاي محسن نوربخش زمام امور اين قطب مهم سياستگذاري اقتصادي كشور را در دست مي گيرد. بدين سان به نظر مي رسد كه دولت خاتمي تصميم گرفته است به جاي يك چهره سياسي شناخته شده، شخصيتي كم و بيش ناشناخته را از درون تكنوكراسي جمهوري اسلامي در رأس بانك مركزي قرار دهد. به نوشته خبرگزاري فارس، شيباني در يزد به دنيا آمده، داراي دكتراي اقتصاد از انگلستان است، در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تدريس كرده و حدود چهارده سال معاون و دبير كل بانك مركزي بوده است. همكاري طولاني ابراهيم شيباني با محسن نوربخش مي تواند نشانه نوعي وحدت نظر ميان دو شخصيت باشد و بعيد به نظر مي رسد كه با اين انتصاب احتمالي تغييري مهم در سياست اقتصادي دولت محمد خاتمي، كه تنها دو سال ديگر به پايان زمامداري او باقي است، به وجود آيد. آنچه، در صورت قطعي شدن انتصاب ابراهيم شيباني بيش از همه مورد توجه ناظران خواهد بود، رابطه قدرتي است كه از اين پس ميان سه مركز اصلي سياستگذاري اقتصادي كشور، يعني بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، به وجود خواهد آمد. در طول پنج هفته اي كه از درگذشت رييس كل پيشين بانك مركزي مي گذرد شايعات گوناگوني بر سر جانشيني او در محافل جمهوري اسلامي به گوش مي رسيد. اين بار ظاهرا خبر جدي است. شماري از رسانه هاي بامداد چهارشنبه تهران با اطمينان مي نويسند كه دكتر ابراهيم شيباني، دبير كل كنوني بانك مركزي، از اين پس به جاي محسن نوربخش زمام امور اين قطب مهم سياستگذاري اقتصادي كشور را در دست مي گيرد.
XS
SM
MD
LG