لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۰۵

بيانيه هاي تشكل هاي ملي وچپگراي برون مرزي به مناسبت اول ماه مي، روز جهاني كارگر


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): روز يازدهم ارديبهشت، مطابق با اول ماه مه، در اکثر نقاط جهان به عنوان روز کارگر جشن گرفته مي‌شود و گروه‌هاي کارگري، سنديکاها، احزاب، سازمان‌هاي سياسي بيانيه‌هايي به مناسبت آن منتشر مي‌کنند. جنبش متحد کارگران ايران، با شعار به نام خدا، آنکه عادل است و دادگر، در بيانيه خود به مناسبت روزکارگر، خواهان اتحاد کارگران و معلم ها در زير شعار کارگر، معلم، به پا خيز براي رفع تبعيض شده و افزود: روزي که در سرتاسر دنيا همگي بدون واهمه اين روز را گرامي داشته و خالصانه فرياد عدالت خواهي و انزجار از مرفهان بي درد و ظالمان ضد کارگر سر مي دهند، در ايران به اصطلاح اسلامي با هزاران ترفند و تدبير امنيتي، تحت نظارت مسئولان طرفدار سرمايه داري خانه کارگر، در چارچوب منافع حاکمان مستبد بايد برگزار گردد. جنبش آشتي ملي در بيانيه اي خود مي گويد: طبقه حاکم بر کشور ما با چپاول مستقيم ثروتهاي ملي کشور را به ورشکستگي کشانده . از زمان زمامداري اين رژيم، درآمد سرانه ايران به شدت سقوط کرده. کارخانه‌ها هر روز فرسودهتر مي‌گردند و هيچگونه حرکت منسجمي براي بازسازي آنها به کار نمي‌رود. هر روز به واحدهاي توليدي ضرر ده اضافه مي‌شود. که دير يا زود منجر به بسته شدن اين واحدها و بيکاري بيشتر کارگران مي‌گردد. شاهزاده رضا پهلوي، در بيانيه‌اي که به همين مناسبت منتشر کرد، مي‌گويد: من به شما کارگران سختکوش و ستمديده ايران مي‌بالم. چرا که در شرايطي که نزديک به نيمي از شهروندان کشور در زير خط فقر به سر مي‌برند، در زماني که بيدادگران دين‌سالار و سودجوياني که در کنار آنها منافع شخصي خود را بر همه چيز برتر مي‌شمارند، وحتي از پرداخت حقوق ماهيانه شما هم طفره مي‌روند، در پايداري و اعتراض الگويي براي ديگر هم‌ميهنان خود شده‌ايد. تنها راه نجات از اين معضلات جان کاه اجتماعي، سرنگون کردن جمهوري اسلامي با بهره گيري از شيوه‌هاي فلج کننده نافرماني مدني، چون کم‌کاري و اعتصاب است. رفاه کارگران، در واقع رفاه امنيت مالي و جاني يکايک شهروندان ايران، تنها در يک ايران عرفي شده، جامعه عمل به خود خواهد پوشيد. ايراني که خود را بدون تکيه بر نيروهاي خارجي از بند اسارت اين دکانداران دين، برهاندن. حزب مشروطه ايران نيز در بيانيه‌اي با اشاره به ثروت اندوزي روحانيان به قيمت فقيرتر شدن کارگران و زحمتکشان جامعه، خطاب به آنها مي‌گويد: جشن اول ماه مه را به جشن اتحاد همه نيروهاي اجتماعي مترقي براي مبارزه با اين رژيم ضد مردمي تبديل کنيد. با فريادتان حق خود را بخواهيد و با مبارزه خود آن را بدست آوريد. اتحاديه ملي دانشجويان نيز در بيانيه‌اش ميگويد: کارگران و کشاورزان ايران مي‌بايست به اين نتيجه قطعي برسند که مبارزه فعال و گسترده با جمهوري اسلامي، تنها راه رهايي از فقر و فلاکت و استبدادي است که دامنگير تمام ملت ايران شده است. سازمان اتحاد فداييان خلق ايران، در بيانيه‌اش خطاب به کارگران ميگويد: ما مثل هميشه خود را در کنار طبقه کارگر و تمامي مزدبگيران جامعه براي تحقق خواسته‌هايشان در دفاع از آزادي و دموکراسي بازتعريف مي‌کنيم. و تلاش هايمان را هر چه موثر تر با سير خروشان مبارزات آگانه توده ها گره مي زنيم. زنده باد اول ماه مه، روز جهاني کارگران. يك تشكل برون مرزي که خود را «جنبش متحد كارگران ايران» معرفی می کند، در بيانيه اي به مناسبت روز كارگر خواهان اتحاد معلمان و كارگران در زير شعار كارگر و معلم بپا خير، براي رفع تبعيض. در اين بيانيه، مسئولان خانه كارگر در تهران هوادار سرمايه داري معرفي شدند و اعلام شد كه روزكارگر در ايران در چارچوب دفاع از حاكمان مستبد برگزار مي شود. دراين بيانيه يادآوري شد كه از زمان تصدي جمهوري اسلامي درآمدسرانه ايران وبه كاهش گذاشت و كارخانه هاي كشور فرسوده تر شد و حركت منسجم براي بازسازي آنها صورت نگرفت و واحدهاي توليد ضررده هر روز بسته مي شوند. شاهزاده رضا پهلوي، ولعيهد سابق ايران، در بيانيه اي كه به همين مناسبت منتشر كرد نوشت در شرايطي كه نيمي از شهروندان در زيرخط فقر به سر مي برند، كاركران ايران در پايداري و اعتراض الگوئي براي هم مهينان خود شده اند. وي نوشت تنها راه نجات، سرنگون سازي جمهوري اسلامي با ستفاده از شيوه هاي نافرماني مدني و اعتصاب است. حزب مشروطه ايران در بيانيه خود خطاب به كارگران نوشت در جشن ماه مي حق خود را بخواهيد. اتحاديه ملي دانشجويان نيز در بيانيه اي نوشت كارگردان و كشاورزان ايران بايد به اين نتيجه قطعي برسند كه مبارزه فعال با جمهوري اسلامي تنها راه رهائي از فقر و فلاكت و استبداد است. سازمان چپگراي اتحاد فدائيان خلق ايران در بيانيه اي خود نوشت زنده باد اول ماه مي!
XS
SM
MD
LG