لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۱۱

دو نامه سرگشاده به رييس جمهوري اسلامي در مورد تجاوز به حقوق مردم در جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): اين روزها آقاي محمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي، دو نامه سرگشاده دريافت كرده است: نامه اول را ابراهيم نبوي طنزنويس به بهانه زنداني شدن دوست و همكارش سينا مطلبي نوشته است. نامه دوم را گوهر شميراني، همسر عليرضا جباري مترجم و نويسنده. هدف خانم شميراني از نوشتن نامه، به گفته خودش، "بيان فجايعي است كه در كشور اتفاق مي افتد و از طرف دستگاه قضايي صورت مي گيرد" و اينكه چگونه اهل فرهنگ را با دستبندبه دست و زنجير به پا به نزد قاضي مي برند و قاضي او را از حق انتخاب وكيل محروم مي كند. حديث درد هر دو نامه فشار هاي روحي و بدني بر نويسندگان و اهل قلم و ادبيات است. گوهر شميراني، همسر عليرضا جباري در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هنوز فكر مي كنم آقاي خاتمي مجري قانون اساسي است، من حق دارم ازشان بخواهم به اموراتي كه در مملكت مي گذرد بيشتر توجه داشته باشند، بداند كه چه فجايعي توي مملكت اتفاق مي افتد و چه توهين هايي به مردم مي شود. 22 ميليون نفر به ايشان راي داده اند، دقيقا خواستشان اين بود كه قانون اساسي پياده بشود، عدالت رعايت بشود و متاسفانه تغييري پيش نيامده و من هم هنوزجوابي به نامه ام نگرفته ام. گوهر شميراني مي افزايد: من با مشاهده وضعيت همسرم در سالن ملاقات شوكه شدم. همسرم را با زنجير به پا و دستبند آوردند. بهشان گفتم مگر شما جاني گرفتيد، قاچاقچي گرفتيد؟ آدمي كه دارد در مورد فرهنگ اين جامعه قلم مي زند. متاسفانه نگهبانش خيلي برخورد بدي با من داشت، در صورتي كه زندانيان ديگر نه دستبند به دستشان بود نه زنجير به پاو داشتند با موبايل صحبت مي كردند. با همراهانشان صحبت مي كردند. من فكر مي كنم با اين نوع برخورد خانواده ها را درهم مي شكنند. اين روزها آقاي محمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي، دو نامه سرگشاده دريافت كرده است: نامه اول را ابراهيم نبوي طنزنويس به بهانه زنداني شدن دوست و همكارش سينا مطلبي نوشته است. نامه دوم را گوهر شميراني، همسر عليرضا جباري مترجم و نويسنده. هدف خانم شميراني از نوشتن نامه، به گفته خودش، "بيان فجايعي است كه در كشور اتفاق مي افتد و از طرف دستگاه قضايي صورت مي گيرد" حديث درد هر دو نامه فشار هاي روحي و بدني بر نويسندگان و اهل قلم و ادبيات است. گوهر شميراني، همسر عليرضا جباري در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هنوز فكر مي كنم چون آقاي خاتمي مجري قانون اساسي است، من حق دارم ازشان بخواهم به اموراتي كه در مملكت مي گذرد بيشتر توجه داشته باشند، بداند كه چه فجايعي توي مملكت اتفاق مي افتد و چه توهين هايي به مردم مي شود.
XS
SM
MD
LG