لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۵۱

تصويب طرح آيين نامه اي مجلس براي بررسي تقاضاي همه پرسي


(rm) صدا |
امير آرمين: (راديو فردا): مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك طرح شامل 5 تبصره خلا آيين نامه داخلي خود را در خصوص امر همه پرسي پر كرد. تصويب اين طرح در زماني صورت مي گيرد كه بيش از هميشه مسئله همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است. علي سجادي: (راديو فردا): نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه خود طرح الحاق يك ماده به آيين نامه داخلي مجلس را تصويب كردند. براساس اين طرح كه با عنوان ماده 207 با 5 تبصره به آيين نامه داخلي مجلس افزوده مي شود، براي بررسي تقاضاي همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كميسيون ويژه اي مركب از 15 نفر از نمايندگان با راي مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود تا طبق مقررات حاكم بر نحوه تشكيل و اداره كميسيونهاي ديگر موضوع را بررسي و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. بر اساس يكي از تبصره ها درخواست همه پرسي بايد بوسيله رئيس جمهوري يا حداقل يكصد تن از نمايندگان مجلس تقديم شود و رسيدگي به آن يك شوري است. در صورت تقاضاي فوريت براي آن مطابق مواد آيين نامه داخلي مجلس مورد رسيدگي قرار مي گيرد. حسن سبحاني نماينده دامغان كه از مخالفان اين طرح بود گفت درخواست همه پرسي بايد در قالب طرح و لايحه و موضوع آن نيز مشخص باشد. پورنجاتي از نمايندگان موافق به اين دليل كه آيين نامه داخلي مجلس در خصوص مسئله همه پرسي كه در قانون اساسي پيش بيني شده، ساكت است، تصويب اين طرح را ضروري دانست. وي با اشاره به تصويب طرح همه پرسي در مجلس در سال 1368 افزود: همه پرسي قانون دارد، اما آيين نامه مجلس در اين زمينه قانون ندارد. ميثم سعيدي نماينده تهران و مخبر كميسيون تطبيق آيين نامه داخلي مجلس نيز در موافقت با اين طرح گفت اصل 74 قانون اساسي نمي تواند به اصل 59 قيد بزند و منظور كميسيون از اينكه درخواست همه پرسي حداقل به پيشنهاد 100 نفر از نمايندگان مجلس باشد همان امر بسيار مهم است كه در اصل 59 قانون اساسي آمده است. وي افزود همه پرسي از مجاري مهم براي حق حاكميت مردم است و با توجه به اينكه ما در منطقه اي زندگي مي كنيم كه معمولا با مسائل فوريتي روبرو هستيم تصويب اين طرح ضروري است. نكته جالب اينكه پس از تصويب طرح توسط دوسوم نمايندگان مجلس ظاهرا برخي نمايندگان كه با تصويب طرح موافقت كردند و به آن راي مثبت دادند، با شك نسبت به آنچه تصويب شده بود خواهان بررسي مجدد شدند. ولي محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس كه هنگام بررسي اين طرح رياست مجلس علني را برعهده داشت اعلام داشت به علت پايان يافتن وقت علني مجلس، تقاضاي بررسي مجدد به جلسه بعدي مجلس روز سه شنبه موكول مي شود. معلوم نيست چرا مهدي كروبي كه رياست مجلس را برعهده دارد در جلسه اي كه چنين طرح مهمي به راي و بحث گذاشته شد غيبت داشت. مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك طرح شامل 5 تبصره خلا آيين نامه داخلي خود را در خصوص امر همه پرسي پر كرد. براساس طرحي كه با عنوان ماده 207 با 5 تبصره به آيين نامه داخلي مجلس افزوده مي شود، براي بررسي تقاضاي همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كميسيون ويژه اي مركب از 15 نفر از نمايندگان با راي مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود تا طبق مقررات حاكم بر نحوه تشكيل و اداره كميسيونهاي ديگر موضوع را بررسي و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. بر اساس يكي از تبصره ها درخواست همه پرسي بايد بوسيله رئيس جمهوري يا حداقل يكصد تن از نمايندگان مجلس تقديم شود و رسيدگي به آن يك شوري است.
XS
SM
MD
LG