لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ تهران ۰۰:۰۱

گزارش ويژه راديوفردا: رفراندوم در باره جمهوري اسلامي يا در چارچوب جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
اردوان نيكنام: (راديو فردا): گزارش ويژه امشب راديو فردا به مسئله رفراندوم يا همه پرسي اختصاص دارد. بحث رفراندوم همچنان در كانون محافل سياسي و ايران است. مجلس شوراي اسلامي روز گذشته كليات طرح همه پرسي را تصويب كرد. بنا به اين طرح درخواست همه پرسي بايد به وسيله رئيس جمهوري يا حداقل يكصد نفر از نمايندگان مجلس تدوين شود و در يك شور تصويب شود. همچنين براي بررسي تقاضاي همه پرسي كه در اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده، كميسيون ويژه اي مركب از 15 تن از نمايندگان با راي مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود. صاحبنظران مصوبه تازه مجلس را تلاش ديگري از سوي اصلاحگرايان درون حاكميت ايران براي خروج از بن بست سياسي خويش ارزيابي كرده اند. اما طيفهاي گوناگون سياسي در اين مورد ديدگاههاي گوناگوني دارند. محمد شاهي عربلو نماينده محافظه كار بر آن است كه رفراندوم بايد تنها در شرايطي انجام پذيرد كه نكته ابهام يا پرسشي در ميان باشد. وي مي گويد از آنجا كه نيازها و مطالبات مردم براي همه مسئولان و مردم آشكار است بنابر اين زمينه همه پرسي عملا وجود ندارد. محمد شاهي عربلو (نماينده مجلس شوراي اسلامي): بسم الله الرحمن الرحيم. فكر نمي كنم در كشور كسي پيدا شود كه با همه پرسي مخالف باشد. منتها مخالفت ها از جاي ديگر نشات مي گيرد. آنهم اينجا است كه مجهولي وجود داشته باشد و ما آن مجهول را بتوانيم به همه پرسي بگذاريم و نظر مردم را متوجه شويم و بخواهيم به آن عمل كنيم. مطالبات مردم و نظرات مردم هم براي قوه مقننه شفاف و معلوم است، هم براي قوه مجريه شفاف و معلوم است، هم براي قوه قضاييه و تمام مسئولين كشور؛ ونيازي به همه پرسي نيست. اكثريت مجلس اگر واقعا مي خواهند خدمتي به مردم كنند، و اگر مي خواهند نظري از آنها را در حكومت نهادينه كنند، اين بسيار مطلوب استف ولي بدون همين رفراندوم و همه پرسي هم نظرات مردم كاملا مشخص است. ا ن: اين نماينده مجلس تصويب كليات همه پرسي را از سوي نمايندگان اصلاح گراي مجلس يك مانور سياسي براي اعاده وجهه اصلاح گرايان مي داند. محمد شاهي عربلو: اين مسئله همه پرسي هم مثل لايحه اصلاح قانون انتخابات و لايحه اختيارات رئيس جمهوري به عنوان يك پروژه سياسي است، موج سازي در كشور بشود به عنوان يك پروژه سياسي. اما متوجه شدند كه مردم ما به پروژه سياسي بودن اين دو لايحه پي بردند، لذا اينها مسئله همه پرسي را به عنوان يك پروژه سياسي جديدي مطرح كردند. ا ن: اما اصلاح گرايان بيرون از حاكميت در ايران برآنند كه اصولا دستيابي به اصلاحات اساسي در چهارچوب قانون اساسي موجود امكان پذير نيست و خود قانون اساسي بايد به همه پرسي يا رفراندوم گذاشته شود. محمد محسن سازگارا (فعال سياسي مخالف قانون اساسي جمهوري اسلامي): اصل 59 مي گويد مجلس مي تواند لوايحي را به همه پرسي عمومي بگذارد به شرطي كه دو سوم مجلس تصويب كنند. بنابر اين اگر ما بخواهيم 100 نفر يا تغيير اينجوري بدهيم خوب خلاف قانون اساسي فعلي است. و باز در اصل 110 تاكيد دارد كه رهبر بايد فرمان همه پرسي را امضا كند. بنا براين اگه شما به فرض هم از مجلس بياييد بيرون، آخرش باز بايد رهبر امضا كند و خوب رهبر هم نشان داده در اين ساليان كه منوياتش زياد با منويات شوراي نگهبان تفاوت نداشته، لذا فكر نمي كنم مشكل را حل كند و قانون اساسي فعلي به گونه اي است كه با لحاظ كردن اصول فعلي قانون اساسي راه رفراندوم گذاشتن بسته است. تنها يك رفراندوم مي تواند معني داشته باشد آنهم رفراندوم برسر خود قانون اساسي است، زير نظر سازمانهاي بين المللي كه از چهارچوب قانون اساسي بيرون مي آيد. ا ن: اما چهره ها و گروههاي مخالف جمهوري اسلامي مي گويند تنها يك همه پرسي در ايران بايد برگزار شود و موضوع مورد پرسش در اين همه پرسي نظام مورد نظر مردم ايران باشد. داريوش همايون (فعال سياسي مشروطه خواه در سوئيس): از نظر مخالفان جمهوري اسلامي مسلما همه پرسي مي بايست براي كل نظام مطرح شود. اصلا از مردم بپرسند كه آيا جمهوري اسلامي را مي خواهند؟ اين قانون اساسي را قبول دارند يا خير؟ همه پرسي واقعي آنجاست. ولي حالا اگر در مجلس شوراي اسلامي 100 نفر حاضر شوند كه چنين طرحي بدهند و اگر رئيس جمهوري كه بارها امتحان خودش را داده است و مطلقا حاضر نخواهد شد كه بايستد در مقابل رهبر، اگر او مصمم باشد كه در صورت جلوگيري از اجراي اين همه پرسي آنهم در صورتي كه از مجلس بگذرد،‌ اقدامات و واكنش هايي كه بايد نشان بدهند و بروند از سياست برون و آن بحران سياسي را كه آنها مي ترسند و آن را بوجود بياورند كه مردم بتوانند از آن استفاده كنند، ‌آن بحث ديگري است. به هرحال همه اينها بستگي به اين دارد كه جريان به اصطلاح اصلاح طلب چه اندازه حاضر است از نيروي مردم براي پيشبرد امر اصلاحات استفاده كند و چه اندازه فقط در پي نمايش دادن است و سرگرم كردن مردم تا انتخابات آينده. ا.ن.: در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي، ميثم سعيدي نماينده اصلاح گرا گفت ما اكنون در شرايطي زندگي مي كنيم كه معمولا با مسائل اورژانس روبرو مي شويم و ممكن است به همه پرسي احتياج پيدا كنيم، دراين صورت نمي توانيم بگوييم چون آيين نامه مجلس مسكوت است پس آنرا كنار بگذاريم. حسن سبحاني نماينده فراكسيون اقليت در جايگاه مخالف اين طرح گفت بر اساس قانون اساسي همه پرسي اظهار نظر موضوعي است كه از آنان خواسته شده در مورد آن نظر دهند. لذا موضوع همه پرسي بايد مشخص شود. نوشا قرباني، ديگر مخالف اين طرح بود كه در تريبون مجلس گفت شرايط خاصي بايد وجود داشته باشد كه نمايندگان بخواهند درخواست همه پرسي كنند. قرباني افزود طرح بايد در فضايي كاملا حقوقي و مناسب بررسي شود. درحالي كه اكنون نه غالب طرح حقوقي است و نه فضاي جامعه مناسب آن است. احمد پورنجاتي ديگر نماينده اصلاح گرا و موافق اين طرح وجود مسئله خاص برا يانجام همه پرسي را رد كرد و گفت موضوع همه پرسي در قانون اساسي پيش بيني شده است، آيا در آن زمان شرايط خاصي حكمفرما بوده؟ به هرحال موضوع برگزاري همه پرسي در ايران بحث داغ محافل سياسي و خبري درون و برون جمهوري اسلامي است. مجلس شوراي اسلامي روز گذشته كليات طرح همه پرسي را تصويب كرد. بنا به اين طرح درخواست همه پرسي بايد به وسيله رئيس جمهوري يا حداقل يكصد نفر از نمايندگان مجلس تدوين شود و در يك شور تصويب شود. محمد شاهي عربلو، نماينده محافظه كار مجلس شوراي اسلامي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد نظرات مردم هم براي تمام مسئولين كشور روشن است ونيازي به همه پرسي نيست. محمد محسن سازگارا، فعال سياسي مخالف قانون اساسي جمهوري اسلامي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: قانون اساسي فعلي راه رفراندوم گذاشتن را بسته است. تنها يك رفراندوم مي تواند معني داشته باشد آنهم رفراندوم برسر خود قانون اساسي است. داريوش همايون، فعال سياسي مشروطه خواه در سوئيس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: رئيس جمهوري اصلاح طلب جمهوري اسلامي اگر مصمم باشد كه در صورت جلوگيري از اجراي همه پرسي با خروج از حاكميت، بحران سياسي را كه از آن مي ترسد، به وجود بياورد، به مردم ايران براي تغيير نظام كمك خواهد شد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG