لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۷

بدون شهردار ماندن تبريز در اثر رقابتهاي بين مقامات شهر


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): تبريز يکي از بزرگترين شهرهاي ايران، بر اساس گزارشها، بدون شهردار مانده است. علت ظاهرا رقابتهايي است که بين مقامات شهر در گرفته است. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: انصافعلي هدايت (روزنامه نگار، تبريز): اولين جلسه شوراي شهر در فرمانداري و پشت درهاي بسته تشکيل شد و گفته مي شود که فرماندار اعلام کرده که به سفارش رئيس آينده شوراي شهر و مقامهاي سياسي ارشد استان، اجازه ندادند که خبرنگاران به شورا راه پيدا کنند. و اولين جلسه شورا با انتخاب رئيس شورا به طور پنهاني و از طريق سفارشهاي مقامهاي مختلف انجام گرفت. و اين دعوا به صحن دوم شورا که علني بود و خبرنگاران اجازه يافتند که در آن شرکت کنند، کشيده شد. منابع موثق اعلام مي کنند که ارشد ترين مقامهاي سياسي استان با رئيس اولين شوراي شهر تماس گرفته و اعلام کرده که شما نبايد کانديدا شويد و از شهردار هم خواستند که شما نبايد شهردار بمانيد و بايد استعفاء بدهيد. شهردار استعفاء نداده و رئيس شوراي شهر قبلي هم کانديدا شده، در مخالفت با خواسته هاي اين دو. چند تن از اعضاي جديد هم در اين جلسه حضور داشتند که به هر حال يکي از اعضاي جديد شوراي شهر، آقاي دکتر حسين زاده دلير، به رياست برگزيده شده. اما ايشان در دومين جلسه که قرار بود شهردار را بر گزينند، به جاي انتخاب شهردار، آمدند و دستور کار را بر انتخاب سرپرست شهرداري گذاشتند. و اين باعث شد که يک جر و بحثهايي بين اعضاي شوراي جديد و اعضاي قديمي بگيرد، مبني بر اينکه قانون گفته است که اول بايد شهردار را انتخاب بکنيم، در صورتيکه نتوانيم به توافق برسيم، سرپرست انتخاب شود. ولي آنهم تا زماني که شهردار فعلي موجود هست، و از نظر قانوني مي تواند به کار خود ادامه دهد، جايگاهي ندارد که ما سرپرست را انتخاب کنيم. اما مشاور حقوقي شورا گفت که ميشود و اين کار را انجام دادند. من از رئيس شوراي شهر پرسيدم که اگر شما که الان مي فرماييد شهر نبايد يک ساعت هم بدون شهردار بماند و حتما بايد سرپرست باشد، اگر فرماندار موافقت نکند با اين مصوبه، چه رخ خواهد داد؟ ايشان به طور موکد در مقابل همه خبرنگاران و اعضاي شوراي شهر گفت که تا نيم ساعت ديگر حکم حاضر هست و حکم ايشان تاييد مي شود و بر مي گردد. الان که من با شما صحبت مي کنم و سه روز از آن حادثه گذشته، هنوز فرمانداري اين حکم را تاييد نکرده است و شهر بدون شهردار هست. يعني شهردار قبلي کارش را انجام نمي دهد. سرپرست هم که بايد به طور قانوني حکمش تاييد شود که بتواند کار بکند، در نتيجه شهر الان با يک رکود روبرو هست. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار از تبريز، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: اولين جلسه شوراي شهر در فرمانداري و پشت درهاي بسته تشکيل شد و اجازه ندادند که خبرنگاران به شورا راه پيدا کنند. برخي مقامهاي سياسي استان با رئيس اولين شوراي شهر تماس گرفته و اعلام کردند که شما نبايد کانديدا شويد و از شهردار هم خواستند که شما نبايد شهردار بمانيد و بايد استعفاء بدهيد. شهردار استعفاء نداد و رئيس شوراي شهر قبلي هم کانديدا شد. آقاي دکتر حسين زاده دلير، به رياست برگزيده شد و ايشان در دومين جلسه که قرار بود شهردار را بر گزينند، به جاي انتخاب شهردار، دستور کار را بر انتخاب سرپرست شهرداري گذاشتند. الان که سه روز از آن حادثه گذشته، هنوز فرمانداري حکم سرپرست را تاييد نکرده است و شهر بدون شهردار هست. يعني شهردار قبلي کارش را انجام نمي دهد. در نتيجه شهر الان با يک رکود روبرو هست.
XS
SM
MD
LG