لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۶

برنامه جمهوري اسلامي براي تامين 904 هزار فرصت شغلي


(rm) صدا |
دستيابي به نرخ رشد هشت در صد براي تأمين 904 هزار فرصت تازه شغلي در سال، تازه ترين هدف اقتصادي تعيين شده از سوي رهبران جمهوري اسلامي است. فريدون خاوند نگاهي دارد به جنبه هاي گوناگون اين هدف و امكان تحقق آن. چند روزي است كه يك شعار تازه اقتصادي در فرصت هاي گوناگون از سوي مسئولان ارشد جمهوري اسلامي تكرار مي شود : تأمين هشت در صد رشد اقتصادي در سال جاري خورشيدي براي ايجاد 904 هزار فرصت تازه شغلي. سه سال پيش، با شروع برنامه پنجساله سوم، اعلام شد كه ايران مي تواند هر سال به شرط برخورداري از نرخ رشد 6 در صد، 765 هزار فرصت تازه شغلي به وجود آورد تا نرخ بيكاري دركشور ثابت بماند. بر پايه آمار رسمي در سه سال نخست برنامه سوم (1379 تا 1381) رشد شش در صد در سال تأمين شده و حتي به گفته محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نرخ رشد در 1381 به 6.5 در صد رسيده، اما ميانگين فرصت هاي شغلي، به گفته همان مقام، از 538 هزار در سال فراتر نرفته است. در نشست شوراي عالي اشتغال، كه دو شنبه با شركت رهبر انقلاب برگزار شد، محمد خاتمي رييس جمهوري گفت كه براي تحقق هدف برنامه سوم در زمينه اشتغال، بايد در دو سال باقيمانده از اين برنامه (1382 و 83) هر سال 904 هزار فرصت تازه شغلي به وجود آيد. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در همان نشست اعلام كرد كه براي تأمين فرصت هاي شغلي مورد نظر نرخ رشد اقتصادي كشور بايد به هشت در صد برسد و تصميم گرفته شد تا پايان ارديبهشت ماه جاري سهم هر وزارتخانه در ايجاد 904 هزار فرصت شغلي مشخص شود. تعيين هدف هايي چنين دقيق در عرصه نرخ رشد و فرصت هاي شغلي و تصميم به توزيع اين مشاغل ميان وزارتخانه هاي گوناگون، بدون ترديد شمار زيادي از صاحبنظران ايراني را حيرت زده مي كند. بسياري از محافل كارشناسي اعم از ايراني و خارجي نرخ رشد اقتصادي كشور را كمتر از آن چيزي مي دانند كه از سوي محافل رسمي جمهوري اسلامي اعلام شده، از جمله هيأت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران كه در گزارش ماه آوريل خود ميانگين رشد كشور را در فاصله سال هاي 1998 تا 2002 تنها چهار در صد ارزيابي ميكند و مي افزايد كه همين مقدار رشد نيز از پيآمد هاي غير مستقيم افزايش دريافتي هاي ارزي از محل نفت تأثير پذيرفته است. چه تحرك تازه اي در اقتصاد ايران پيش آمده كه امكان دستيابي آن را به نرخ رشد هشت در صد در سال جاري خورشيدي فراهم آورده است؟ چند روزي است كه يك شعار تازه اقتصادي در فرصت هاي گوناگون از سوي مسئولان ارشد جمهوري اسلامي تكرار مي شود : تأمين هشت در صد رشد اقتصادي در سال جاري خورشيدي براي ايجاد 904 هزار فرصت تازه شغلي. سه سال پيش، با شروع برنامه پنجساله سوم، اعلام شد كه ايران مي تواند هر سال به شرط برخورداري از نرخ رشد 6 در صد، 765 هزار فرصت تازه شغلي به وجود آورد تا نرخ بيكاري دركشور ثابت بماند. چه تحرك تازه اي در اقتصاد ايران پيش آمده كه امكان دستيابي آن را به نرخ رشد هشت در صد در سال جاري خورشيدي فراهم آورده است؟
XS
SM
MD
LG