لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۵

آينده اصلاح طلبي در ايران و تلاش گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي براي ايجاد يك ائتلاف، از ديد يك فعال حقوق بشر


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): شماري از اعضاي برخي از گروههاي مخالف جمهوري اسلامي براي بررسي تحولات جاري در منطقه و تاثير آن بر ايران و بالاتر از آن براي ايجاد هماهنگي با ساير گروهها در واشنگتن جمع شده اند. اين گردهمايي در حالي برگزار مي شود که به نظر مي رسد جنبش اصلاح طلبي در ايران از نفس افتاده و مردم ازآن قطع اميد کرده اند. آقاي دكتر حسين باقرزاده روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در لندن که به همين منظور به واشنگتن آمده در پاسخ به اين سوال که چه چيزي موجب اين وضع شده است مي گويد: «فکر مي کنم دليلش به هر حال به طور عمده اين بود که جنبش اصلاح طلبي نتوانست در برابرکنترل شديدي که جناح مخالف، جناح وابسته به ولايت فقيه بر ارگانهاي قضايي و سياسي و قانگذاري مملکت دارد، خللي ايجاد بکند و در برابر اين فشارها نتوانست قدمي جلو بگذارد و در واقع به عکس دچار عقب نشيني شد و از قبيل تعطيلي مطبوعات و دستگيريها و فشاري که آقاي خامنه اي روي مجلس شوراي اسلامي وارد کرد و باعث شد که مجلس نتواند کاري انجام دهد و در مجموع اين شکستها نتيجه عجز و ناتواني اصلاح طلبان حاکم بود و نتوانستند خواسته هاي اصلاحي خودشان را جامه عمل بپوشانند و به هر حال اين جنبش شکست خورده و اميد زيادي به موفقيت اين جنبش در صحنه سياسي کشور ديده نمي شود. همايون مجد (راديو فردا): در روزهاي اخير صحبت همه پرسي در ايران زياد شنيده مي شود. تا چه اندازه اين همه پرسي را قابل اجرا مي دانيد و فکر مي کنيد که چه نتيجه اي به بار خواهد آورد؟ حسين باقرزاده: همه پرسي ديده مي شود که به عنوان شعار عمومي در سطح ايران دارد محبوبيت پيدا ميکند و ازجوانب مختلف و يا گروههاي مختلف شنيده مي شود. هم گروههايي در داخل حاکميت و جناح اصلاح طلب مطرح مي کنند و هم گروههاي اپوزيسيون در خارج مطرح مي کنند. البته موضوع رفراندم و اين که رفراندم بر اساس چه سوالي انجام شود، مورد بحث است. چون گروههاي مختلف سئوالات مختلف مطرح مي کنند و اين شايد يکي از مشکلاتي باشد که هنوز درمورد رفراندم بررسي نشده. به هر حال خواست رفراندم دارد يک خواست عمومي مي شود و در اين که در اين رفراندم چه سئوالي بايد مطرح شود و چه نظري خواسته شود و مردم در باره چه نظري مي خواهند راي بدهند، هنوز مورد بررسي قرار نگرفته ولي بايد بررسي شود تا شايد يک راه حل عمومي و مشتركي در سطح سياسي پيدا شود. همايون مجد: در مورد اپوزيسيون خارج از کشور هم زياد صحبت مي شود و يکي از ايراداتي که به اين اپوزيسيون گرفته مي شود اين است که متحد نيست. آيا براي رفع اختلاف و بوجود آوردن جبهه اي متحد، کاري صورت گرفته؟ حسين باقرزداده: فعاليتهاي زيادي در يکي دو سال اخير بخصوص براي همبستگي و نزديکي نيروهاي اپوزيسيون در خارج از کشور دارد صورت مي گيرد و البته اين فعاليتها در سطوح مختلف هست. بعضي براي ايجاد همبستگي و اتحاد وسيعتري بين نيروهاي سياسي دموکرات فعاليت مي کنند. و بعضي دنبال فعاليت نيروهاي سياسي همسو هستند و در اين رابطه نيروهاي جمهوريخواه که در گذشته فاقد يک سازمان يکپارچه بودند و در اين يکي دو سال فعاليت زيادي را صورت دادند که مي توانند به هم نزديک شوند و الان در اين ماههاي اخير اين فعاليتها اوج گرفته. از طرف ديگر فعاليت وسيعتري براي ائتلاف نيروهاي دموکرات اعم از جمهوريخواه، مشروطه طلب دارد دنبال مي شود. در داخل کشور دفتر تحکيم وحدت از جنبش دوم خرداد کناره گرفت و به دنبال يک جبهه فراگير دموکراسي خواهي، افتاده . آقاي طبرزدي اخيرا فراخواني براي يک ائتلاف وسيع، شوراي ائتلافي که ايشان خواسته تمام نيروهاي سياسي و دموکرات و از مشروطه طلب و جمهوريخواه و هر نيروي سياسي ديگري که طبق موازين دموکراسي عمل مي کند مي تواند در اين ائتلاف شرکت کند. بنا براين اين فعاليتها در حال گسترش است ودر اروپا و آمريکا هم بخصوص در ماههاي اخير شاهد گسترش اين فعاليتها بوديم. يکي از اينها که به طور مشخص مي خواهم اشاره کنم منشور 81 بود که در سالگرد انقلاب منتشر شد و البته اين منشور خودش براي ائتلاف منتشر نشد بلکه براي ايجاد زمينه براي ائتلاف بود که مباني محتوايي يک جامعه دموکراتيک را به جامعه سياسي عرضه کرده و خودش در سطح نيروهاي سياسي مختلف در خارج و داخل کشور مطرح است و يکي از مسائلي است که در اين گفتگوهادر مورد ائتلاف مطرح شده. شماري از اعضاي برخي از گروههاي مخالف جمهوري اسلامي براي بررسي تحولات جاري در منطقه و تاثير آن بر ايران و بالاتر از آن براي ايجاد هماهنگي با ساير گروهها در واشنگتن جمع شده اند. اين گردهمايي در حالي برگزار مي شود که به نظر مي رسد جنبش اصلاح طلبي در ايران از نفس افتاده و مردم ازآن قطع اميد کرده اند. آقاي دكتر حسين باقرزاده روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در لندن که به همين منظور به واشنگتن آمده در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: جنبش اصلاح طلبي نتوانست در برابر جناح مخالف، جناح وابسته به ولايت فقيه قدمي جلو بگذارد و در واقع به عکس دچار عقب نشيني شد و به هر حال اين جنبش شکست خورده و اميد زيادي به موفقيت آن در صحنه سياسي کشور ديده نمي شود. همه پرسي به عنوان شعار عمومي در سطح ايران دارد محبوبيت پيدا ميکند و ازجوانب مختلف و يا گروههاي مختلف شنيده مي شود. هم گروههايي در داخل حاکميت و جناح اصلاح طلب مطرح مي کنند و هم گروههاي اپوزيسيون در خارج مطرح مي کنند.
XS
SM
MD
LG