لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۹

ابراز نگراني کميسيون اروپا از تاثير افزايش مصرف نفت و گاز در جهان بر محيط زيست


(rm) صدا |
در يك بررسي تحقيقاتي كه ديروز (دوشنبه) در بروكسل انتشار يافت، كميسيون اروپا از اوجگيري شديد مصرف نفت و گاز جهان در سال هاي آينده و تأثير آن بر محيط زيست، ابراز نگراني مي كند. چكيده اي از اين گزارش در گزارشي از فريدون خاوند. در يك بررسي تحقيقاتي زير عنوان «چشم انداز هاي سياست جهاني در مورد انرژي، تكنولوژي و محيط زيست»، كه ديروز در بروكسل انتشار يافت، كميسيون اروپا از «آينده تاريك» جهان در عرصه انرژي ابراز نگراني مي كند و مي گويد كه افزايش شديد مصرف نفت و گاز جهان تا سال 2030 ميلادي، تلاش بيشتر براي حفظ محيط زيست ضروري مي سازد. بر پايه اين بررسي تحقيقي، كه به سفارش كميسيون اروپا از سوي شماري از موسسات تحقيقاتي اروپايي تهيه شده، تا سال 2030 توليد نفت جهان با 65 در صد افزايش نسبت به سطح كنوني به 120 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و توليد گاز نيز دو برابر خواهد شد. همزمان، تقاضاي جهاني انرژي نيز هر سال 1.8 در صد افزايش مي يابد و همين افزايش تقاضا، ميانگين انتشار گاز كربنيك را در جهان بيش از دو در صد در سال بالا خواهد برد و تا سال 2030 به 44 ميليارد تن خواهد رساند. انتشار گاز كربنيك عامل گرم شدن جو زمين است كه پيآمد هاي زيستمحيطي خطرناكي را در بر دارد. بررسي نحقيقاتي انتشار يافته از سوي كميسيون اروپا براي مقابله با اين خطر گسترش استفاده از انرژي هاي جانشين به ويژه انرژي هستهاي را توصيه مي كند. ياد آوري مي كنيم كه استفاده از انرژي هستهاي با مخالفت شديد سازمان هايي روبرو است كه دفاع از محيط زيست را هدف اصلي فعاليت خود قرار داده اند. در يك بررسي تحقيقاتي كه ديروز (دوشنبه) در بروكسل انتشار يافت، كميسيون اروپا از اوجگيري شديد مصرف نفت و گاز جهان در سال هاي آينده و تأثير آن بر محيط زيست، ابراز نگراني مي كند. در يك بررسي تحقيقاتي زير عنوان «چشم انداز هاي سياست جهاني در مورد انرژي، تكنولوژي و محيط زيست»، كه ديروز در بروكسل انتشار يافت، كميسيون اروپا از «آينده تاريك» جهان در عرصه انرژي ابراز نگراني مي كند و مي گويد كه افزايش شديد مصرف نفت و گاز جهان تا سال 2030 ميلادي، تلاش بيشتر براي حفظ محيط زيست ضروري مي سازد.
XS
SM
MD
LG