لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۳۶

گزارش ويژه: بررسي انتشار منشور جمهوري خواهان ايران، از ديد سه تن از امضاء کنندگان


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): روز پنجشنبه، فعالان سياسي ايران در خارج از کشور، منشوري تحت عنوان جمهوري خواهان ايران انتشار دادند، که در آن بر استقرار جمهوري پارلماني، تفکيک قواي سه گانه، تضمين آزاديهاي فردي و جدايي دين از سياست تاکيد شده است. اين در حالي است که به ابتکار تني چند از شخصيتهاي جهاني، نهادي به نام کميته بين المللي گذار ايران به دموکراسي تشکيل شده، که کانون سبزهاي ايران نيز از آن حمايت کرده است. منشور 81 نيز يکي ديگر از تلاشهايي است که در جهت متشکل کردن مخالفان و طرفداران تحقق مردمسالاري در ايران تدوين شده است. دکتر حميد زنگنه، استاد اقتصاد دانشگاه واينتر آمريکا، در مورد انگيزه انتشار منشور جمهوري خواهان ايران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: دکتر حميد زنگنه (استاد اقتصاد دانشگاه وايتنر، آمريکا): ما مي خواهيم يک جنبشي را ايجاد کنيم که مردم درباره آينده سياسي ايران بتوانند بحث کنند و احتمالا به يک توافقي برسيم که در آينده چه مي خواهيم و چگونه بايد اين را بدست بياوريم. براي همين ما احتمالا در ماه ژوئن، يک ماه آينده، احتمالا کنوانسيوني خواهيم داشت که هر کسي با هر مرامي و هر عقيده اي و هر مذهبي، بتواند در آن شرکت کند و اين را به قول معروف از زمين برداريم و ببينيم که به کجا مي بريم. م.ا.: خانم هما سرشار، پژوهشگر مقيم کاليفرنيا در مورد منشور اتحاد جمهوري خواهان و علت امضاي آن مي گويد: هما سرشار (پژوهشگر، کاليفرنيا): من شخصا به عنوان يک کوشنده سياسي خواهان دمکراسي و معتقد و مومن به سيستم جمهوري پارلماني و برقراري آزادي و برابري در آينده، زير اين منشور را امضاء گذاشتم و موقعي که منشور را براي من فرستادند، من خواندم و با مندرجات آن و 10 ماده اي که در آن بود موافق بود، موافق بودم، چون دبدم تمام خواسته ها، خواسته هايي است که با باورها و خواسته هاي من هم براي آينده ايران مي خواند. دمکراسي مي خواهند، همزيستي متعادل انسانها را مي خواهند. مناسب ترين شکل را تحقق مردمسالاري در ايران و در نظام جمهوري پارلماني مي خواهند و نظام جمهوري را بر اساس جدايي دين و مسلک از حکومت مي خواهند. و همينطور مبارزه سياسي مسالمت آميز و آزادي برگزاري همايش و تحصن و راهپيمايي و اينها را مي خواهند. خواهان زدودن خشونت از روابط سياسي و اجتماعي و خانوادگي هستند. و پايه و اساس سياست خارجي کشور بر اساس منافع ملي و صلح جهاني باشد. اينها همه خواسته هايي است که من فکر مي کنم اگر که مجموعه اينها، برگزار شود و در يک آينده نزديکي در کشوري که من به سرنوشت و خاکش علاقه مندم، خودم را وابسته به آنجا مي دانم، و براي مردمش آزادي، عدالت اجتماعي و دمکراسي مي خواهم، اگر چنين حکومتي برقرار شود آنجا، من يکي از کساني خواهم بود که خيلي خوشحال خواهم بود و تحت اين شرايط من در آن کشور هم مي توانم به راحتي زندگي بکنم، بدون اينکه به عنوان يک زن، يک اقليت مذهبي به من زورگفته شود يا من را جدا کنند از ساير شهروندان. م.ا.: دکتر حميد زنگنه، مردمسالاري و مقتضيات آنرا مهمترين هدف اتحاد جمهوريخواهان ايران مي داند. دکتر حميد زنگنه: مسئله ما، مسئله مردمسالاري است، و فکر مي کنيم که مردمسالاري تنها راهش همان باشد که يک جمهوري ايجاد بکنيم که موروثي نباشد. جمهوري ايجاد بکنيم که همه مردم، درهر سطحي بتوانند همان فرصت مساوي را داشته باشند. م.ا.: به نظر مي رسد براي هماهنگ کردن فعاليتهاي برون مرزي و درون مرزي، براي تحقق بخشيدن به مردمسالاري، تلاشهاي بيشتري به عمل مي آيد. همين هفته مهندس حشمت الله طبرزدي، دبير کل جبهه دمکراتيک ايران، دکتر حسن ماسالي، از امضاء کنندگان منشور 81 را به عنوان مسئول دفتر برون مرزي جبهه دمکراتيک ايران برگزيد. آقاي ماسالي درباره اين اقدام، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: حسن ماسالي (از امضاء کنندگان منشور 81 و مسئول دفتر برون مرزي جبهه دمکراتيک ايران): در اثر تماسهايي که مدتي بود با هم داشتيم، با دوستان جبهه دموکراتيک ايران، مسائلي رد و بدل شد از لحاظ مسائل فکري، سياسي و در نتيجه، من خودم هم متعلق به يک گروه سياسي هستم به عنوان اتحاد ملي براي دمکراسي و سازندگي ايران، و به اين نتيجه رسيديم که ما بايد شرايطي فراهم کنيم که از نظر تشکيلاتي، مبارزاتي و سياسي، با مبارزان داخل کشور ارتباط نزديکتري داشته باشيم و همکاري بکنيم. بر اين اساس بود که ايشان مسئله برنامه اي را که مطرح شده بود در خارج از کشور، شرايطي فراهم شود که مبارزات خارج از کشور يک همسويي پيدا بکند به موازات مردم و به موازات داخل کشور از يک طرف و ديگر اينکه جبهه دمکراتيک ايران که اکنون ترکيب آن سازمانهاي دانشجويي نيستند، بلکه نيروهاي سياسي، افرادي هستند که طيفهاي ديگر اجتماعي را در بر مي گيرند، در صدد بر آمدند که اين همگوني کارهاي سياسي درون مرزي و برون مرزي را با هم هماهنگ ايجاد بکنند. م.ا.: آقاي ماسالي در پاسخ به اين پرسش که به عنوان مسئول دفتر برون مرزي جبهه دمکراتيک ايران، چه هدفي را دنبال خواهد کرد، مي گويد: حسن ماسالي: در حقيقت يک مقدار خطوط کلي در اين نامه روشن است، ولي برنامه اين است که من با مشورت يک عده اي از دوستاني که قرار است در اين مسير حرکت بکنيم، يعني هماهنگ کردن مبارزات داخل و خارج کشور، و شکل دادن اين دفتر، نه به عنوان اينکه فقط يک دفتر سياسي براي يک تشکيلات باشد، بلکه مسئله حمايت از کل جنبش دمکراسي خواهي در ايران مطرح است و به طور اخص با اين دوستان هم رابطه تنگاتنگ تشکيلاتي و سياسي خواهيم داشت. در نتيجه هيئتهايي، بر گروههاي عمل و شوراهايي تشکيل خواهند شد که تقسيم کار به عمل خواهد آمد و در کشورهاي مختلف از استراليا گرفته تا اروپا و آمريکا و کانادا و ساير نقاط، شبکه هاي ارتباطي و سازماندهي ايجاد خواهد شد. و کوشش ما اين است که از يک طرف در رابطه با اين سازمان و گروههايي که با هم نزديکي فکري داريم يک هماهنگي و همکاري تنگاتنگي ايجاد شود. دوم، از اين طريق با ساير نيروهاي دمکرات و جمهوري خواه، يک جبهه وسيع ائتلافي بوجود بياوريم، و پس از شکل دادن اين، با ساير نيروهايي که به محتواي دمکراسي اهميت مي دهند گفتگو داشته باشيم و نحوه عمل مشترک را که در خدمت مبارزات مردم ايران باشد، به تفاهم برسيم. م.ا.: دکتر زنگنه، از امضاء کنندگان منشور جمهوري خواهان، در مورد رابطه با فعاليتهاي درون مرزي مي گويد: دکتر حميد زنگنه: ما با خيلي از ايرانيان درون ايران رابطه نزديک و مستقيم داشتيم. در نوشتن اين منشور دخالت داشتند و يک مقدار از موارد بندهاي اين منشور به خاطر آنها، با توجه به چيزهايي که آنها خواستند تعيين شده، بنا براين، اين منشور چيزي نيست که ايرانيان برون مرزي درست کرده باشند. متنها يک عده اي از اين مردمان شريف در ايران، اسمشان نيست در حاليکه خيلي در اين جريان فعال بودند و به خاطر همان مسئله اي که ما هميشه گفتيم، آزادي وجود ندارد و ما هم نمي خواهيم کاري کنيم که اين مردم شريف را به زندانها بيندازيم. م.ا.: دکتر حسن ماسالي از امضاء کنندگان منشور 81 نيز هست. آقاي ماسالي هيچ مشکلي در پيوستن طرفداران دمکراسي و مردمسالاري به منشور 81 نمي بيند. حسن ماسالي: منشور 81 يک به اصطلاح اصولي است که همه نيروهايي را که به دمکراسي و مردمسالاري پايبند باشند، مي توانند از اين منشور پشتيباني کنند. يک اصول عام حقوق بشري و دمکراسي و آزادي است و جدايي دين از حکومت. بنابراين همه نيروهايي که به اين اصول پايبند هستند مي توانند زير آنر امضاء بکنند. بنا براين منشور 81 راهکارها و شکل حکومت آينده را تعيين نمي کند. اصول عام محتواي يک جنبش سياسي و نظام آينده را از نظر کلي مطرح کرده است. م.ا.: اما در منشور اتحاد جمهوريخواهان ايران، هر گونه ادعاي مبتني بر وراثت نفي شده است. آيا اين به معناي نفي همکاري با طرفداران سلطنت است؟ هما سرشار: من فکر مي کنم موقعي که صحبت از اتحاد مي کنند، به نظر من اين امکان پذير نيست، چون بين ديدگاههاي مختلف هيچوقت نمي شود اتحاد را بوجود آورد، ولي با ائتلاف خيلي راحت مي شود کنار آمد و افراد با ديدگاههاي مختلف فکرهاي مختلف و خواستهاي مختلف، در مورد نوع حکومت مي توانند با هم بنشينند، صحبت بکنند، بحث بکنند. کساني که چون راي نهايي، راي مردم کشور و راي مردم ايران است، اگر که به علاوه 50 درصد مردم ايران تصميم بگيرند که حکومتي براي کشورشان دمکراسي و آزادي و عدالت اجتماعي را مي آورد و قوانين دمکراسي پارلماني را هم اجراء مي کند، و به آن راي دهند، من حتما به آن راي احترام مي گذارم، به خاطر اينکه طرفدار دمکراسي هستم و خودم به نظام سلطنت حتما راي نخواهم داد. ولي با هيچ کس هم حالت قهر آلود ندارم. من خودم شخصا چون به عنوان مستقل زير اين منشور و منشورهايي از اين قبيل را امضاء کرده ام، همواره و هميشه فکر مي کنم که طرفداران فکرهاي مختلف و آرمانهاي مختلف و ايدئولوژيهاي مختلف، هميشه مي توانند با يکديگر تبادل فکر داشته باشند و هميشه مي توانند با يکديگر گفتگو داشته باشند. هميشه مي توانند دور هم بنشينند، همايش داشته باشند، سخن بگويند، نظريات مخالف همديگر را در موردش بحث بکنند و هيچ خشونتي هم بينشان نباشد و هيچ کس هم خواستار از بين رفتن ديگري نباشد. ولي کساني که مردم يک کشور درباره شان راي مي دهند و خواهان اين هستند که آن حکومت را در کشورشان برقرار بکنند، بايد نهايتا حکومت را به دست آنها سپرد. روز پنجشنبه، فعالان سياسي ايران در خارج از کشور، منشوري تحت عنوان جمهوري خواهان ايران انتشار دادند، که در آن بر استقرار جمهوري پارلماني، تفکيک قواي سه گانه، تضمين آزاديهاي فردي و جدايي دين از سياست تاکيد شده است. . منشور 81 نيز يکي ديگر از تلاشهايي است که در جهت متشکل کردن مخالفان و طرفداران تحقق مردمسالاري در ايران تدوين شده است. راديو فردا در مصاحبه اي با هما سرشار، پژوهشگر در کاليفرنيا، دکتر حميد زنگنه، استاد دانشگاه در آمريکا و دکتر حسن ماسالي، از امضاء کنندگان اين بيانيه، از انگيزه هاي انتشار اين منشور و اهداف آن گزارش مي دهد.
XS
SM
MD
LG