لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۲۶

افغانستان: پيامد خشونت در ميمنه


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): روزنامه واشنگتن پست درگزارشي درباره فقدان اقتدار دولت مرکزي افغانستان درسايراستان هاي کشور، نوشت کشته شدن رسول بگ يک فرستاده دولتي درکميني درمرکزاستان فرياب درآوريل گذشته، يکي ازخشونت بارترين زد وخوردهاي داخلي درافغانستان را درپي داشت که 20 ساعت به طول انجاميد وطي آن 13 تن ازجمله يک پسربچه 8 ساله کشته شدند. بيتا سهند (راديوفردا): روزنامه واشنگتن پست درگزارش خود درباره خشونت هاي شهر ميمنه درافغانستان نوشت اين خشونت ها وپيامدهاي آن به گونه اي که ازمصاحبه با شاهدان عيني وشرکت کنندگان درآن دستگيرشده است، داستان مصيبت بارديگري ازوقايع 18 ماه گذشته درافغانستان به دنبال سقوط رژيم طالبان و روي کارآمدن دولت موقت حامد کرزي است. با وجود کمک هاي نظامي ومالي آمريکا ومتحدان آن، دولت افغانستان هنوزموفق نشده است اقتدارخود را برکشوري اعمال کند که اختلافات نژادي، مذهبي وفرهنگي درآن شکاف انداخته و چندين دهه جنگ، به شدت به آن آسيب رسانده است. به نظرمي رسد دولت مرکزي افغانستان قدرتي درميمنه مرکزاستان فرياب که درحدود 300 مايلي شمال باختري کابل واقع شده است، ندارد. اين شهرگرفتاراختلافاتي فرقه اي است که ازاقدام جنگ سالاران به عدم ارسال وجوهي که ازبابت ماليات جمع آوري کرده اند، ناشي مي شود. با وجود گفتگوهاي متعدد درباره خلع سلاح، امروزه بيش ازسال گذشته دراستان فرياب مردان مسلح ديده مي شوند. فرياب يک استان کشاورزي افغانستان ومرکزقالي بافي اين کشوراست که درمرزبا ترکمنستان قراردارد. هيچ يک از مردان مسلح اين استان به ارتش ملي تازه تاسيس شده افغانستان تعلق ندارند. شهروندان عادي افغان ازاين وضع به ستوه آمده اند ومي دانند هرلحظه ممکن است خشونت شعله ورشود. منتقدان درميمنه وجاهاي ديگر، دولت کرزي را متهم مي کنند که نتوانسته است مهمترين سلاح يعني مشروعيت خود را اعمال کند. کرزي متعاقب وقايع خشونت بارميمنه خواستارآن شد دوتن از فرماندهان محلي که هدايت عمليات مرگبارميمنه را برعهده داشتند براي اداي توضيح درباره اقدامات خود عازم پايتخت شوند، اما آن ها هرگز از اين دستور تبعيت نکردند. عنايت الله عنايت يک قاضي پيشين ديوان عالي افغانستان که اخيرا آقاي کرزي او را به استانداري استان فرياب منصوب داشته است مي گويد جنگ سالاران داراي افراد واسلحه هستند که من ندارم. آن ها ممکن است خود مرا نيزبکشند. آقاي عنايت چندي پيش قراردادي با ميانجيگري سازمان ملل متحد امضا کرد وبه موجب آن وعده داد کميسيوني به حادثه قتل رسول بگ رسيدگي کند ويافته هاي خود را ظرف سه هفته اعلام کند. اما اين مدت بدون اين که کسي بازداشت شود، سپري شد ودراين ميان يکي ازمظنونان اصلي حادثه نيز به ترکمنستان گريخت. از زمان سقوط رژيم طالبان، ميمنه درکنترل ژنرال هاشم حبيبي قرارداشته است. او که 38 سال دارد، يک فرمانده مقتدر وفاداربه عبد الرشيد دوستم، رهبر ازبک وحزب جنبش ملي اواست. مشاغل کليدي دردولت محلي دراين استان، دراختياراعضاي اين جنبش قرارگرفته است. نيروهاي آمريكا چند غار محتوي مهمات تانك و خشاب هاي مسلسل را تخليه كردند و مهمات پيدا شده را به نيروهاي مركزي افغانستان تحويل دادند. خشونت هاي شهر ميمنه در افغانستان و پيامدهاي آن بر اساس مصاحبه با شاهدهاي عيني داستان مصيبت دار ديگري از وقايع افغانستان در پي سقوط حكومت طالبان است. دولت افغانستان هنوز موفق نشده است اقتدار خود را در كشوري كه اختلافات قومي، نژادي و مذهبي در آن شكاف انداخته، مستقر كند. دولت مركزي ظاهرا در ميمنه، مركز ايالت فرياب، كه در گير اختلافات فرقه اي است، قدرتي ندارد. عليرغم فراخوان خلع سلاح، مردان مسلح در اين ايالت بيش از سابق ديده مي شوند و هيچكدام به ارتش ملي افغانستان نپيوسته اند. مشاغل كليدي در اين ايالت در اختيار اعضاي حزب جنبش ملي وفادار به ژنرال دوستم، جنگ سالار ازبك است. حامد كرزي، رئيس دولت انتقالي گفت ايالات پولي به دولت مركزي نمي فرستند و عوارض گمركي و ساير مطالبات را نزد خود نگه مي دارند.
XS
SM
MD
LG