لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۴

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): مصطفي تاج زاده در مقاله اي با عنوان «اصلاح يا تجديد نظر» در روزنامه ياس نو با فرق گذاشتن ميان انقلابي بودن و ماجراجو بودن اين سوال را مطرح ساخته که چه زماني اصلاح يا تجديد نظر در سياستها لازم مي شود؟ آيا اگر تغيير دادن برخي مشي ها ضرورت يافت، اصرار بر تداوم آنها اصولگرايي است. آيا اصولگرايان سياستمداراني هستند که تحت هر شرايطي يک سخن مي گويند و حرفشان دو نمي شود، ولو به قيمت تهديد استقلال و تماميت ارضي ، امنيت كشور و منافع ملي؟ آيا آنان که که تغيير شرايط دروني يا محيطي بين المللي خود لحاظ نکنند اصولگرا خوانده مي شوند و مي توانند در مقابل خدا و مردم سربلند باشند؟ مصطفي تاج زاده که از چهره هاي متفکر و سرشناس اصلاح طلب دولتي به شمار مي رود، مي نويسد: «واقعيت اين است که مشارکت اندک مردم در شهرهاي بزرگ در انتخابات شوراها، 20 روز پيش از آغاز سال جديد و ورود نيروهاي آمريکايي و انگليسي به بغداد، 20 روز پس از آن وضعيت داخلي و اوضاع بين المللي را نسبت به سالهاي گذشته دگرگون و تغيير در سياستها و اتخاذ روشهاي جديد را بدور از هر گونه افراط و تفريط ضروري کرده است. اوضاع چنان خطير شده است که کسي حق اشتباه کردن ندارد چون فقط تاوانش را ملت نخواهند پرداخت بلكه ممکن است برخي زيانها جبران ناپذير باشد. وي مي افزايد آنچه جنگ طلبان را خشنود مي سازد اين است که ما خود زمينه دخالت آنها را بين دولتها و نزد افکار عمومي جهان فراهم کنيم. اجازه دهيد صريحترعرض کنم حتي اگر تغيير برخي سياستها به دليل موقعيت طرفين، واقعا عقب نشيني باشد، به شرط آن که بتواند مانع وارد ضربه به کل سيستم يا تعرض به استقلال و تماميت ارضي، منابع کشور و امنيت مردم شود، اين اقدام مورد تحسين خردمندان و آيندگان خواهد شد.» مصطفي تاج زاده شرايط کنوني را با شرايطي مقايسه کرده است که آيت الله خميني به کلام خودش جام زهر را سر کشيد و قطعنامه ترک مخاصمه با عراق را پذيرفت. روزنامه آفتاب يزد نيز در مقاله اي با عنوان «سرخوردگي مردم را جدي بگيريم» به قلم علي شيرازي نسب با اشاره به فضاي حاکم بر کشور مي نويسد: «آنچه باعث بي اعتمادي مردم به برخي مديران سياسي و ياس ميان آنان گرديد، موارد متعددي بود که از ميان اين عوامل چند مورد آن برجسته تر و چشمگيرتر است. و از چشم مديران سياسي و اجرايي کشور نيز مخفي نمانده است. وي پس از اشاره به سرخوردگي مردم و مقصر دانستن هر دوجناح رژيم، از آنها خواسته که صادقانه خطاها و تلاشهاي خود را با مردم مطرح کنند و از مردم تقاضاي راهکار کنند. روزنامه مردم سالاري نيز در مقاله اي به قلم محمد حاجي زاده پيشنها آشتي ميان دو جناح را مطرح مي کند و مي نويسد: «ما الان بيشتر از هميشه به يکدلي و وحدت نياز داريم. آمريکا پشت در خانه ماست. نمي گويم دست شکسته اي زير سر آمريکا داريم و بايد از آمريکا بترسيم. اما هوشيار و بيدار و يک دل حتما بايد باشيم و شکي هم نيست که هميشه آمريکا آمريکاست، اما از شعار و ناسزا و حرف هم کاري بر نمي آيد. امروز بايد ديد که جاي ما در کجاي زمان است. امروز بايد با دانش و زمان روز حرکت کرد. با گذشته نمي شود همآغوش بود. از گذشته پند واندرز مي توان گرفت اما به گذشته نمي توان چسبيد. حرف آخر اين که حالا ديگر دست از جدلهاي داخلي برداريم. اين همه خودمان، بچه هايمان، هموطنمان و همسايه مان را سانسور و دنبال نکنيم. با يک آشتي مردانه و مسلمانانه از اشتباهات کوچک يکديگر بگذريم و تمام هم و غم خود را بگذاريم روي سياست خارجي.» مصطفي تاج زاده در مقاله اي با عنوان «اصلاح يا تجديد نظر» در روزنامه ياس نو مي نويسد: «واقعيت اين است که مشارکت اندک مردم در شهرهاي بزرگ در انتخابات شوراها، و ورود نيروهاي آمريکايي و انگليسي به بغداد، وضعيت داخلي و اوضاع بين المللي را نسبت به سالهاي گذشته دگرگون کرده است. اوضاع چنان خطير شده است که کسي حق اشتباه کردن ندارد.» روزنامه آفتاب يزد نيز در مقاله اي با عنوان «سرخوردگي مردم را جدي بگيريم» با اشاره به فضاي حاکم بر کشور و سرخوردگي مردم و مقصر دانستن هر دوجناح رژيم، از آنها خواسته که صادقانه خطاها و تلاشهاي خود را با مردم مطرح کنند و از مردم تقاضاي راهکار کنند. روزنامه مردم سالاري در مقاله اي به قلم محمد حاجي زاده پيشنها آشتي ميان دو جناح را مطرح مي کند و مي نويسد: «ما الان بيشتر از هميشه به يکدلي و وحدت نياز داريم. با گذشته نمي شود همآغوش بود. از گذشته پند واندرز مي توان گرفت اما به گذشته نمي توان چسبيد.»
XS
SM
MD
LG