لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۴۷

انتصاب قاضي صادر کننده حکم تعطيلي نشريات به سمت دادستان دادگاه انقلاب و عمومي تهران، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديوفردا): با شروع اجراي قانون تشکيل دادسراي عمومي و انقلاب در تهران، قاضي سعيد مرتضوي از طرف رئيس قوه قضاييه به سمت دادستان دادگاه انقلاب و عمومي تهران تعيين شد. قاضي سعيد مرتضوي تا کنون درمقام قاضي دادگاه مطبوعات، با حکمهاي خود بسياري از روزنامه هاي اصلاح طلب را توقيف کرده است. فريدون زرنگار (راديوفردا): به توجه به سابقه ايشان در دادگاه مطبوعات و دادگاه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت، واکنش جامعه حقوقي به اين انتصاب چي هست؟ محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): انتصاب آقاي مرتضوي به عنوان دادستان تهران باعث دلسردي بسياري از قضات دادگستري است، چرا که کساني هستند که از نظر علمي و سوابق کاري صلاحيت بيشتري دارند، در حاليکه آقاي مرتضوي را با گفتگوهايي که مي شود و زمزمه هايي که هست، ما حصل روابط فيمابين و برخي از نهادهاي قدرت به اين سمت انتخاب شده. ف.ز.: يعني انتصاب آقاي مرتضوي به علت کمبود کادر قضايي مجرب و شايسته نيست، بلکه بر پايه يک سلسله روابط انجام گرفته. محمد حسين آغاسي: قطعا اينطور هست. توجه بفرماييد که نام ايشان ياد آور بسته شدن بسياري از مطبوعات و صدور احکام عليه کساني که از آزادي بيان استفاده مي کردند همراه است. و به نظر مي رسد که تصور منصوب کنندگان وي اين بوده است که با يک قاضي کاملا مستقل در آينده مي خواهند مواجه نباشند در کار دادسرا. اما نبايد نگران بود، چرا که دادستان در واقع شاکي است در دادگستري. نمايندگي ظاهرا جامعه و به نحوي شکاياتي که نظام بايد مطرح بکند عليه اشخاص را به عهده دارد. ف.ز.: اما در مقام دادستان ايشان مي توانند از طرح شکاياتي از سوي نهادها يا بخشهايي از اجتماع هم جلوگيري کنند. محمد حسين آغاسي: کاملا درست است. توجه داشته باشيد که بعضي از روزنامه ها يا افراد ديگري که اتهامات بسيار سنگيني را به گروههاي اصلاح طلب مي زنند يا در روزنامه هايشان مطالب بسيار مهم و ناراحت کننده اي را منتشر مي کردند، در گذشته تعقبيب نمي شدند و الان هم اين دادستان است که بايد اينها را تعقيب بکند. خود قاضي راسا نمي تواند مثلا نشريه اي يا يک کسي که از حدود قوانين تخطي کرده تعقيب بکند، حتما بايد دادستان اين شکايت را مطرح بکند. خوب بله، درباره کساني که قصد تعقيب آنها نيست و يا بايد در موردشان اغماض شود، توسط دادستان اين اغماض و بي اعتنايي صورت خواهد گرفت. با شروع اجراي قانون تشکيل دادسراي عمومي و انقلاب در تهران، قاضي سعيد مرتضوي از طرف رئيس قوه قضاييه به سمت دادستان دادگاه انقلاب و عمومي تهران تعيين شد. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: انتصاب آقاي مرتضوي به عنوان دادستان تهران باعث دلسردي بسياري از قضات دادگستري است و زمزمه هايي هست که ايشان در اثر روابط فيمابين و برخي از نهادهاي قدرت به اين سمت انتخاب شده است. به نظر مي رسد که تصور منصوب کنندگان وي اين بوده است که با يک قاضي کاملا مستقل در کار دادسرا در آينده مواجه نباشند. الان اين دادستان است که بايد نشريه اي يا يک کسي که از حدود قوانين تخطي کرده را تعقيب بکند و خود قاضي راسا نمي تواند اين کار را بکند.
XS
SM
MD
LG