لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۷

شوراي امنيت تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل عليه عراق را لغو كرد


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): شوراي امنيت سازمان ملل با قطعنامه پيشنهادي آمريكا داير بر لغو تحريم هاي اقتصادي عليه عراق، موافقت كرد. سوريه در راي گيري شركت نداشت و 14 عضو شورا به قطعنامه راي مثبت دادند. جان نگروپونته، سفير آمريكا در سازمان ملل گفت يك دهه تحريم اقتصاد عراق را فلج كرده بود و حالا زمان آن است كه مردم عراق از منابع طبيعي خود بهره مند شوند. بيتا سهند (راديوفردا): كليه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل به استثناي سوريه كه غائب بود، روز پنجشنبه قطعنامه اي را كه از تشكيلات موقت براي اداره عراق به رهبري آمريكا و حذف تحريم هاي اقتصادي حمايت مي كند، تصويب كردند. كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد، بعد از تصويب قطعنامه توسط شوراي امنيت به خبرنگاران گفت. كوفي عنان (دبير كل سازمان ملل): اين قطعنامه نتيجه سازش است و در يك مصالحه كسي آنچه مي خواهد به دست نمي آورد بنابراين ما يك راه حل مصالحه آميز داريم و بايد با آن كار كنيم. با حذف تحريمها، اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل، پيش بيني مي كنند صادرات نفت عراق به زودي از سر گرفته شود. دومينيك دو ويلپن، وزير امورخارجه فرانسه گفت حمايت كشور او از قطعنامه سازمان ملل به معناي تائيد حمله به عراق به رهبري آمريكا نيست. غارت هاي گسترده همچنين واشنگتن را وادار كرد از آژانس انرژي اتمي براي انجام يك بازرسي مشترك از برزگترين پايگاه اتمي عراق دعوت بعمل آورد. بنابه گفته مقام هاي آمريكائي حدود 20 در صد از مواد اوليه راديواكتيويته بعد از غارت ها نابود شده است. شوراي امنيت سازمان ملل با قطعنامه پيشنهادي آمريكا داير بر لغو تحريم هاي اقتصادي عليه عراق، موافقت كرد. سوريه در راي گيري شركت نداشت و 14 عضو شورا به قطعنامه راي مثبت دادند. جان نگروپونته، سفير آمريكا در سازمان ملل گفت يك دهه تحريم اقتصاد عراق را فلج كرده بود و حالا زمان آن است كه مردم عراق از منابع طبيعي خود بهره مند شوند. كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل گفت اين قطعنامه حاصل يك سازش است و در سازش هيچكس همه آنچه مي خواهد بدست نمي آورد. وزير امورخارجه فرانسه گفت موافقت اين كشوربا لغو تحريم ها به معني موافقت آن با حمله به رهبري آمريكا به حكومت صدام حسين در عراق نيست. با لغو تحريم ها، صادرات نفت عراق از سر گرفته خواهد شد.
XS
SM
MD
LG