لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۰

بررسي روزنامه هاي امروز صبح ايران


(rm) صدا |
کامليا انتخابي فرد (راديوفردا): امروز روزنامه هاي صبح تهران با تراکم کم سابقه اي در انتشار سرمقاله و يادداشت روز مواجه بودند، تمامي اين يادداشت ها در تحليل سالگرد 2 خرداد و عملکرد آقاي خاتمي طي 6 سال گذشته است. روزنامه اعتماد در بخش يادداشت روزنامه نگار تحت عنوان تغيير فاز جنبش مردم، نوشته است: ما اکنون از آن بزنگاه تاريخي کشورمان که خطر حاکميت يافتن گروهي قشري بر مقتدرات کشور را بالاي سرتمدن ايراني نگاه داشته بود عبور کرده ايم و مي‌توان گفت که ارتش ملت به سبب خستگي و نه نااميدي از 7 سال حضور در عرصه سياست اينک به پادگان ها بازگشته و زندگي عادي خود را از سر گرفته است. نويسنده معتقد است که تنها با مقايسه وضعيت کنوني جامعه ما با 6 سال پيش مي‌توان دريافت که در اين مدت جنبش اصلاحات چه دست آوردهائي داشته و از افتادن کشور و تمدن ايراني در چه دره هولناکي جلوگيري کرده است. اين مقاله مي‌افزايد به سبب کاهش چشمگير فشار حکومت بر جنبه هاي فردي، اجتماعي و مدني و فرهنگي جامعه تبعا احساس ناامني و التهاب مانند گذشته وجود ندارد، و همين ممکن است سياستمداران را به اين تفکر بيندازد که جامعه به سبب نااميدي دچار سکوت شده است. نويسنده در پايان مي‌افزايد خارج شدن مردم از صحنه رقابت هاي سياسي، بيشتر به معني عادي تر شدن اوضاع و ورود کشور ما به مرزهاي توسعه يافتگي است تا بحراني تر شدن آن. روزنامه «انتخاب» در سرمقاله صفحه دوم خود در مطلبي به قلم پرويز اسماعيلي تحت عنوان درنگي در بيانيه رئيس جمهوري اسلامی به مناسبت دوم خرداد مي‌نويسد: بازخواني دوم خرداد به ويژه براي آنانکه خود را همفکر و يار خاتمي مي‌دانند و از برکت دوم خرداد، اجر و مناسب ملي يافته اند ضروري به نظر مي‌رسد، به نظر نويسنده، دوم خرداد استمرار آرمان ها و اهداف نظام است و ابدا ماهيتي همجنس و برابر با خود نظام ندارد. آقاي اسماعيلي مي‌نويسد دفاع از آرمان دوم خرداد يا پافشاري بر اصلاح طلبي منسوب به آن رويداد، هويت و ساختار نظام جمهوري اسلامي را به چالش کشيده است. وي در خاتمه مي‌افزايد دوم خرداد در حقيقت جزئي مهم از افتخارات نظام است ، اما هرگز دردانه افتخارات ملت محسوب نخواهد شد. امروز سوم خردادماه سالگرد آزادي خرمشهر در سال 1361 است. روزنامه «همبستگي» در مطلبي تحت عنوان خرمشهر، شهر خرم، مي‌نويسد امروز خرمشهر آزاد است و صدام و سربازان او از بيم حملات مردم عراق و ژنرال هاي آمريکايي که بر عراق سيطره دارند، ييا فراري هستند يا محبوس. و اين سرنوشت شوم کساني است که با جنگ افروزي به ملت خود و ديگر کشورها جنگ راه مي‌اندازند و بيگانگان را به منطقه مي‌آوردند. و سرانجام اينکه روزنامه ياس نو نيز در ستون حرف نو با مطلبي تحت عنوان آزادي خرمشهر حماسه ماندگارپايداري مي‌نويسد در واقع مهمترين درس آزادي خرمشهر اين است که سرمايه پايان ناپذير در دفاع از تماميت ارزي، مردم، و اعتماد و انگيزه ايشان است. به سخن ديگر جايي که توده هاي هدفمند و با انگيزه مردم حضور مي‌يابند همه معادلات متعارف چه سياسي و چه نظامي به هم مي‌خورد. روزنامه اعتماد مي نويسد: ما از خطر حاکميت يافتن گروهي قشري بر مقتدرات کشور عبور کرده ايم. روزنامه «انتخاب» مي‌نويسد: دوم خرداد استمرار آرمان ها و اهداف نظام است و ابدا ماهيتي همجنس و برابر با خود نظام ندارد. روزنامه «همبستگي» در مطلبي تحت عنوان خرمشهر، شهر خرم، مي‌نويسد امروز خرمشهر آزاد است و صدام و سربازان او يا فراري هستند يا محبوس. روزنامه ياس نو مي‌نويسد در واقع مهمترين درس آزادي خرمشهر اين است که سرمايه پايان ناپذير در دفاع از تماميت ارضي، مردم، و اعتماد و انگيزه ايشان است.
XS
SM
MD
LG