لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۳۸

نزديكي گروه هاي سياسي مخالف جمهوري اسلامي، از ديد يك فعال سياسي برون مرزي


(rm) صدا |
همايون مجد (راديوفردا): در هفته هاي اخير گروه هاي گوناگون مخالف جمهوري اسلامي ايران، در خارج از کشور، گردهم آيي هايي ترتيب دادند و به بررسي آنچه مي‌خواهند و آنچه باور دارند که بايد انجام گيرد پرداختند. آقاي دکتر شاهين فاطمي، رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمريکايي پاریس، از فعالان سياسي، در مصاحبه با راديوفردا اين گردهم آيي‌ها را سرآغاز حرکت هاي بزرگتر و چتري براي گردهم آمدن همه ايرانيان، مگر وابستگان به نظام و بهره گيران از آن، توصيف مي‌کند و مي‌گويد: دكتر شاهين فاطمي (رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه آمريكائي پاريس): من شخصا بسيار بسيار خوشوقتم که بعد از ساليان دراز، همه ايرانيان، صرف نظر از نوع نظامي که براي آينده کشور مد نظر دارند پديده سياسي و ايدئولوژي در کمال احترام متقابل به عقايد ديگران به فعاليت پرداختند، جلسات تشکيل شد و اميدوارم جلسات بيشتري تشکيل بشود و سرانجام آن تصميمي که من هميشه به آن معتقد بودم، در ايران تنها دو دسته وجود دارد، آنهايي که در کنار اين نظام هستند و بقيه ملت ايران. بقيه اختلاف نظرها، چپ و راست و طرفدار پادشاهي مشروطه و طرفدار جمهوري و اينها همه يک جريانات طبيعي است که در هر جامعه دموکراتيکي وجود دارد و دنياي متمدن هم سال ها است راه حل آن را پيدا کرده و بقيه هم به آن راي احترام مي‌گذارند. ه.م.: اين اصول مشترک به نظر شما مي‌تواند تشکيل يک کنگره اتحاد و همبستگي را موجب شود؟ شاهين فاطمي : به احتمال زياد هم اکنون گروه هاي سياسي مختلف اکنون بسيار به هم نزديک شده اند، از تعرض و فحاشي همديگر دست برداشته اند. اين ها به نظر من از نظر تاريخي براي ملت ايران اين اولين باري است که در 80 سال گذشته اين پل بين جناح هاي چپ، غير چپ ، جناح هاي طرفدار نظام پادشاهي و جمهوري خواهان، براي اولين بار مي‌توانند بصورت بسيار بسيار باز و آزاد تبادل نظر کنند. احترام متقابل براي همديگر داشته باشند و راه حل دموکراتيک را براي آينده مملکت انتخاب کرده اند. ه.م.: در روزهاي اخير در محافل آمريکايي، صحبت هايي از نوعي مناسبات با ايران شنيده شده، از جمله دو روز پيش دو سه نفر از سناتورها طرحي ارائه دادند براي استقرار دموکراسي در ايران. در اين زمينه شما چه نظري داريد ؟ دکتر شاهين فاطمي: من معتقدم که دموکراسي ايران به هيچ وجه برخلاف عراق يا افغانستان وارداتي نخواهد بود. ما سابقه 150 سال مبارزه براي آزادي داريم. از انقلاب مشروطه تا امروز ملت ايران براي استقرار آزادي و دموکراسي مبارزه کرده، و بسيار جاي خوشوقتي است که بعد از 25 سال تلاش، امروز ايرانيان خارج از کشور سرانجام موفق شدند توجه بين المللي به مسائل ايرانيان جلب کنند. ولي اين به اين معنا نيست که ما به اميد بيگانگان نشسته ايم که مملکت ما را نجات دهند. ايران به دست ايراني خواهد بود و راه ايراني و از طريق ايراني خواهد بود. ايران نه افغانستان است و نه عراق. راه حلي که براي ايران به آن اميد بسته ايم کاملا با اين دو کشور متفاوت خواهد بود. ما به پشتيباني معنوي تمام آزادي خواهان دنيا نيازمند هستيم ولي آينده خودمان را خودمان رقم خواهيم زد. ه.م.: و در اين راهي که شما اشاره کرديد، تمام اديان ايراني، و قوم هاي ايراني مي‌توانند به طور مساوي حرکت کنند و سهم مساوي داشته باشند. دکتر شاهين فاطمي : بدون شک، در آينده ايران تمام اديان از حقوق مساوي برخوردار باشند عقايد سياسي آزاد خواهد بود. جوان ايراني بايد از تمام امکاناتي که ساير کشورها برخوردار هستند برخوردار باشند. و او خوب مي‌داند مانعي که امروز ميان او و پيشرفت و ترقي او وجود دارد نظام جمهوري اسلامي است که آينده جوانان مملکت ما را مصادره کرده. ه.م.: ممکن است بعضي از ايراني ها بگويند در گذشته هم از اين قول ها زياد به ما داده شده، در اين زمينه زياد حرف شنيديم، چه تضميني وجود دارد که آينده غير از آنچه که بود باشد. دکتر شاهين فاطمي : براي آنکه در گذشته همه قول ها از بالا داده مي‌شود و ضمانت اجرايي نداشت، ولي امروز خود مردم ايران هستند که با مبارزات پيگير 25 ساله خودشان نظام را به زانو درآوردند. تضمين اين مطالبي که من عرض کردم، ضمانت اجرايي اينها خود مردم هستند که امروز حقوق خود را خوب فهميدند. يادمان باشد که ما امروز در دنياي ديگري زندگي مي‌کنيم. در دنيايي زندگي مي‌کنيم که ديگر ديوار برلين وجود ندارد. امپراطوري شوروي وجود ندارد. اگر 25 سال پيش، اکثريت کشورهاي دنيا از نظام هاي ديکتاتوري برخوردار بودند امروز کشورهايي که نظامي مثل ايران دارند انگشت شمار هستند و اکثريت کشورهاي دنيا امروز انتخابات و مطبوعات آزاد دارند. امروز در دنيايي زندگي مي‌کنيم که در قرن 21 اصل بر حکومت مردمي، آزادي و دموکراسي است و ديکتاتوري يک استثنا است درست عکس آن چيزي که در نيم قرن گذشته در دنيا وجود داشت. در هفته هاي اخير گروه هاي گوناگون مخالف جمهوري اسلامي ايران، در خارج از کشور، گردهم آيي هايي ترتيب دادند و به بررسي آنچه مي‌خواهند و آنچه باور دارند که بايد انجام گيرد پرداختند. آقاي دکتر شاهين فاطمي، رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمريکايي پاریس، از فعالان سياسي، در مصاحبه با راديوفردا اين گردهم آيي‌ها را سرآغاز حرکت هاي بزرگتر و چتري براي گردهم آمدن همه ايرانيان، مگر وابستگان به نظام و بهره گيران از آن، توصيف مي‌کند و مي گويد ايرانيان بر دو دسته تقسيم مي شوند، عناصر و هواداران جمهوري اسلامي و سايرين، كه قطع نظر از طرز فكر سياسي در كنار هم قرار مي گيرند. وي مي گويد در قرن بيست ويك اصل دمكراسي است و ديكتاتوري يك استثنا خواهد بود.
XS
SM
MD
LG