لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۰۲

هشدار يك روحاني ارشد شيعه عراقي به آمريكا


(rm) صدا |
همايون مجد (راديوفردا): يک روحاني بلندپايه عراقي روزجمعه به آمريکا هشدارداد درصورتي که واقعيت هاي جامعه عراق را درنظرنگيرد، با خطرمقابله جوئي خشونت بار مردم عراق روبروخواهد بود. امير آرمين (راديوفردا): شيخ فاتح کاشف الغطاء نماينده حوزه علميه شيعيان بغداد درمصاحبه اي با خبرگزاري رويترگفت: آمريکائي ها درباره مردم کشوري که قصد دارند تا چند سال آن را تحت اشغال خود داشته باشند، هيچ اطلاعي ندارند. آن ها همچنان به سوء تفاهم خود درباره واقعيت هاي جامعه ما ادامه ميدهند. زيان اين کار، در درجه اول متوجه خود آمريکا ودر درجه دوم متوجه مردم کشورمن است. شيخ کاشف الغطاء گفت: مردم عراق ازتهاجم به اين کشوربه رهبري آمريکا براي پايان بخشيدن به حکومت ديکتاتوري صدام حسين استقبال کردند، ولي ازاين که سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه اي به واشنگتن ولندن اختيارداده است عراق را اداره کنند و دارائي هاي آن را درکنترل داشته باشند، خشمگين هستند. شيخ کاشف الغطاء که روحاني برجسته اي وابسته به يکي ازخانواده هاي بسيارمشهورشهرمذهبي نجف است، افزود: آمريکا خواستارکنترل عراق است ومي خواهد عراق را به صورت ژاندارم آمريکا درمنطقه درآورد. اکنون که سال 2003 است، ما فعلا راهي جزمقابله جوئي دربرابراشغال کشورمان به وسائل مسالمت آميزنداريم. من ميگويم فعلا راهي نداريم، براي آن که به انتظارآن هستيم ببينيم اشغال کشورمان به کجا ميکشد. شيخ کاشف الغطاء گفت من واقعا اميدوارم نيروهاي اشغالگرکاري نکنند که مردم عراق متوسل به خشونت شوند. براي احتراز ازاين کار، نيروهاي اشغالگربايد به واقعيت هاي سياسي، اجتماعي، مذهبي واقتصادي عراق احترام بگذارند. شيخ کاشف الغطاء نگفت دراداره امورعراق به رهبري آمريکا چه اشکالي پيش آمده است، ولي به اهميت ايجاد موازنه اي ميان گروه هاي مختلف نژادي وديني عراق اشاره کرد. خبرگزاري رويتر درگزارش خود افزود: از زمان سقوط رژيم صدام حسين، نيروهاي آمريکا که بيشترخاک عراق را دراشغال خود دارند شاهد غارت گسترده اين کشوربوده اند، ولي با مخالفت سازمان يافته اي روبرو نبوده اند. اداره تحت رهبري آمريکا درعراق، روزجمعه نيروهاي مسلح اين کشور وچند نهاد امنيتي را منحل اعلام کرد وخاطرنشان ساخت ارتش جديدي را براي عراق پايه ريزي خواهد کرد. شيخ کاشف الغطاء گفت آمريکا نبايد نگران آن باشد که شيعيان عراق احتمالا قصد برقراري کشوري اسلامگرا به سبک ايران را دارند. وي افزود: ما نمي خواهيم عراق را تبديل به کشوري اسلامگرا کنيم. هرکس چنين حرفي بزند، ازسياست بي خبراست. ما درسال 1980 به دنبال کشوري اسلامگرا بوديم، نه درسال 2003. اکنون وضعيت تغييريافته است. حتي ايران نيزيک کشوراسلامگرا را نمي پذيرد. شيخ فاتح کاشف الغطاء، نماينده حوزه علميه شيعيان بغداد در مصاحبه اي با خبرگزاري رويتر گفت: آمريکائي ها درباره مردم کشوري که قصد دارند تا چند سال آن را تحت اشغال خود داشته باشند، هيچ اطلاعي ندارند. آن ها همچنان به سوء تفاهم خود درباره واقعيت هاي جامعه ما ادامه ميدهند. زيان اين کار، در درجه اول متوجه خود آمريکا و در درجه دوم متوجه مردم کشور من است. شيخ کاشف الغطاء گفت: مردم عراق از تهاجم به اين کشور به رهبري آمريکا براي پايان بخشيدن به حکومت ديکتاتوري صدام حسين استقبال کردند، ولي ازاين که سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه اي به واشنگتن ولندن اختيارداده است عراق را اداره کنند و دارائي هاي آن را درکنترل داشته باشند، خشمگين هستند.
XS
SM
MD
LG