لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۳۰

رئيس جمهوري لبنان گفت تا تامين صلحي عادلانه با اسرائيل، از فرستادن نيرو به جنوب لبنان امتناع خواهد كرد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): اميل لحود رئيس جمهوري لبنان روزشنبه اعلام کرد تا زماني که اسرائيل به اشغال سرزمين هاي عربي پايان نداده است، اوحاضرنيست ارتش لبنان را درمرزجنوبي اين کشور مستقرکند. آمريکا بارها خواستارآن شده است نيروهاي گروه حزب الله خلع سلاح شوند وامنيت مرزهاي جنوبي لبنان را ارتش اين کشوربرعهده گيرد. بيتا سهند (راديوفردا): بنا به اطلاعيه دفتر رياست جمهوري لبنان، آقاي لحود به افسران مستقردرپادگان هاي شهرمرجايون درجنوب لبنان گفت: تا زماني که اسرائيل حاضربه قبول صلحي نيست که آزادي سرزمين هاي عربي وبازگشت آوارگان فلسطيني را به خانه هاي خود دراسرائيل تضمين کند، ما ملزم نيستيم براي منافع اسرائيل کارکنيم. رئيس جمهوري لبنان که براي برگزاري مراسم سومين سالگرد پايان اشغال 22 ساله جنوب لبنان ازسوي اسرائيل به اين منطقه رفته بود، سخناني به اين مناسبت براي نظاميان ايراد کرد. وي درادامه سخنان خود گفت هدف ازآنچه درباره ارتش ديگري که بايد دراين بخش مستقرشود گفته شده است، تضمين امنيت اسرائيل درخارج ازچارچوب يک صلح عادلانه و جامع است که ما خواستارآن هستيم. اشاره رئيس جمهوري لبنان به ادامه اشغال منطقه کشتزارهاي شبعا وهمچنين ادامه اشغال سرزمين هاي فلسطيني وبلندي هاي جولان درسوريه ازسوي اسرائيل بود. کشتزارهاي شبعا منطقه اي است که لبنان واسرائيل هردونسبت به آن ادعا دارند. حدود 1000 تن ازنيروهاي امنيتي لبنان به پاسداري ازجنوب اين کشوراشتغال دارند، با اين حال علي رغم تقاضاهاي مکررسازمان ملل متحد وآمريکا، لبنان حاضرنشده است اين نيروها را درمرزجنوبي خود مستقرکند. به جاي ارتش لبنان، نيروهاي گروه حزب الله شيعه لبنان درمرزهاي جنوبي اين کشوراستقراردارند. مقاومت سخت حزب الله دربرابرنيروهاي اسرائيل باعث شد اسرائيل درماه مه سال 2000 به اشغال جنوب لبنان پايان دهد. کولين پاول وزيرامورخارجه آمريکا درجريان ديدارخود ازسوريه ولبنان درسوم ماه مه جاري، ازهردوکشورخواست گروه حزب الله را که مورد حمايت دولت تهران است ونام آن درفهرست سازمان هاي تروريستي وزارت امورخارجه آمريکا قراردارد، خلع سلاح کنند وامنيت مرزهاي جنوبي لبنان را ارتش اين کشور برعهده گيرد. عده اي درحدود 380 هزارتن ازآوارگان فلسطيني که درجريان جنگ سال 1948 اعراب واسرائيل گريختند ويا ازخانه هاي خود اخراج شدند، درلبنان زندگي مي کنند. به جز دوحادثه مبادله توپخانه بين نيروهاي حزب الله واسرائيل درمنطقه کشتزارهاي شبعا درماه هاي اوت وژانويه گذشته، مرزلبنان واسرائيل درطول سال گذشته به ميزان زيادي آرام بوده است. اميل لحود، رئيس جمهوري لبنان روز شنبه اعلام کرد تا زماني که اسرائيل به اشغال سرزمين هاي عربي پايان نداده است، او حاضر نيست ارتش لبنان را درمرزجنوبي اين کشور مستقرکند. آمريکا بارها خواستارآن شده است نيروهاي گروه حزب الله خلع سلاح شوند وامنيت مرزهاي جنوبي لبنان را ارتش اين کشوربرعهده گيرد. رئيس جمهوري لبنان که براي برگزاري مراسم سومين سالگرد پايان اشغال 22 ساله جنوب لبنان ازسوي اسرائيل به اين منطقه رفته بود، گفت هدف ازآنچه درباره ارتش ديگري که بايد دراين بخش مستقر شود گفته شده است، تضمين امنيت اسرائيل درخارج ازچارچوب يک صلح عادلانه و جامع است که ما خواستار آن هستيم.
XS
SM
MD
LG