لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۱

دشواري دسترسي به بازار افغانستان براي صادركنندگان ايراني


(rm) صدا |
نخستين نمايشگاه اختصاصي صنعتي بازرگاني ايران در افغانستان بامداد امروز (سه شنبه) در كابل گشايش مي يابد. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): از بعد از سقوط نظام طالبان در افغانستان تا امروز مشاركت در بازسازي اين كشور و دستيابي به بازار آن يكي از دلمشغولي هاي عمده محافل اقتصادي جمهوري اسلامي بوده و هست. برگزاري همايش هاي گوناگون به ويژه در تهران و مشهد، همكاري ميان اتاق هاي بازرگاني دو كشور، تهيه بررسي هاي بازار يابي از جمله «راهنماي بازار افغانستان» كه به تازگي از سوي ماهنامه ترابران انتشار يافته، همه و همه با هدف دستيابي بازرگانان و سرمايه گذاران ايراني به بازاري انجام ميگيرد كه ظرفيت آن در حال حاضر بسيار محدود است، ولي در صورت فراهم آمدن شرايط مساعد مي تواند از تواني رو به گسترش برخوردار شود. نخستين نمايشگاه اختصاصي صنعتي ازرگاني ايران، كه امروز (سه شنبه) با حضور وزير بازرگاني جمهوري اسلامي و نيز وزيران تجارت، ماليه و كشاورزي افغانستان در كابل گشايش مي يابد، ابتكاري تازه در راستاي تقويت حضور ايران در بازار همسايه شرقي آن است. به گزارش «ايرنا» يكصد و شصت شركت ايراني، كه نود در صد آن متعلق به بخش خصوصي است، در اين نمايشگاه حضور دارند. حجم واقعي تجارت ميان ايران و افغانستان، با توجه به نقش چشمگير قاچاق و كمبود نهاد هاي آماري، در هاله اي از ابهام است. به نظر مي رسد كه بازرگانان و سرمايه گذاران ايراني در مي يابند كه به رغم نزديكي جغرافيايي و اشتراك فرهنگي آنها با افغانستان، اين كشور براي آنها بازار آساني نيست. روزنامه «حيات نوي اقتصادي» چاپ تهران در شماره هاي ديروز و امروز خود به دشواري اين بازار براي ايرانيان مي پردازد و آنرا به سه عامل عمده نسبت ميدهد: نبود برنامه ريزي و استراتژي صادراتي و نظارتي مشخص در ايران، روي آوردن ايرانيان به منافع كوتاه مدت به زيان منافع دراز مدت و سر انجام، عدم استفاده از فرصت ها. شكست بازرگانان و سرمايه گذاران ايراني در آسياي مركزي، مي تواند در افغانستان نيز تكرار شود. نخستين نمايشگاه اختصاصي صنعتي بازرگاني ايران در افغانستان بامداد امروز (سه شنبه) در كابل گشايش مي يابد. از بعد از سقوط نظام طالبان در افغانستان تا امروز مشاركت در بازسازي اين كشور و دستيابي به بازار آن يكي از دلمشغولي هاي عمده محافل اقتصادي جمهوري اسلامي بوده و هست. نبود برنامه ريزي و استراتژي صادراتي و نظارتي مشخص در ايران، روي آوردن ايرانيان به منافع كوتاه مدت به زيان منافع دراز مدت و سر انجام، عدم استفاده از فرصت ها از عوامل عمده تكرار شكست صادركنندگان ايراني در آسياي مركزي، در بازار افغانستان است.
XS
SM
MD
LG