لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۳۵

اجلاس وزراي امورخارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران: كلي گوئي و اختلافات ارضي به جاي وحدت اسلامي


(rm) صدا |
كامليا انتخابي فرد (راديوفردا): يك ديپلمات عرب گفت ميان شركت كنندگان در كنفرانس وزراي امورخارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، اختلافات زيادي وجود دارد، به همين دليل سازمان كنفرانس اسلامي نمي تواند كاري انجام دهد. اين ديپلمات عرب به خبرگزاري فرانسه گفت بهتر است كه شركت كنندگان هم و غم خود را مصروف همكاري اقتصادي يا فرهنگي كنند. به گفته اين ديپلمات معمولا اعضا در يك نشست سخنراني هاي خوبي در باره لزوم وحدت ايراد مي كنند اما مشكل اين است كه هيچكس به ديگري اعتماد ندارد. نخستين مشكل روز چهارشنبه پديد آمد كه دبيركل شوراي همكاري خليج فارس خواستار رسيدگي به مسئله جزاير سه گانه خليج فارس، يعني تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي شد و به ايران هشدار داد كه در غير اين صورت اين اختلاف ارضي بين تهران و ابوظبي، به ديوان داوري بين المللي لاهه ارجاع خواهد شد. اما حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي اين مسئله را به عنوان يك مسئله حاشيه اي كم اهميت جلوه دارد. عليرضا توكلي، خبرنگار روزنامه همشهري در تهران، در مصاحبه با راديوفردا در با نطق دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در اجلاس وزراي امورخارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران به راديوفردا مي گويد: عليرضا توكلي: جايگاه اين حرف ها اينجا نبود و اينها نبايد اينجا اين قضايا را مطرح مي كردندو به نظر من وحدت كشورهاي اسلامي را با اينگونه صحبت ها و مباحث به خطر مي اندازند. و بهتر بود كه اينها در ديدار هائي كه وزارت امورخارجه ايران و امارات با هم مي نشستند، اين قضايا مطرح مي شد و آنجا نقطه نمظر هاي طرفين مطرح مي شد و به نتيجه مطلوبي مي رسيدند. اينجا جايگاه بحث هاي شخصي يا بحث هاي دوتا كشور نمي تواند باشد. بحث اصلي همان وحدت كشورهاي اسلامي است كه متاسفانه اينها از فرصتي كه در كشورها رخ داده بود استفاده كردند و اين خدشه وارد مي كند به تمام كشورهائي كه در حال اتحاد و وحدت هستند و براي ريشه كردن تشنج و تروريسم در منطقه كنار هم نشسته اند، اين خودش عاملي مي شود متاسفانه كه اختلافات بيشتر بشود، به نظر من. ك.ا.ف.: به طور كلي نشست چگونه برگزار شده؟ عليرضا توكلي: نشست خوب بوده ظاهرا، مگر اينكه درون نشست ساعاتي بوده... چون من در خود نشست نبودم، نمي دانم. ك.اف.: نشانه ديگر آنكه زمينه مشترك چنداني بين كشورهاي اسلامي وجود ندارد و اين چند گانگي در مورد مسئله چگونگي برخورد با وضعيت بعد از جنگ عراق پديدار شد. در يك اعلاميه مشترك كه توسط يك كميته كار سازمان كنفرانس اسلامي صادر شد، به اعطاي نقشي مركزي به سازمان ملل متحد در بازسازي عراق اشاره شده و همچنين به حق عراقي ها براي انتخاب دولت مورد نظر خود در اسرع وقت تاكيد شده است. اما متن اعلاميه پر از كلي گوئي بود و هيچ پيشنهاد جدي در آن ديده نمي شد كه ديپلمات ها بتوانند در باره جزئيات مسائل مربوط به اشغال خارجي يك كشور مسلمان با يكديگر به توافق برسند. موضوع ديگري كه طرفين توافق نظر چنداني نداشتند، مناقشه فلسطيني ها و اسرائيل و به ويژه نقشه راه يا طرح صلح خاورميانه بود. وزيران امورخارجه كويت، عربستان سعودي، قطر و افغانستان در اين اجلاس شركت نكردند و به جاي خود نمايندگاني به تهران فرستادند. در كنفرانس وزراي امورخارجه كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي در تهران، اظهارات دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در دفاع از ادعاي امارات نسبت به جزايز سه گانه خليج فارس، با اعتراض مقامات وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي روبرو شد. پيش نويس بيانيه اين اجلاس سرشار از كلي گوئي است و پيشنهاد خاصي در باره هيجكدام از مسائل مورد بحث كنفرانس، مبارزه با تروريسم و اشغال عراق توسط آمريكا، در آن ديده نمي شود. عليرضا توكلي، خبرنگار روزنامه همشهري، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد مطرح كردن اختلاف ارضي امارات متحده عربي با ايران بر سر جزاير سه گانه در كنفرانسي كه موضوع آن وحدت ميان كشورهاي مسلمان است، بيجا بود. وي مي افزايد متاسفانه اينها از فرصتي كه در كشورها رخ داده بود براي مطرح كردن اختلاف خود با ايران استفاده كردند و اين خدشه وارد مي كند به تمام كشورهائي كه در حال اتحاد و وحدت هستند و براي ريشه كردن تشنج و تروريسم در منطقه كنار هم نشسته اند. يك ديپلمات غربي به خبرگزاري فرانسه گفت كشورهاي اسلامي از وحدت حرف مي زنند اما به هم اطمينان ندارند.
XS
SM
MD
LG