لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۰۹

تائيد حكم شش سال زندان براي دانشجو كورش صحتي، از ديد پدر محكوم


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): در ايران دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، حکم زندان يک داشجوي ديگر را صادر کرد. کورش صحتي که به علت شرکت در تحصنهاي دانشجويي تيرماه 78، و عضويت در جبهه متحد دانشجويي محاکمه شد، دادگاه تجديد نظر حکم 6 سال زندان را براي او را تاييد کرد. در گفتگو با همکارم اميرمصدق کاتوزيان، پرويز صحتي پدر اين دانشجوي زنداني، درباره وضعيت پسرش کورش صحتي مي گويد. پرويز صحتي (تهران): ايشان در تاريخ 20/01/82، بازداشت شدند، يعني دادگاه ايشان را خواسته بود، دادگاه شعبه 26 انقلاب، دستگير و روانه زندان شدند. بعد ايشان در همان تاريخ، تقاضاي تجديدنظرخواهي کردند. بيست و سوم ماه بعد، اين را تاييدش کردند در دادگاه تجديد نظر. ولي به خودش پريروز اعلام کردند. اميرمصدق کاتوزيان (راديوفردا): و به چه اتهامي؟ پرويز صحتي: به اتهام اقدام عليه امنيت کشور. ا.م.ک.: مشخصا" چکار کرده بودند که يک همچين اتهامي برايشان در نظر گرفته شده بود؟ پرويز صحتي: مشخصا" اينکه خوب ايشان در جريان کوي دانشگاه، 18 تير که اتفاق افتاده بود، ايشان در تحصنهاي دانشجويي شرکت داشتند، ولي فعاليت عملي آنچناني نداشتند و در ضمن ايشان در يک روزنامه اي کار مي کردند به نام گزارش روز که مدير مسوولش آقاي طبرزدي بودند. ايشان هم خبرنگار آن روزنامه بودند که خوب وقتي روزنامه بسته شد عملا" هيچ فعاليتي نداشتند و ارتباط آنچناني هم نداشتند. بعد آن در نه تظاهراتي شرکت کردند و نه در گروهي بودند. هيچ فعاليتي به آن شکل نداشتند. خانه نشين شده بودند. ا.م.ک.: پس مقداري از اتهام ايشان همان شرکت در تظاهرات دانشجويي تيرماه 1378 بوده که البته سال بعدش ايشان به همان خاطر حبس شده بودند و اينطور که من مي فهمم و حدس مي زنم مقداري ديگر از اتهامات مربوط به فعاليت با جبهه متحد دانشجويي مي باشد. درست است؟ پرويز صحتي: ايشان آن طور که خودشان اظهار مي کنند و در حد اطلاعات من هست، که البته من خودم اهل اين مسايل نيستم و هيچ موقع دخالت هم نمي کنم. اصلا" راه من جداست. منتهي جبهه در متحد دانشجويي من فکر نکنم فعاليتي داشته باشند، حتي در تجديد نظري هم که ايشان نامه اي نوشته بودند براي دادگاه، اين را اعلان کردند که من فعاليتي نداشتم. ولي خوب در گروه طبرزدي، زماني که اين گروه قانوني بوده و مجوز داشته، من به عنوان يک خبرنگار بودم. چندان وابستگي آنچناني هم بهشان نداشتم و ندارم. ا.م.ک.: حالا شما به عنوان پدرشان، وکيلي براي فرزندتان کورش صحتي گرفتيد؟ پرويز صحتي: هنوز نه! ما منتظر بوديم که شايد دادگاه تجديد نظر، چون شنيده بوديم که دادگاه تجديد نظر، مخصوصا" شعبه 21 خيلي ارفاق مي کند به دانشجوها و اينها. به آن صورت سختگيري نمي کند. منتظر بوديم شايد اين حکمش را بشکند يا تعليقي شود، يا به يک شکلي در بيايد که بالاخره به آن صورت مساله ساز نباشد. ولي خوب بعد از آن که ما اطلاع حاصل کرديم که بالاخره اين حکم تاييد شده، ما تصميممان بر آن است که بتوانيم يک وکيلي بگيريم چون اين پرونده از دادگاه تجديد نظر قاعدتا" به ديوان عالي کشور ارجاع مي شود. شايد وکيل بتواند در ديوان عالي کشور، دفاعياتي بکند و خوب از اينکه اين گروه طبرزدي گروهي بوده که آن زمان قانوني بوده، زماني که ايشان فعاليت داشته و هنوز هم جايي اعلام نکردند که اين گروه غير قانوني است، با اينکه هيچ فعاليتي هم در اين گروه ندارد، زمان قانوني بودنش ايشان در همان روزنامه گزارش روز کار مي کردند. 3 سال به خاطر اين، محکوميت گرفتند. اين سومين بار است که زندان مي رود. قاعدتا" قانون بر آن است که آن مدتي که زنداني قبلا" زندان بوده کم مي کنند از مدت حبسش. ولي واقعا" اين حکم براي اين بچه سنگين است. سختگيري کردن واقعا" براي من هم يک مقدار تعجب انگيز است. يك دادگاه تجديدنظر حكم شش سال زندان براي كورش صحتي را تائيد كرد. دادگاه بدوي اين دانشجو را به اتهام شركت در تحصن هاي دانشجوئي تيرماه 1378 و عضويت در جبهه متحد دانشجوئي محاكمه كرده بود. پرويز صحتي، پدر كورش صحتي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد پسرش مدتهاست فعاليتي ندارد و خانه نشين شده است. وي مي گويد شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي روز 20 فروردين 1382 فرزند او را احضار كرد و به زندان فرستاد. وي مي افزايد راي دادگاه تجديدنظر در باره فرزند او دو روز پيش به او اعلام شد. اتهام او اقدام عليه امنيت كشور اعلام شد. وي مي گويد فرزند او فعاليت عملي آنچناني نداشت ولي در روزنامه گزارش روز به مديريت مسئولي حشمت الله طبرزدي كار مي كرد. وي مي گويد در آن زمان گروه طبرزدي قانوني بود و هنوز هم غيرقانوني بودن آن اعلام نشده است. وي مي گويد اين سومين بار است پسرش به زندان مي رود و حكم را براي او سنگين و به طرز تعجب آوري سختگيرانه مي داند.
XS
SM
MD
LG