لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۱

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي: بدون توجه به زيرساخت اصلاحات عملي نيست


(rm) صدا |
به بن بست رسيدن اصلاحات بر اثر مخالفت گسترده محافظه کاران موجب شده است که چهره هاي مطرح اصلاح طلب از تغيير ساختار قدرت و کاستن از اختيارات رهبري و ساير نهادهاي غير انتخابي سخن بگويند. احمد شيرزاد نماينده اصلاح طلب مجلس يکي از کساني است که مصرانه خواهان تغيير سازختار جمهوري اسلامي است. ليلي صدر (راديو فردا): نماينده مردم اصفهان مي گويد بن بست سياسي کشور تا زماني که ساختار قدرت در جامعه اصلاح نشود، حل نخواهد شد. احمد شيرزاد که ازچهره هاي برجسته اصلاح طلب ايران است تاکيد مي کند که بدون توجه به زير ساختها، مشکلات موجود کشور حل شدني نيست. سخنان آقاي شيرزاد در واقع بازتاب نارضايتي و سرخوردگي عميق اصلاح طلباني است که با وعده اصلاحات با راي انبوه مردم مشتاق روي کار آمدند. شايد بتوان گفت که همه توان خود را در انجام وعده ها به کار گرفتند. اما سرانجام متوجه شدند که ساختار قدرت سياسي ايران به گونه اي است که راه را براي هر گونه تغيير سد کرده است. در ساختار سياسي قدرت مقام رهبري در راس نظام قرار مي گيرد که خبرگان وي را انتخاب کرده اند و حق برکناري او را دارند. اما اين خبرگان که تقريبا همگي از روحانيان محافظه کار مخالف اصلاحات هستند، توسط شوراي نگهبان دست چين شده و با يک انتخابات فرمايشي و بدون رقيب به مجلس خبرگان راه يافته اند. شوراي نگهبان نيز که در ساختار قدرت در بالاي سر مجلس شوراي اسلامي قرار داده شده است، 12 نفرند که 6 فقيه آن را رهبر منصوب مي کند و بقيه نيز به شيوه اي انتخاب مي شوند که در واقع شوراي را يک دست در کنترل محافظه کاران با رهبري قرار مي دهد. دعواي مجلس با اين شورا را هم مجمع تشخيص مصلحت داوري مي کند که اعضاي آن را رهبر بر مي گزيند. قوه قضائيه هم يک دست در کنترل رهبر است چون او به موجب قانون اساسي رئيس قوه را بر مي گزيند و رئيس قوه بنا به اصل تفکيک قوا، خود را در برابر رئيس جمهوري و مجلس که در تئوري منتخبان ملتند، جوابگو نمي داند. علاوه بر اين قواي نظامي، اطلاعاتي و صدا و سيما زير نظر رهبري قرار دارند. بنا بر اين وقتي سخن از تغيير ساختار قدرت در ايران مي شود، کاستن از اخيتارات رهبري است و اين که اين نهادها يا در برابر ملت يا در برابر يک نهاد انتخابي جوابگو باشند. آقاي شيرزاد مي گويد کساني که از تريبون صدا و سيما، بدون در توجه به نوع روابط خارجي حرفشان را مي زننده، در سياست خارجي ما مشکل ايجاد مي کنند. و آنگاه ما بايد عواقب ناشي از اين حرفها را پس بدهيم. چون رسانه ملي جون صدا و سيما به خواست يک حناح سياسي مسايل را بدون در نظر گرفتن مسايل امنيتي کشور مطرح مي کند و مي دانيم که سرپرست صدا و سيما را هم رهبر انتخاب مي کند. و او نه تنها در برابر مجلس مسئول نيست، بلکه در برابرگزارش مجلس داير بر تخلفات ميلياردي، گزارش را کشکي مي خواند و بدين وسيله به مجلس اصلاحات نشان مي دهد که با اتکاي به رهبري کمترين ارزشي براي گزارشي که آن همه برايش وقت صرف شده است؛ قايل نيست. آقاي شيرزاد با اشاره به اين همه نهاد غيرانتخابي نتيجه مي گيرد: که اگر نظام استبداد را بپذيريم نمي توانيم دموکراسي را هم بپذيريم و در چنان جوي هم توسعه اي محقق نخواهد شد. با به بن بست رسيدن اصلاحات در اثر مخالفت گسترده محافظه كاران موجب شده است چهره هاي مطرح اصلاح طلب از تغيير ساختار قدرت و كاستن از اختيارات رهبري و ساير نهادهاي غير انتخابي سخن بگويند. نماينده مردم اصفهان از كساني است كه مصرانه خواهان تغيير ساختار قدرت در جمهوري اسلامي است. احمد شيرزاد، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و از چهره هاي اصلاح طلب گفت بدون توجه به زيرساخت اصلاحات عملي نيست. در ساختار سياسي رهبر در صدر قدرت قرار گرفته است. شوراي نگهبان نيز شامل 12 فقيه است كه شس تن آنها انتصابي است. دعواي مجلس و اين شورا را مجمع تشخيص مصلحت داوري مي كند كه اعضايش توسط رهبر برگزيده مي شوند. قوه قضاييه هم در كنترل رهبر است. بنابراين هرنوع تغيير در ساختار سياسي ايران يعني كاستن اختيارات رهبري. آقاي شيرزاد با اشاره به اين همه نهاد غيرانتخابي نتيجه مي گيرد که اگر نظام استبداد را بپذيريم نمي توانيم دموکراسي را هم بپذيريم و در چنان جوي هم توسعه اي محقق نخواهد شد.
XS
SM
MD
LG