لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۳

نشست سران كشورهاي گروه 8 و تظاهرات مخالفان جهاني سازي


(rm) صدا |
شهر اويان فرانسه فرانسه ميزبان سران كشورهاي گروه 8 است. ژاک شيراک تعدادي از سران کشورهاي توسعه نيافته را نيز به اين اجلاس دعوت کرده است. ژان خاکزاد (راديو فردا): در کنفرانس G8 که در شهر اويان فرانسه برگزار مي شود. افزون بر کشورهايي که گروه G8 را تشکيل مي دهند يعني فرانسه، روسيه، کانادا، آمريکا، انگلستان ، آلمان، ژاپن و ايتاليا و امسال چون يونان رياست اتحاديه را دارد در اين کنفرانس شرکت دارد و آقاي رومانو پرودي رئيس كميسيون اتحاديه اروپا هم در اين کنفرانس G8 شرکت دارد. آقاي حسني مبارک از مصر، آقاي بوتفليقه از الجزاير، رئيس جمهوري نيجريه، رئيس جمهوري افريقاي جنوبي، ملک محمد پنجم پادشاه مراکش، رئيس جمهوري سنگال، رئيس جمهوري مكزيك و رئيس جمهوري سوئيس، که نيمي از برگزاري اين کنفرانس به دوش سوئيس افتاده است. سوئيس برغم اينكه که در برگزاري كنفرانس با فرانسه همکاري مي کند، ولي اکثر تظاهرات ضد جهاني سازي و مخالفان جهاني شدن در سوئيس صورت مي گيرد و اين تظاهرات ديروز به خشونت کشيده شد. امروز ژنو به صورت شهر جنگزده درآمده و مغازه هاي ويترينهاي خودشان را با تخته پوشانده اند تا مانع شکستن ويترينهايشان شوند. در لوزان هم شاهد تعداد زياد نيروهاي انتظامي هستيم. فرودگاه ژنو در محاصره نيروهاي انتظامي است. و حدود 1000 پليس آلمان به کمک نيروي انتظامي سوئيس آمده اند. و فرودگاه را به محاصره در آورده اند و هر هواپيمايي که در ژنو بر زمين مي نشيند ماموران پليس آن را محاصره مي کنند و مسافران را با اتوبوس به داخل فرودگاه مي آورند. به طور کلي شهر اويان از دنيا جدا شده. تمام راههاي منتهي به آن بسته است. بيش از 3000 نفر از نيروهاي نظامي فرانسه اين شهر را محاصره کرده اند. حدود 2000 روزنامه نگار از سراسر جهان به اويان آمده اند. يک مرکز مطبوعاتي بزرگ در کنار شهر اويان درست شده که تمام تسهيلات را در اختيار روزنامه نگاران مي گذارد. در اينجا حدود 800 محل گذاشته اند براي روزنامه نگاران تا دسترسي به اينترنت داشته باشند. شهر اويان فرانسه فرانسه ميزبان سران كشورهاي گروه 8 است. ژاک شيراک تعدادي از سران کشورهاي توسعه نيافته را نيز به اين اجلاس دعوت کرده است. در اين کنفرانس افزون بر کشورهاي فرانسه، روسيه، کانادا، آمريکا، انگلستان ، آلمان، ژاپن و ايتاليا، امسال چون يونان رياست اتحاديه را دارد در اين کنفرانس شرکت دارد. رومانو پرودي رئيس كميسيون اتحاديه اروپا، حسني مبارک از مصر، بوتفليقه از الجزاير، رئيس جمهوري نيجريه، رئيس جمهوري افريقاي جنوبي، پادشاه مراکش، رئيس جمهوري سنگال، رئيس جمهوري مكزيك و رئيس جمهوري سوئيس نيز در اين اجلاس حضور دارند. اکثر تظاهرات ضد جهاني سازي و مخالفان جهاني شدن در سوئيس صورت مي گيرد و اين تظاهرات ديروز به خشونت کشيده شد. امروز ژنو به صورت شهر جنگزده درآمده بود.
XS
SM
MD
LG