لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۱۴

مخالفت رئيس جمهوري اسلامي با ارجاع لايحه تببين اختيارات به مجمع تشخيص مصلحت نظام، از ديد يك صاحبنظر


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، در نامه اي به مهدي کروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي که متن آن امروز در خبرگزاريهاي داخلي ايران بازتاب يافت، نوشت: ارجاع لايحه اختيارات رييس جمهوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام را روا نمي داند. تصويب يا عدم تصويب نهايي اين لايحه و لايحه ديگر اصلاح قانون انتخابات به صورت آزمايشي براي سنجش ميزان قدرت جناح اصلاحگرا در آمده است و شماري از هواداران دولت تهديد کرده اند در صورت عدم تصويب دو لايحه از سمتهاي خود در مجلس و دولت استعفا خواهند کرد. احمد سلامتيان، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و تحليلگر سياسي در پاريس، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد، آنچه در نامه ياد شده آمده است، نشان دهنده اين است که رييس جمهوري اسلامي مي کوشد رهبر جمهوري اسلامي را در اين تصميم گيري به نفع تصويب دو لايحه دخيل کند. احمد سلامتيان (نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و تحليلگر سياسي، پاريس): عملا آقاي خاتمي با اين نامه خودش در عين اينکه قبول مي کند مرجعيت شوراي نگهبان را به عنوان آخرين مقام تصميم گيرنده راجع به لوايحش، به نوعي تعيين تکليف اين لوايح را به عهده رهبري مي گذارد. به طور مشخص در اين نامه بيان شده که رييس جمهوري محتواي لوايح خودش را خلاف قانون اساسي و شرع نمي داند و اگر خلاف قانون اساسي و شرع باشد، حاضر نيست تن به چنين مسئله اي بدهد. از طرف ديگري گفته مي شود که شوراي نگهبان هم در برداشت خودش مسيري را اتخاذ کرده که به نظر آقاي رييس جمهوري، اين مسير، در جهت تفسير درست قانون اساسي نيست. تعيين تکليف به اين شکل، عملا نوعي مسئوليت سياسي را به عهده کسي گذارده که او ترکيب نهايي شوراي نگهبان را معين کرده. به همين علت هم در جايي در نامه گفته مي شود که من بارها به استحضار مقام رهبري رسانده ام که هرچه دايره شرع و قانون اساسي تنگ تر شود، مسائل سخت تر مي شود و جامعه ضربه پذير تر مي شود. اين نوعي انداختن گوي دو لايحه به ميدان رهبري و گذاردن رهبري در پاي مسئوليت او در مورد سرنوشت اين دو لايحه و تفسيري که از قانون اساسي معانا خواهد شد است. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): آيا اصلاح طلبان موافق هستند با اين نوع پيشنهاد؟ احمد سلامتيان: نمايندگان اصلاح طلب مجلس، در نامه خودشان به مقام رهبري همين اتمام حجت را کردند. اما هم اصلاح طلبان، هم رئيس جمهوري، يک نوع مسئوليت نسبت به رهبري داشتند که با اين دو نامه اتمام حجت نهايي شان را مي کنند. حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، در نامه اي به حجت الاسلام محمد کروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، نوشت که ارجاع لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري اسلامي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام روا نمي داند. احمد سلامتيان، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و تحليلگر سياسي در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: رئيس جمهوري اسلامي مي کوشد تا به نحوي رهبر جمهوري اسلامي را به نفع تصويب اين دو لايحه دخيل کند. نمايندگان اصلاح طلب مجلس در نامه هفته گذشته و رئيس جمهوري با نامه امروز خود، با رهبر جمهوري اسلامي اتمام حجت کردند.
XS
SM
MD
LG