لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۷

برگزيده شدن يک ايراني به رياست مجمع مديريت پايدار جنگلهاي سازمان ملل متحد، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): اجلاس مجمع مذاکراتي سازمان ملل متحد در مورد مديريت پايدار جنگلها از ديروز به مدت دو هفته برگزار مي شود. در اين اجلاس نمايندگاني از ايران حاضر هستند و حسين معيني ميبدي يکي از کارشناسان ايراني به اتفاق آرا به عنوان رييس اين اجلاس انتخاب شده است. و اما تشکيل اين اجلاسها و حضور ايران در انها عملا تا چه حد در حفظ محيط زيست و جنگلها در ايران موثر است؟ دکتر اسماعيل کهرم: با کمال تاسف از حدود پنجاه سال پيش در درجه اول تالابهاي جهان مورد هجوم قرار گرفته اند. خشک شدند، از بين رفته اند و زه کشي شده اند. يک اکوسيستمهاي نابي از بين رفت الان نوبت جنگلها است به خصوص در کشورهاي جهان سوم به خاطر فشارهاي اقتصادي مورد استفاده فراوان قرار گرفته، شغل ايجاد مي کند، بهره برداري مي شود و دولتها نمي توانند جلو بهره برداري ناپايدار را بگيرند. اما اينهمه در ايران عزيز هم ما دست به گريبان اين مسئله بوديم. در ظرف سي سال گذشته حدود 5 ميليون هکتار از جنگلهاي شمال ما از بين رفته و اگر به همين روش ادامه پيدا کند متاسفانه مقدار بسيار زيادي از جنگلهاي شمال و يا زاگرس دستخوش نابودي خواهد شد. بنابراين اينجور اجلاسهاي بين المللي بي اثر نيست. يعني اگر ايران در اين اجلاسها شرکت داشته باشد و رئيسش از ايران انتخاب شود، خواه ناخواه در ايران تصميم گيران و قانون سازان و اجرا کنندگان و مردان سياست مجبور مي شوند بيشتر توجه بکنند. اجلاس مجمع مذاکراتي سازمان ملل متحد در مورد مديريت پايدار جنگلها از ديروز به مدت دو هفته برگزار مي شود. در اين اجلاس نمايندگاني از ايران حاضر هستند و حسين معيني ميبدي يکي از کارشناسان ايراني به اتفاق آرا به عنوان رييس اين اجلاس انتخاب شده است. دکتر اسماعيل کهرم در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: با کمال تاسف از حدود پنجاه سال پيش در درجه اول تالابهاي جهان مورد هجوم قرار گرفتند و الان نوبت جنگلها است به خصوص در کشورهاي جهان سوم. در ظرف سي سال گذشته حدود 5 ميليون هکتار از جنگلهاي شمال ما از بين رفت. اگر ايران در اين اجلاس شرکت کند و رئيس آن از ايران انتخاب شود، خواه ناخواه در ايران تصميم گيران و قانون سازان و اجرا کنندگان و مردان سياست مجبور مي شوند بيشتر توجه بکنند.
XS
SM
MD
LG