لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۳۶

چشم انداز رشد اقتصاد جهاني در بيانيه سران هفت كشور صنعتي جهان و روسيه


(rm) صدا |
سران گروه هشت كشور بزرگ در بيانيه پاياني نشست سالانه خود، كه ديروز سه شنبه در اويان فرانسه انتشار يافت، بر اعتماد خود به رشد اقتصاد جهاني تاكيد كردند. فريدون خاوند نگاهي دارد به مهم ترين نكات اقتصادي مطرح شده در اين بيانيه. «ما به امكانات بالقوه رشد در اقتصادهايمان اعتماد داريم. مسئوليت مشترك ما پويا كردن رشد اقتصادهايمان و، از اين راه، كمك به تحكيم اقتصاد جهاني است.» اين جملات چكيده پيامي است كه سران هشت كشور بزرگ جهان ديروز، سهشنبه، در پايان نشست سالانه خود، كه امسال در اويان فرانسه برگزار شد، به جهانيان منتقل كردند. اعتماد به امكانات بالقوه رشد، در شرايطي كه ابر هاي تيره آسمان اقتصاد جهاني را پوشانده، مي تواند با موجي از بد گماني روبرو شود. براي ژاپن كه ده سال پيش به تونل تاريك دشواريها وارد شده، هنوز از روشنايي خبري نيست. منطقه يورو در جا زده و در آمريكا نيز هنوز ترديد ها فراوان است. سران گروه «هشت كشور» در بيانيه پاياني خود ميپذيرند كه اقتصاد هايشان با چالش هاي فراوان روبرو است، اما در همان حال اطمينان دارند كه شماري از خطر هاي عمده از سر راه آنها كنار رفته و شرايط از سر گيري رونق فراهم آمده است. ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه و ميزبان نشست اويان، در توضيح دلايل اميدواري به آينده اقتصاد جهاني مي گويد كه ترديدهاي ناشي از جنگ عراق از ميان رفته، بهاي نفت كاهش يافته و پايين بودن نرخ بهره قاعدتا بايد راه را بر ابتكار هاي اقتصادي بگشايد. ترديد نميتوان داشت كه به رغم نگرانيهاي جدي درباره چشم اندازهاي اقتصاد جهاني، نشانههايي از بازگشت پويايي نيز در اين جا و آنجا به چشم ميخورد. شاخص داوجونز Dow Jones در آمريكا ديروز به بالاترين سطح خود بعد از 22 اوت سال گذشته رسيد و تحليلگران آمريكايي به بهبود چشمانداز انداز بازار كار در اين كشور اميدوارند. از سوي ديگر، احتمال فراوان وجود دارد كه بانك مركزي اروپا فردا پنجشنبه نرخ بهره خود را به مقدار قابل ملاحظهاي كاهش دهد تا هم سرمايهگذاري و مصرف افزايش يابد و هم راه بر اوجگيري باز هم بيشتر يورو بسته شود. در بيانيه پاياني نشست اويان به رابطه ميان يورو و دلار اشارهاي نشده است. سران گروه هشت كشور جهان در بيانيه پاياني نشست سالانه خود كه ديروز سه شنبه در اويان فرانسه انتشار يافت بر اعتماد خود به رشد جهاني تاكيد كردند. آنها گفتند: ما به امكانات بالقوه رشد در اقتصادهايمان اعتماد داريم. مسئوليت مشترك ما پويا كردن رشد اقتصادهايمان و از اين راه كمك به تحكيم اقتصاد جهاني است. در شرايطي كه دورنماي اقتصاد جهاني تيره و تار است اعتماد به امكانات بالقوه رشد، مي تواند با موجي از بدگماني روبرو شود. سران گروه هشت كشور مي پذيرند كه اقتصادهاي آنها با مسايل مهمي روبرو است. اما در عين حال معتقدند كه نشانه هايي از آينده روشن را مي شود ديد.
XS
SM
MD
LG