لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۳۴

مبارزه زنان افغاني براي رفع تبعيض، از ديد يك كارشناس مطالعات زنان


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): الهه اماني استاد دانشگاه در لانگ بيچ کاليفرنيا در رشته مطالعات زنان به تازگي به همراه يک هيات هماهنگي زنان سفري به افغانستان داشته است. فيروزه خطيبي (راديوفردا): خانم اماني، هدف هاي هيات نمايندگي شمات يعني هياتي که از آمريکا به افغانستان رفته بود چي بود؟ الهه اماني: ما از طرف Woman InterCultural Network که يک سازمان جهاني هست، و با اهداف تحقق خواسته هاي کنفرانس پکن تشکيل شده ما رفتيم و اهدافمان تقويت و تحکيم تشکل هاي زنان، حمايت از شرکت سياسي زنان، تشويق به کاربرد روش هاي دموکراتيک در سازماندهي زنان و ايجاد شبکه اي از نهادهاي دولتي و غير دولتي که بتواند پاسخگوي نياز هاي زنان افغانستان باشد به کابل سفر کرديم. ف.خ.: مهمترين مسئله زنان افغان امروز به نظر شما چيست؟ الهه اماني: من فکر مي کنم خيلي مشکل است که بگويم مهمترين، ولي مساله مسکن، بهداشت، آموزش، نقض حقوق انساني و خشونت، اينها همه در صدر مسائلي هست که زن افغان با آن دست و پنجه نرم مي کند. ف.خ.: شما صحبتي کرديند درباره عدم آگاهي زن افغاني درباره قوانين، آيا اين قوانين تازه اين مملکت است که اينها آشنايي با آن ندارند يا چيز ديگري است؟ الهه اماني: اين در کل کمبود درک و آگاهي و شناخت از قوانيني است که لااقل در قانون اساسي به زنان داده مي شود و من برگردم به صحبت قبل، شايد يکي از مشکل ترين چالش هاي زنان افغان، بنيادگرايي مذهبي است. طالبان حکومتش از بين رفته ولي فرهنگ طالبان همچنان ريشه هاي ديرپايي در جامعه افغان دارد. ف.خ.: شما فکر مي کنيد که زنان افغان در شرايط کنوني براي به وجود آوردن فضاهاي نوين آمادگي دارند؟ الهه اماني: بله من فکر مي کنم زن افغاني دارد، ولي جامعه افغانستان چالش هاي مختلفي را در برابر زن افغاني قرار مي دهد. ما در ملاقاتي که با سازمان هاي زنان افغانستان، 30 سازمان زنان در کابل داشتيم من اين اشتياق و آمادگي و تلاش را در زنان افغان براي بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي و شرايط اقتصادي خودشان به راي العين ديدم. ف.خ.: آيا ميان زنان افغان و ديگر زناني که تحت فشارهاي اين تعصبات اجتماعي قرار مي گيرند تفاوتي مي بينيد يا همه از يک نوعند ؟ الهه اماني : ماهيت همه اين تضييقات و فشارها و ستم ها شايد در اساس يکي باشد ولي شايد آنچه که من در کابل مشاهده کردم يکي از خشن ترين هاي اين تبعيض جنسيتي و اقتصادي را نمايانگر بود. ف.خ.: و سوال آخر اينکه براي دريافت حداقل حقوق انساني، زنان افغان چه کاري مي توانند بکنند و چه راهي دارند ؟ الهه اماني : من فکر مي کنم، اينکه استقرار نهادهاي جامعه مدني، تشکل زن ها حول محورهايي که بر اساس موازين دموکراسي و حقوق بشر بنا نهاده شده، شايد بتواند آلترناتيو سومي در برابر رشد بنياد گرايي و فرهنگ طالبان مابانه و حرکت کشورهاي غربي براي زن افغاني داشته باشد. الهه اماني، استاد مطالعات زنان دانشگاه لانگ بيچ کاليفرنيا، كه به تازگي به همراه يک هيات هماهنگي زنان از سفري مطالعاتي به افغانستان مراجعت كرد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: يکي از مشکل ترين چالش هاي زنان افغان، بنيادگرايي مذهبي است. طالبان حکومتش از بين رفته ولي فرهنگ طالبان همچنان ريشه هاي ديرپايي در جامعه افغان دارد. اما من اشتياق و آمادگي و تلاش را در زنان افغان براي بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي و شرايط اقتصادي خودشان به راي العين ديدم. آنچه که من در کابل مشاهده کردم يکي از خشن ترين هاي انواع تبعيض جنسيتي و اقتصادي بود.
XS
SM
MD
LG