لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۹

چشم انداز پيروزي نخست وزير بريتانيا در زور آزمايي با احزاب اقليت مخالف با جنگ در عراق


(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راديو فردا): مجلس بريتانيا به خصوص دو حزب اصلي اقليت اين کشور، محافظه کار و ليبرال دموکرات، امروز خود را آماده کرده بودند تا توني بلر نخست وزير اين کشور را سوال پيچ، يا به عبارتي با پرسشهاي داغ کباب کنند. توني بلر متهم شده بود که بر اساس اطلاعات امنيتي دستکاري شده و بي پايه به مردم بريتانيا دروغ گفته است تا ضرورت حمله به عراق را موجه جلوه دهد. مخالفان آقاي بلر مي گفتند: نخست وزير که چنين دروغي گفته است هر دروغ ديگري هم مي تواند بگويد و به آساني مردم را فريب دهد و اين با مردم سالاري همخوان نيست. آقاي بلر بايد برود. اما توني بلر امروز با قاطعيت به اين اتهامات پاسخ گفت و يادآور شد که دولت او در پرونده هاي امنيتي درباره سلاحهاي کشتار انبوه در عراق زير فرمان صدام حسين هيچگونه دستي نبرده و آن را تغييري نداده است. توني بلر همزمان اعلام کرد که نه تنها دولت بريتانيا، که تمامي جامعه بين المللي و دست کم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، متفق القول بوده اند که صدام حسين به راستي خطري براي امنيت جهاني است. درباره آنچه امروز در جلسه پر تشنج امروز در مجلس عوام بريتانيا گذشت، گفتگويي زنده دارم با هژير تيموريان، تحليلگر رسانه هاي گروهي بين المللي در لندن. آقاي تيموريان شما جلسه امروز پارلمان بريتانيا را از نزديک دنبال کرديد. بفرماييد که بالاخره توني بلر از پيچهاي سخت سوالات امروز سربلند بيرون آمد يا نه؟ هژير تيموريان (تحليلگر رسانه هاي گروهي بين المللي، لندن): فکر مي کنم که سربلند بيرون خواهد آمد آقاي طاهري. البته هنوز در بين مردم تحقيق نشده که ببينيم بيشترشان تازه ترين ادعاهاي دولت را پذيرفته اند يا نه. همانطوري که گفتيم، تازه ترين ادعاي دولت اين هست که تمام ادعاهاش در پارلمان در روزهاي قبل از جنگ، درباره سوالهاي کشتار همگاني صدام، گزارش سازمانهاي جاسوسي-اطلاعاتي بريتانيا بود نه اختراع دولت. يکي از اين ادعاها اين بود. که صدام خواهد توانست در طي 45 دقيقه، موشکهاي شيميايي اش را آماده استفاده کند. ولي انتظار دارم که دولت در اين زور آزمايي برنده بشود چون که احساس مي کنم مردم، مخصوصا اين روزها، در مورد جنگ عراق يک احساس اخلاقي دارند. يعني اينکه هرچه فبرهاي دست جمعي بيشتري در عراق پيدا مي شد، همانطور که در تلويزيون مي بينيم، مردم بيشتر همراه دولت مي شوند که رفتن به جنگ صدام حسين کار درستي بود. ع.ط.: آقاي تيموريان، صحبت از اين است که اقليت پافشاري بکند و يک تحقيق و تفحصي راه بياندازد مستقل. از نظر دموکراسي بريتانيا، از نظر پارلماني، اين کار عملي هست؟ با هژير تيموريان: البته شغل احزاب مخالف مخصوصا دو حزب عمده محافظه کار وليبرال اين است که دولت را ناراحت کنند. ولي در داخل حزب کارگر مشکل تر براي دولت اين است که در پارلمان، در حزب خود دولت، در حزب کارگر يک گروه قوي دست چپي وجود دارد که مي شود گفت از توني بلر نخست وزيرشان مخصوصا، نفرت دارند. يکي از اعضاي دولت امروز گفت: من نمي دانم چرا اينها از ما نفرت دارند؟ نخست وزير امروز در نطقش به اين گروه حمله کرد و گفت که بريتانيا بايد احساس افتخار کند که نيروهاي مسلحش چنان رژيم وحشي و بي رحمي مثل رژيم صدام را ريشه کن کردند. ولي فکر مي کنم که تعداد اين افراد ناراضي بيشتر از پنجاه نفر نيست و اگر اين پنجاه نفر در راي دادن همراه حزب ليبرال و محافظه کار شوند، دولت در داخل خود پارلملن 30 کرسي اکثريت خواهد داشت و در نتيجه دولت در خطر نيست. مجلس بريتانيا به خصوص دو حزب اصلي اقليت اين کشور، محافظه کار و ليبرال دموکرات، امروز خود را آماده کردند تا توني بلر نخست وزير اين کشور را سوال پيچ، يا به عبارتي با پرسشهاي داغ کباب کنند. توني بلر متهم شد که بر اساس اطلاعات امنيتي دستکاري شده و بي پايه به مردم بريتانيا دروغ گفت تا ضرورت حمله به عراق را موجه جلوه دهد. توني بلر اعلام کرد که نه تنها دولت بريتانيا، که تمامي جامعه بين المللي و دست کم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، متفق القول بودند که صدام حسين به راستي خطري براي امنيت جهاني است. هژير تيموريان، تحليلگر رسانه هاي گروهي بين المللي در لندن به راديوفردا مي گويد: انتظار دارم که دولت در اين زور آزمايي برنده بشود. هرچه فبرهاي دست جمعي بيشتري در عراق پيدا مي شود، مردم بيشتر همراه دولت مي شوند که رفتن به جنگ صدام حسين کار درستي بود. در حزب خود دولت، حزب کارگر، يک گروه قوي دست چپي وجود دارد که مي شود گفت از توني بلر نخست وزيرشان ، نفرت دارند.
XS
SM
MD
LG