لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۶

بحران حاكميت در ايران: مصاحبه معاون رئيس جمهوري اسلامي با خبرگزاري فرانسه


(rm) صدا |
مينا بهار مست (راديو فردا): محمدعلي ابطحي معاون رئيس جمهوري ايران و از مشاوران عالي آقاي خاتمي در مصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفته است که حضور نيروهاي آمريکايي در عراق و افغانستان همراه با انسداد سياسي درون کشور، ايران را در وضعيت بحراني قرار داده است. نازي عظيما نگاهي دارد به اين گزارش: نازي عظيما(راديو فردا): به نوشته سياوش قاضي، گزارشگر خبرگزاري فرانسه در تهران، محمد علي ابطحي که روحاني کوتاه قد و فربه است، در گفتگويي با او گفت: ما در صحنه بين المللي در سالهاي اخير با تحولات مهمي روبرو بوده ايم، چنانکه اکنون در مرزهاي شرقي و غربي خود همسايه تازه اي داريم که آن آمريکا است. آقاي ابطحي که آمريکا را به گونه قدرتي که قيد و شرط نمي شناسد معرفي مي کرد گفت ايران بايد از تمامي وسايل ممکن استفاده کند تا بهانه اي به دست آمريکايي ها ندهد. گيرم که آنها وقتي تصميمي مي گيرند، به بهانه نياز ندارند. محمدعلي ابطحي در بخش ديگري از اين مصاحبه گفت: بهترين راه حل براي ما آن است که دموکراسي را که آقاي محمد خاتمي از آن حمايت مي کند در کشور اجرا کنيم. به گزارش خبرگزاري فرانسه اکنون تهديدهاي آمريکا با بالا گرفتن تنش ميان جناحهاي اصلي حاکميت ايران همراه است. تضاد دو جناح چپ و راست که سابقه اي برابر با عمر جمهوري اسلامي دارد، اکنون به چنان اوجي رسيده که اصلاح طلبان مي کوشند مستقيما با ساز و کارهايي که از طريق آنها محافظه کاران قدرت نفوذ خود را اعمال مي کنند، به مبارزه برخيزند. ابطحي مي گويد شکاف دروني که بر سر شيوه حکومت، سياستهاي خارجي و داخلي و نيز تلقي ما از مذهب وجود دارد بسيار خطير است و افزود سد کردن دائمي قوانين اصلاح طلبانه سبب نااميدي عميق ايرانيان شده است، زيرا احساس مي کنند آرايشان تاثيري در سرنوشت سياسي کشور نداشته است. اما آقاي ابطحي، اين روحاني متوسط الحال، که مدت چهار سال رياست دفتر خاتمي را بر عهده داشته، مي گويد با اين همه همچنان خوشبين است و تاکيد مي کند که شايد بعدها آقاي خاتمي يا من ديگر بر سر کار نباشيم. اما عقايد و شعارهاي محمد خاتمي ديگر در اعماق جامعه رسوخ يافته است. او مي گويد پنجاه درصد از جمعيت ايران زير بيست سال دارد، مرزها و سدها اکنون شکسته شده اند، استفاده ما از اينترنت در سطح کشورهايي نظير خودمان است، اما مهمتر از همه اينها، اکنون اصلاحات به خواست اصلي مردم ايران تبديل شده است. آقاي ابطحي با اشاره به رد شدن دو لايحه اصلاح طلبانه تبيين اختيارات رئيس جمهور و اصلاح قانون انتخابات توسط شوراي نگهبان مي گويد: با اين همه محافظه کاران خود درک مي کنند که اين دو لايحه حداقل انتظارات راي دهندگان را برآورده مي کند. اما رويارويي خطير هنوز در پيش است و به گفته ابطحي حتي اگر دو لايحه رد شوند تنها کافيست که آقاي خاتمي به مردم اعلام کند که کمترين اختياري براي انجام وظايف خود به عنوان رئيس جمهوري ندارد. محمدعلي ابطحي معاون رئيس جمهوري اسلامي در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه گفت حضور نيروهاي آمريکايي در عراق و افغانستان همراه با انسداد سياسي درون کشور، ايران را در وضعيت بحراني قرار داده است. محمد علي ابطحي به گزارشگر اين خبرگزاري گفت: بهترين راه حل براي ما آن است که دموکراسي را در کشور اجرا کنيم. ابطحي مي گويد شکاف دروني که بر سر شيوه حکومت، سياستهاي خارجي و داخلي و نيز تلقي ما از مذهب وجود دارد، بسيار خطير است. وي افزود سد کردن دائمي قوانين اصلاح طلبانه سبب نااميدي عميق ايرانيان شده است.
XS
SM
MD
LG