لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۳۵

ممنوعيت مصاحبه فعالان سياسي با رسانه هاي خارج از كشور، از ديد سردبير يك نشريه برون مرزي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): به دستور مقامات جمهوري اسلامي دو نفر از نويسندگان و صاحبنظران ناراضي ايراني، از گفتگو با رسانه هاي فارسي زبان برون مرزي ممنوع شدند. همايون مجد اين موضوع را با حسن زرهي روزنامه نگار مقيم تورنتو در كانادا در ميان گذاشته است. همايون مجد (راديو فردا): آقاي زرهي در خبرها آمده بود كه دو نفر از نويسندگان و شخصيتهاي اصلاح طلب ايران، آقاي محسن سازگارا و عمادالدين باقي از گفتگوبا برخي از راديو هاي فارسي زبان برون مرزي ممنوع شدند. مي خواستم نظران را در اين مورد بگوييد. حسن زرهي: ديگر ممنوعيت در آن جامعه به ضد خودش دارد تبديل مي شود. يعني هركي در آن حكومت دارد ممنوع القلم و ممنوع التصوير و ممنوع النوشتن و ممنوع ال حتي زندگي عادي يعني به زندان بردن ميكند، محبوب المله هم مي شود. از همه مهمتر شما هم مي دانيد كه آيت الله خامنه اي يكي از 42 رهبري است كه به دشمنان آزادي و مطبوعات در جهان شهرت پيدا كرده و به طبع ما بايد در ايران منتظر اين حوادث و وقايع شوم باشيم. چيزي كه در اين واكنش تازه، نوبر است نسبت به آنچه تا امروز انجام مي شده در جمهوري اسلامي اين است كه علاوه بر همه ممنوعيتها، ما بايك ممنوعيت تازه كه از دستاوردهاي جمهوري اسلامي مي توان اسمش را گذاشت، روبرو شديم و آن هم ممنوع الصدا بودن است. يكي از ويژگيهاي حكومتهاي استبدادي، اختناق است و اينبار ديگر اينها رسما وعلنا و به شيوه همگاني و جهاني دارند اختناق را تبليغ مي كنند. من فكر مي كنم كه اين موفق نخواهد شد. حتما شما خاطرتان هست كه در دهه گذشته همه كوشش حكومت اين بود كه نويسندگان، روزنامه نگاران و اهالي فكر و فرهنگ ايران با رسانه هاي نوشتاري خارج از ايران همكاري نكنند. بارها و بارها به همكاران ما كه در ايران هستند، نامه دادند يا تهديد كردند يا بازجويي كردند و خواستند كه مخصوصا با شهروند كار نكنند. همه آن روزنامه نگاران و نويسندگان و اهالي فرهنگ ايران خلاف آنچه حكومت مي خواست عمل كردند، با ما گفتگو كردند، مقاله هايشان را دادند چاپ كرديم، شعرهايشان را چاپ كرديم و اين رابطه حفظ شد، به دليل مقاومت همگاني نويسندگان و روشنفكران در آنچه كه حكومت مي خواست كه اين رابطه اي كه ميان برون و درون كشور هست، قطع كند و نمي خواستند نويسندگان رابطه اين دو طرف بوجود بيايد، در نتيجه موفق نشد حكومت آن فشار را به همگان منتقل كند. من فكر مي كنم ترفند تازه حكومت كه مي خواهد صداي نويسنده ها را از مردم سرزمين ما، از فارسي زبانهاي سراسر دنيا بگيرد، خيلي شبيه هست به آنچه كه مي خواستند در مورد نشريات و رسانه هاي نوشتاري انجام دهند و موفق نشدند. ه م: به نظر شما اين شيوه جلوگيري از حرف زدن انديشمندان و صاحبنظران با رسانه هاي خارجي از كجا انگيزه ميگيرد و دليلش چيست؟ حسن زرهي: از لاعلاجي و نااميدي حكومت از آنچه تا امروز انجام داده و نتيجه نگرفته. ترس حكومت اين است كه رسانه هاي خارج از كشور، نوشتاري و گفتاري كه هردويشان به گونه اي در ايران قابل دسترسي هستند، مردم را به آنچه كه مي خواهند زودتر هماهنگي يا راهنمايي يا ياري كنند. درحاليكه اين راه حل به ضد خودش انجام خواهد شد. درجهاني كه هر حادثه اي در آن واحد در همه جهان قابل خواندن، ديدن و شنيدن است، آنچه جمهوري اسلامي انجام ميدهد، ترفندهاي عقب افتاده دو سه دهه پيش است دست كم كه ديگر كاربرد نخواهد داشت در جامعه. چگونه مي توانند آنها به همه اهالي فكر و انديشه و روزنامه نگاران و نويسندگان و كوششگران سياسي ما بگويند شما هيچگونه فعاليت گفتاري، نوشتاري و غيره انجام ندهيد، يعني يك ملت عظيم توانمند آماده خواسته هاي عقب افتاده اين دو دهه اي را براي هميشه خاموش كنند. اين چيزي است كه انجامش غير ممكن خواهد بود، نه توسط جمهوري اسلامي قابل انجام است و نه توسط هيچ حكومت مستبد اختناق آفرين ديگري. به دستور مقامات جمهوري اسلامي، دو نفر از نويسندگان و صاحبنظران ناراضي از گفتگو با رسانه هاي فارسي زبان برون مرزي ممنوع شدند. حسن زرهي روزنامه نگار مقيم تورنتو در كانادا در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: رهبر جمهوري اسلامي يكي از 42 رهبري است كه به دشمني با آزادي و مطبوعات در جهان شهرت پيدا كرده اند و بالطبع ما بايد در ايران منتظر اين حوادث و وقايع شوم باشيم. وي مي افزايد در دهه گذشته حكومت كوشش كرد ارتباط فرهنگي داخل و خارج را قطع كند ولي موفق نشد. درجهاني كه هر حادثه اي در آن واحد در همه جهان قابل خواندن، ديدن و شنيدن است، آنچه جمهوري اسلامي انجام ميدهد، ترفندهاي عقب افتاده دو سه دهه پيش است كه دست كم كه ديگر كاربرد نخواهد داشت.
XS
SM
MD
LG