لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۲

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديو فردا): بازتاب نامه نمايندگان مجلس به رهبر جمهوري اسلامي ، و منع کردن مطبوعات ازچاپ آن نامه از سوي شوراي امنيت ملي، که اکنون روشن شده که بر اساس يک دستور تلفني بوده که منبع آن معلوم نيست، هنوز ادامه دارد. بنا به گزارش مطبوعات بسياري از امضا کنندگان آن نامه از سوي عناصر فشار مورد تهديد و تعرض فيزيکي واقع شده اند. روزنامه ياس نو در ستون حرف نو با عنوان «فشار به نمايندگان به کدام هدف» مي نويسد: امنيت نمايندگان، مترادف با امنيت کل جامعه است. قانون اساسي در اصل 86 صراحت دارد که نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود کاملا آزادند و هر نوع تعرض و ايجاد فضاي فشار نسبت به نمايندگان مردم ممکن است شهامت لازم براي انجام وظايف خطير نمايندگي که دادن هشدارهاي نظام بديهي ترين مصداق آن است، را از آنان سلب کند و آنان را در لاک دفاعي فرو ببرد. چنين فضايي در عمل، ضايع کردن حقوق مردم را به دنبال دارد و سلب آزاديهاي قانوني و سياسي شهروندان عادي پيامد طبيعي آن خواهد بود. ياس نو برخورد با نامه نمايندگان مجلس را بر اساس شيوه اي مي داند که آن را النصر بالرعب يعني پيروزي با وحشت آفريني خوانده است و افزوده است بستن تمام راهها به روي نمايندگان مجلس و سلب امکان قانونگذاري و حل مشکلات کشور از آنان شايد به کام کساني که چنين کرده اند، خوشايند باشد و در کوتاه مدت مجلس را ناکارآمد نشان دهد. اما اين روند دو نتيجه متفاوت ديگر دارد که جاي تامل است. نخست آن که براي نمايندگان راهي جز بيان صريح مکنونات خود و خطراتي که نسبت به مملکت احساس مي کنند، باقي نمي ماند. و دوم آن که تمام اهرمهاي تعامل سياسي و گفتگو با نمايندگان به مثابه رکني از ارکان قدرت را درچنين روزهايي از طرف مقابل مي گيرد. روزنامه اعتماد نيز با اشاره به حملات به برخي از نمايندگان مجلس و بر هم زدن اجتماعات قانوني در شهرهاي مشهد، اراک، نيشابور از قول مرتضي مبلغ معاونت سياسي وزارت کشور نقل کرده است که بر همه دستگاههاي مسئول نظم و امنيت است که با اين حرکتها و عوامل آن برخورد جدي کنند و من هشدارمي دهم که اگر دستگاههاي مسئول اين مساله را جدي نگيرند، خطري جدي براي نظام دارد. مرتضي مبلغ افزوده است که عوامل اين حرکتها در حال شناسايي هستند و به زودي اسامي آنان براي رسيگي قضايي به مراجع ذيربط داده مي شود. اميدواريم ک دستگاه قضايي برخورد صريح و قاطع با آنها بکند. و ما اين موضوع را به طور جدي پيگيري خواهيم کرد. متاسفانه در بين عوامل قانون شکن تعدادي عناصر وابسته به برخي نهادها هستند که با رفتار خودسرانه خود، به آن نهاد ارزشمند نيز آسيب وارد مي کنند و ما اميدواريم که مسئولان اين نهادها خود قبل از هر اقدامي با آنان برخورد لازم را بکنند. بازتاب نامه نمايندگان مجلس به رهبر جمهوري اسلامي و ممنوعيت چاپ آن در روزنامه ها از سوي شوراي امنيت ملي همچنان در مطبوعات ادامه دارد. ياس نو در مقاله اي نوشت امنيت نمايندگان مترادف با امنيت كل جامعه است. اعتماد نيز با اشاره به حملات به برخي از نمايندگان مجلس و برهم زدن اجتماعات قانوني در برخي شهرها وبه نقل از مرتضي مبلغ، معاونت سياسي وزارت کشور، نوشت: بر همه دستگاه هاست كه با اين حركات برخورد جدي كنند.
XS
SM
MD
LG