لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۳۴

امتناع مجلس اعلاي انقلاب اسلامي از شركت در شوراي سي نفره اداره امور عراق، از ديد يك فعال سياسي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اعلام کرده است که در شوراي سي نفري موقت که اعضاي آن از سوي آمريکاييها به منظور اداره امور عراق منسوب مي شود، شرکت نخواهد کرد. با توجه به قدرت اين گروه در عراق و ارتباطهايش با ايران، در گفتگويي با محسن نژاد، فعال سياسي مقيم کاليفرنيا در مورد جايگاه شيعيان در آينده سياسي عراق مي پرسيم: محسن نژاد: من فکر مي کنم که اين رابطه را بايد قدري جستجو کرد که شيعيان عراق اصولا چه نگاهي دارند به رابطه با آمريکا و شرايط موجود. تا زماني که اينها نيروهاي آمريکايي را اشغالگر حساب بکنند، تصور من اين است که مقاومت خواهند کرد . مي خواهند که بدون حضور نيروهاي نظامي در عراق به تصميم گيري بپردازند و تلاش بکنند که ائتلافي داشته باشند ار نيروهاي عراق درمرکز و بتوانند يک کاري بکنند که قدرت خودشان را آنجا به عنوان يک نيروي مذهبي جايگزين بکنند. به نظر من تازماني که اينها قدرتش را داشته باشند، مقاومت مي کنند. از اين طرف هم آمريکا تا زماني که حکومتش را نگذارد آنجا کوتاه نخواهد آمد. امير آرمين: آيا با توجه به اين که مردم عراق هم چه شيعيان وچه گروههاي ديگر، دائما تاکيد کردند که حکومت بايد به دست خود مردم عراق تعيين شود، مردم زير بار حکومتي که توسط آمريکاييها تعيين شود، خواهند رفت؟ محسن نژاد: طبيعي است که اين داستان را تاريخ آينده قضاوت خواهد کرد، ولي امروز يک مقاومت شديد هست در مورد اين که آيا ديگران قرار است براي ما تصميم بگيرند يا اين که حکومت دست نشانده بگذارند و يا اين که خود مردم قرار است که تصميم بگيرند و حکومت آينده خودشان را در واقع تعيين بکنند. تا آنجايي که مربوط به آمريکا مي شود، آمريکا نمي تواند دولتي شبيه به دولت ايران را تحمل کند و خواهان يک دولتي است که با نظرات و منافع آمريکا همسويي داشته باشد. مردم عراق هم تا آنجايي که نشان داده اند، حاضر به همکاري نيستند و البته عناصر و گروههايي کوچکي هستند که با اينها همکاري دارند، اما اين همکاريها ممکن است که در اثر فشارهاي افکار عمومي در آينده متوقف شود. امير آرمين: يعني همان کاري که ارتش آمريکا در ژاپن و آلمان در مورد برقراري دموکراسي کرد، در عراق بناست اتفاق بيفتد. محسن نژاد: دو نکته تفاوت وحود دارد بين عراق و کشورهايي که شما نام برديد. يکي اين که آنها سنت قديمي تر دموکراتيک داشتند و در يک دوره کوتاهي تبديل به حکومتهاي فاشيستي شدند و به يک جنگ فاشيستي دست زدند در واقع عليه کل جهان. و جنگ جهاني دوم را انجام دادند. نکته ديگراين که آنها کشورهاي تجاوزگر بودند که در اثر تجاوزي که کرده بودند، شکست خوردند و شکستشان يک شکست کامل و نهايي بود و دولت آمريکا توانست آنجا را با توفق نيروهاي نظاميش اشغال بکند، اشغال دائمي بکند و بتواند با طرح مارشال که يک طرح عظيم بود، بتواند آنجا را عوض بکند. امير آرمين: در تظاهراتي که تلويزيونها نشان مي دهند، مي بينيم که شيعيان عراق خواهان حکومت اسلامي هستند، آيا فکر مي کنيد تجربه 25 ساله کشور همسايه شرقيشان ايران در داشتن حکومت اسلامي، براي آنها درس عبرت نشده؟ محسن نژاد: با توجه به وضعيت عراق و کمبود اطلاعات عمومي مردم تحت حکومت صدام، من تصور نمي کنم که اصولا شيعيان عراق تصور درستي از حکومت اسلامي در ايران داشته باشند و غالبا تبلغاتي که شنيده اند از طرف رهبران مذهبي خودشان بوده و در تاييد آن نوع حکومت. ولي با توجه به اين که به هر حال در ايران يک نهضتي است در باره جمهوريخواهي و آزاديخواهي، تصور اين که روشنفکران عراق توجه بکنند به اين که جمهوري اسلامي به شيوه ايراني در واقع موفق نبوده، بسيار بسيار زياد است. ولي اين را توجه بکنيد که براي پيروان مذهبي بخصوص در عالم تشيع، فوق العاده تحت تاثير رهبرانشان هستند و ممکن است در کوتاه مدت به دام بيفتند. تشكل شيعه مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، كه تشكيلات آن در ايران قرار دارد، اعلام كرد كه در شوراي موقت 30 نفري اداره امور عراق، كه اعضاي آن از سوي آمريكا منصوب مي شوند، شركت نخواهد كرد. محسن نژاد، فعال سياسي مقيم كاليفرنيا، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تا زماني كه اين گروه به آمريكا به چشم اشغالگر نگاه مي كند، در حكومت جايي نخواهد داشت. وي مي افزايد: آنها سعي خواهند كرد در ائتلافي مذهبي با گروه هاي ديگر، قدرت خود را به عنوان نيروي مذهبي جايگزين اين شورا كنند. وي مي افزايد شيعيان عراق درك درستي از حكومت مذهبي از نوع ايران ندارند و اطلاعات آنها در اين باره به اظهارات روحانيون شيعه عراقي محدود است و به همين سبب امكان دارد كه به دام حكومت اسلامي بيافتند.
XS
SM
MD
LG