لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۳۲

تاثير گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي در باره برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي بر مناسبات خارجي ايران، از ديد يك صاحبنظر


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا) در باره تاثيرات احتمالي گزارش اخير سازمان بين المللي انرژي اتمي بر مناسبات خارجي ايران، راديوفردا نظرهاي دكتر احمد طهماسبي، استاد سابق علوم سياسي دانشگاه ملي ايران و كارشناس اقتصاد نفت و انرژي را جويا شده است. احمد طهماسبي (استاد سابق علوم سياسي دانشگاه ملي ايران): براي اينكه بتوانند تميز بدهند كه آيا اينها پايگاه هائي هستند كه براي انرژي استفاده مي شوند يا براي ساختن بمب اتمي، آن سازمان جهاني به وجود مي آمده كه كنترل بشود همه كشورها. طبيعي است كه ساختن بمب اتمي به اين آساني نيست و به همين مناسبت هم الان پاي روسيه آمده در قضيه و آمريكا به روسيه فشار مي آورد كه آنها بگويند چه موادي را داده اند به ايران. اميرمصدق كاتوزيان: هم ايران هم روسيه پيشنهاد كرده اند براي اينكه همه مطمئن بشوند، آمريكا حتي سهيم بشود در اينكه اين برنامه هسته اي به جلو برود ولي با روي خوش به آن پاسخ داده نشده. آيا اين نوعي راه حل نيست براي اينكه نوعي نظارت بين الملي صورت بگيرد در مورد آنچه در ايران تحت عنوان برنامه هسته اي دارد پيش برده مي شود؟ احمد طهماسبي: واقعيت اين است که در ظرف يکي دو هفته اخير خيلي حرفهاي متضاد از طرف مقامات رسمي روسيه در مورد استفاده مواد اتمي در ايران بيان شده. پاره اي از اينها گفته اند که نه، چيزي به ايران نداده ايم. واقعيتش هم اين است که الان هم اروپا و هم روسيه تقريبا هم زبان و هم عقيده آمريکا شده اند که به ايران فشار بياورند که ايران صاحب بمب اتمي نشود و وقتي چنين حالتي وجود دارد، يعني آمريکا از آن طرف آن فشار را مي آورد و روسيه و اروپا هم اين فشار را مي آورند، واقعيتي بايد در قضيه وجود داشته باشد که اين فشارها دارد انجام مي گيرد و گفتن اينکه خوب، آمريکاييها بيايند نظارت بکنند خيلي خوب است، اما به چه مناسبت؟ ايران اگر واقعا مشکلي ندارد از اين نظر، بگويد که ما حاضريم يک قرارداد دقيقتري ببنديم در اين زمينه و کنترل دقيقتري انجام بگيرد. آخرين حرف من اين است ه مي خواهم بگويم که ايران براي چه مي خواهد صاحب بمب اتمي شود؟ مي خواهد عليه که بمب اتمي استفاده کند؟ مي خواهد آيا به عنوان يک حربه دفاعي اين کار را بکند؟ يعني همين کاري که الان ظاهرا حربه دفاعي اي است که کره شمالي از آن استفاده مي کند؟ که به نظر من به جاي اينکه وقتش را يک کشور در حال رشدي صرف اين گونه چيزها بکند، كه معلوم نيست روزي بتواند از آن استفاده اي، چيزي انجام بگيرد، كه اگر هم بگيرد، فاجعه است براي جامعه بشري، برود وقت و توان خود را در زمينه هاي ديگري به كار بگيرد که در جامعه اي مثل جامعه ايران شديدا به آن احتياج دارد، مثل تعليم و تربيت، فرهنگ، در کارهاي تحقيقي گسترده صرف کند كه جامعه به آن احتياج دارد. به جاي آنكه برود وقت خود را صرف ساختن بمب اتمي بكند. به نظر من خيلي خيلي مثبت است كه سياست جهاني، مواظب اين باشد كه كشورهاي مختلف صاحب بمب اتمي نشوند. اين نفع جامعه بشري در مجموع اش است و اصرار بيخود در اين زمينه مشكلي را نه براي دنيا حل مي كند ونه براي دنيا حل مي كند. من مطمئن هستم كه اگر ايران در اين زمينه پيشروي هائي بكن، مشكلات بسيار زيادي را براي كشورما به وجود خواهد آورد. دکتر احمد طهماسبي، كارشناس اقتصاد نفت و استاد سابق علوم سياسي دانشگاه ملي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد تاثير گزارش سازمان بين المللي انرژي اتمي در باره برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي اين بود كه اروپا و روسيه در باره جمهوري اسلامي زبان و عقيده مشابهي با آمريكا پيدا كرده اند و آنها هم مي خواهند به حکومت ايران فشار بياورند که صاحب بمب اتمي نشود و وقتي چنين حالتي وجود دارد، واقعيتي بايد در قضيه وجود داشته باشد. وي مي افزايد معلوم نيست جمهوري اسلامي مي خواهد از بمب اتمي عليه چه كسي و كشوري استفاده كند. وي توصيه مي كند جمهوري اسلامي به جاي صرف سرمايه و نيروي انساني ايران به روي توليد بمب اتمي، بهتر است به كار آموزش و فرهنگ كه جامعه به آن نياز دارد بپردازد. وي پيش بين مي كند كه پافشاري حكومت فعلي ايران در اين زمينه، مشکلات بسيار زيادي براي کشور به وجود خواهد آورد.
XS
SM
MD
LG