لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۲۶

انتخاب هيئت رئيسه جديد مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
در انتخابات هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، مهدي کروبي، رئيسي مجلس که تنها نامزد براي احراز کرسي رياست مجلس بود، از 221 راي اخذ شده از نمايندگان، 210 راي کسب کرد و بار ديگر بر کرسي رياست مجلس شوراي اسلامي تکيه زد. در انتخاب مجدد مهدي کروبي، 12 نمابنده نيز راي سفيد دادند. اما در انتخابات براي گزينش دو نايب رئيس مجلس که از ميان چهار نامزد انجام گرفت، محمد رضا خاتمي و بهزاد نبوي بار ديگر به عنوان نواب مجلس تعيين شدند. اما با اين تفاوت که اينبار محمدرضا خاتمي با يک راي بيشتر به عنوان نايب رئيس اول انتخاب شد و بهزاد نبوي با 131 راي، به عنوان نايب رئيس دوم. دو نامزد ديگر براي تصدي نايب رئيسي مجلس، حسن سبحاني و الياس حضرتي بودند که هر يک با حدود 60 راي کمتر از محمد رضا خاتمي، به ترتيب در رتبه هاي سوم و چهارم قرار گرفتند. در انتخاب کارپردازان و منشي هاي هيئت رئيسه مجلس نيز تغيير آنچناني صورت نگرفت و جز يک مورد، کليه اعضاء در سمتهاي خود ابقاء شدند. در راي گيري نمايندگان، محمد رضا تابش، احمد بورقاني و غلامرضا گرزين، به عنوان کارپردازان هيئت رئيسه مجلس و محمد قمي، سهيلا جلودارزاده، ناصر خالقي، ابراهيم اميني، اسماعيل جبار زاده و محمد نعيمي پور به عنوان منشي هاي هيئت رئيسه مجلس انتخاب شدند. در انتخاب کارپردازان و منشي ها، تنها تغييري که مشاهده شد غلامرضا گرزين بود که به جاي حسين هاشمي انتخاب شد. اين انتخابات براي تعيين اعضاي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در چهارمين سال فعاليت آن انجام گرفته است. هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از 12 کرسي ترکيب يافته است که رئيس، دو نايب رئيس، سه کارپرداز و شش منشي را در بر مي گيرد. در انتخابات براي تعيين اعضاي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در چهارمين سال فعاليت آن، مهدي کروبي بار ديگر بر کرسي رياست مجلس شوراي اسلامي تکيه زد. محمدرضا خاتمي نيز به عنوان نايب رئيس اول و بهزاد نبوي عنوان نايب رئيس دوم انتخاب شدند. در انتخاب کارپردازان و منشي هاي هيئت رئيسه مجلس نيز تغيير آنچناني صورت نگرفت و جز يک مورد، کليه اعضاء در سمتهاي خود ابقاء شدند. هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از 12 کرسي ترکيب يافته است که رئيس، دو نايب رئيس، سه کارپرداز و شش منشي را در بر مي گيرد.
XS
SM
MD
LG