لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۰

گزارش لحظه به لحظه از تقاطع خيابان هاي كارگر و كشاورز: برخورد خشن نيروي انتظامي با زناني كه به نشانه اعتراض به جمهوري اسلامي روسري هاي خود را باز كردند


(rm) صدا |
اولين برخورد خيلي خشن نيروهاي انتظامي با مردم در خيابان كارگر وقتي صورت گرفت كه يك خانم كه پشت موتور نشسته بود روسري خود را برداشت و زنهاي ديگر نيز روسري هاي خود را بازكردند و در هوا تكان دادند و در همين لحظه نيروي انتظامي و لباس شخصي ها به سمت مردم هجوم آوردند و زنهائي كه روسري خود را برداشته بودند را به طرز خيلي خشن كتك زدند. بعد از آن مردم براي نجات آنها به سمت نيروي انتظامي هجوم بردند با پرتاب سنگ و در تقاطع خيابان فاطمي و كارگر، درگيري خشني بين پليس و انصار حزب الله از يكسو و مردم از سوي ديگر صورت گرفت. بعد از آن، مردم به سمت بلوار كشاورز عقب نشيني كردند و با شعارهائي نظير «رفراندوم، رفراندوم، راه نجات مردم» و «مرگ بر استبداد» دست به تظاهرات زدند. تعدادي از زنان و مردان در اولين درگيري شديدي كه در تقاطع خيابان فاطمي و كارگر دستگير شدندو تعدادي نيز در تقاطع بلوار كشاورز و كارگر دستگير شدند. مدتي نيز كنترل خيابان كاملا در دست مردم بود و نيروهاي انصار حزب الله عقب نشيني كرده بودند. مردم با روشن كردن آتش هاي بزرگ و دست زدن، پايكوبي و شعار دادن، اعتراض خود را نشان مي دادند و اتوموبيل ها بوق ممتد مي زدند.
XS
SM
MD
LG