لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۰۸

ابراز حمايت كامل آمريكا از تلاش مردم ايران براي دسترسي به آزادي و دمكراسي


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا، اعلام کرد ايرانيان نيز مانند کليه مردم جهان حق دارند سرنوشت خود را شخصا تعيين کنند. آمريکا ازخواست آنان درمورد زندگي درآزادي، کاملا حمايت مي کند. آقاي باوچر در كنفرانس مطبوعاتي روزانه وزارت امورخارجه به خبرنگاران گفت ما اميدواريم صداي مردم ايران وخواست آن ها درمورد حکومت قانون و برقراري دمکراسي شنيده شود و ايران را تبديل به نيروئي ازثبات درمنطقه کند. آقاي باوچر در اظهارات خود به شکايت هاي ديرپاي آمريکا ازسياست هاي ايران، به ويژه حمايت ازسازمان هائي که واشنگتن آن ها را سازمان هاي تروريستي مي داند، برنامه سلاح هاي اتمي ايران وکارنامه ضعيف آن درمورد حقوق بشر، نيزاشاره کرد. سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا گفت ما ايرانيان را مورد تحسين وتشويق قرارمي دهيم که انظار را متوجه سياست هاي مخرب دولت ايران وصدماتي که اين دولت به مردم خود وارد آورده است، کرده اند. آقاي باوچرگفت حمايت جمهوري اسلامي از تروريسم، کوشش حكومت ايران براي دستيابي به سلاح هاي کشتارجمعي وکارنامه آن در مورد حقوق بشر، مانع ازجلب سرمايه گذاري هاي خارجي است که مي تواند براي بسياري ازايرانيان بيکارونيمه بيکار شغل فراهم آورد. آقاي باوچر افزود آمريکا نگران گزارش هاي مربوط به بازداشت حدود 80 تن ازتظاهرکنندگان ازسوي مقامات دولتي است و از دولت تهران خواست حقوق بازداشت شدگان را محترم شمرده وآن ها را آزاد کند. اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا پس از آن عنوان شد که علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، طي سخناني گفت واشنگتن مي خواهد درايران آشوب به وجود آورد، بين مردم اختلاف بياندازد وميان رژيم ومردم شکاف ايجاد کند. سخنان علي خامنه اي روز پنجشنبه ازتلويزيون دولتي ايران پخش شد. اين سخنان تنها چند ساعت پس ازآن پخش شد که درجريان دومين روز تظاهرات هزاران تن درخيابان، بخش هائي ازپايتخت ايران به حال وقفه درآمده بود. تظاهرات بيانگرخشم عمومي مردم از بن بست برطرف نشدني ميان اصلاح طلبان هوادارمحمد خاتمي رئيس جمهوري ايران ومحافظه کاران تندرو اسلامگرا است که ازطريق دادگاه ها وقوه قضائيه اعمال قدرت مي کنند. درجريان تظاهرات دو روزگذشته، محمد خاتمي خود هدف شعارهاي تند مردم خشمگين قرارگرفت. علي يونسي وزيراطلاعات جمهوري اسلامي گفت تظاهرات ازسوي رسانه هاي خارجي و کانال هاي تلويزيوني ماهواره اي سازمان داده شده است. خبرگزاري فرانسه درگزارشي نوشت منظور وزيراطلاعات جمهوري اسلامي، رسانه هاي فارسي زبان هوادار سلطنت طلبان درآمريکا است. ريچارد باوچر، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا، روزپنجشنبه حمايت کامل آمريكا را تلاش مردم ايران براي دستيابي به آزادي و دمكراسي اعلام كرد و ادعاي رهبر جمهوري اسلامي را رد كرد كه گفته بود آمريكا عامل تظاهرات گسترده اي است كه بخشي از تهران را فلج كرده است. آقاي باوچر گفت: ايرانيان نيز مانند کليه مردم جهان حق تعيين سرنوشت خود را دارند. وي گفت: ما ايرانيان را مورد تحسين وتشويق قرارمي دهيم که انظار را متوجه سياست هاي مخرب دولت ايران و صدماتي كرده اند که اين دولت به مردم خود وارد آورده است. آقاي باوچر گفت حمايت حكومت ايران از تروريسم، تلاش جمهوري اسلامي براي دستيابي به سلاح هاي کشتارجمعي و کارنامه آن درمورد حقوق بشر، مانع جلب سرمايه خارجي و كاستن از بيكاري گسترده در ايران است. وي آزادي دستگيرشدگان تظاهرات اخير را خواستار شد.
XS
SM
MD
LG