لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۵۲

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران: بحران ناشي از نبود گردش آزاد اطلاعات


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران روز جمعه پس از يک نشست فوق العاده درباره ناآرامي هاي اخير کوي دانشگاه و برخوردهايي که با فعاليت خبرنگاران در اين زمينه شده، بيانيه اي منتشر کرده است. ماشاء الله شمس الواعظين سخنگوي انجمن مذکور در گفتگو با راديو فردا مي گويد: زماني که رسانه هاي داخلي نتوانند رويدادهاي کشور را منعکس کنند، رسانه هاي اوپوزيسيون در اين رقابت پيروز خواهند شد. ماشاء الله شمس الواعظين (سخنگوي انجمن دفاع از مطبوعات، تهران): وقتي که گردش آزاد اطلاعات يا آزادي بيان در کشور دستخوش پاره اي مشکلات و بحرانها و انسدادها مي شود، طبيعي است که توجهات افکار عمومي به رسانه هاي فراسوي مرزها (چه فارسي زبان و چه غير فارسي زبان) معطوف مي شود. در نتيجه هم ابتکار عمل رسانه اي به دست رسانه هاي فراسوي مرزها مي افتد، و هم به اعتقاد من وقتي جامعه ايران در عرصه سياست دچار انسداد مي شود، بحث مربوط به خروج به اصطلاح آلترناتيو سازي از مسايل بومي به فراسوي مرزها نيز مطرح مي شود و من گمان مي کنم که آقايان در تهران در اين انديشه خواهند بود که پيامدهاي چنين وضعيتي مي تواند بسيار ويرانگر و فاجعه بار باشد. بايد هرچه زودتر گردش آزاد اطلاعات و آزادي بيان را در ايران تضمين کنند تا رسانه هاي بومي بتوانند رقابت بسيار سخت و سنگيني با رسانه هاي فراسوي مرزها داشته باشند و اين نکته در چند سال اخير ديده شده. اين راه حل مي تواند حداقل يک برابري بين رسانه هاي بومي و رسانه هاي غير بومي ايجاد کند. ماه منير رحيمي: فکر مي کنيد چقدر رسانه هاي بيرون از کشور در اين جنبش دانشجويي موثر بوده اند؟ ماشاء الله شمس الواعظين: من معتقد نيستم که اعتراضهاي اخير در حد خيلي بالايي تحت تاثير رسانه هاي غير بومي بوده است. اين چيزي است که اتفاقا بسياري از مقامات سياسي جمهوري اسلامي بر آن تاکيد مي کنند تا بتوانند مشروعيت اين حرکتها را سلب کنند و بگويند اين هدايت شده بيرون از مرزها است. من منکر تاثير پذيري و تاثير گذاري رسانه هاي بومي بر فعل و انفعالات درون ايران نيستم، اما اساسا مي گويم اگر بستر مناسبي در درون و جامعه دروني ايران نباشد، رسانه هاي غير بومي به دليل فاصله اشان از واقعيتها و به دليل نوعا ذهنگرايي و تسلط و چيره گي ذهنها بر واقعيتها، نمي توانند ابتکار عمل را در دست بگيرند. ماه منير رحيمي: آقاي شمس، شما از ايالات متحده آمريکا صحبت کرديد در حالي که بسياري از تحليلگران معتقدند رسانه هاي فارسي زبان در آمريکا هم در يک کشور دموکراتيک کار خودشان را مي کنند. چطور مي توانيم امريکا را متهم به رهبري شورش در درون کشور کنيم؟ ماشاء الله شمس الواعظين: من مي گويم اگر ايالات متحده آمريکا اگر بناست روي پاره اي از سرابهاي تحليلي يا تحليلهاي سرابي سرمايه گذاري کند، نتايج چنداني نخواهد گرفت و اوضاع را بسيار بحراني تر خواهد کرد و حتي موجباتي را فراهم مي کنند که جنبش اصلاحات بومي در داخل با بن بستهايي مواجه شود که به صورت خيلي بومي با نقاط ضعف و قوت، و پيشرفتها و پسرفتهاي تازيخ معاصر ايران همراه است. حرکت اصلاحات پيش مي رود، ورود عتاصر خارجي به اين مقوله، صحنه را بسيار پيچيده تر مي کند و در نتيجه من به اين قائل هستم که ايالات متحده آمريکا نبايد و نمي تواند روي اين تيپ از حرکتها و حرکتهايي از اين دست سرمايه گذاري کند. بهتر است که ايالات متحده صحنه را به حال خود واگذار کند. اين صحنه آنقدر توانمند هست که بتواند خواستها و اراده ملي خود را اعمال کند و در سطوح حاکميت نيز انعکاس آن را پيدا کند. ماه منير رحيمي: آقاي شمس، سرانجام اين جريانات را چگونه پيش بيني مي کنيد؟ ماشاء الله شمس الواعظين: فکر مي کنم اعتراضات به کنترل در مي آيد به اين دليل که در هر حال يک اتهامي به آن بسته شده و اين اتهام اجازه مي دهد که نيروهاي داخلي و نيروهاي بومي به هر دليل و به هر بهانه و با هر دستاويزي اين حرکت را مهار بکنند. اما من فکر نمي کنم که جنبش اصلاحات در ايران به دليل پتانسيل عظيم مردمي که پشتش است، در آينده ناکام خواهد شد. پيش بيني من اين است که در نهايت محافظه کاران و نهادهاي مدافع آنان در نهادهاي سياسي کشور تن به معادله بسيار ساده اي خواهند داد. هرگاه مطالبات مردم با بن بستهاي سياسي حکومت و عدم پاسخگويي حکومت مواجه مي شود، به صحنه خيابانها منتقل مي شود و در نتيجه نتايج منفي گرفته خواهد شد و محافظه کاران بايد به ناچار به اصلاحات مورد خواست مردم تن بدهند. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران روز جمعه بيانيه اي منتشر کرد. ماشاء الله شمس الواعظين مذکور در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: زماني که رسانه هاي داخلي نتوانند رويدادهاي کشور را منعکس کنند، رسانه هاي اوپوزيسيون در اين رقابت پيروز خواهند شد. وقتي که گردش آزاد اطلاعات يا آزادي بيان در کشور دستخوش پاره اي مشکلات و بحرانها و انسدادها مي شود، طبيعي است که توجهات افکار عمومي به رسانه هاي فراسوي مرزها (چه فارسي زبان و چه غير فارسي زبان) معطوف مي شود. هرگاه مطالبات مردم با بن بستهاي سياسي حکومت و عدم پاسخگويي حکومت مواجه مي شود، به صحنه خيابانها منتقل مي شود و در نتيجه نتايج منفي گرفته خواهد شد و محافظه کاران بايد به ناچار به اصلاحات مورد خواست مردم تن بدهند.
XS
SM
MD
LG