لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۵

نقشه راه صلح خاورميانه: توافق اسرائيل و فلسطيني ها برسر خروج اسرائيل از برخي از مناطق نوار عزه


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): به گفته منابع فلسطيني، يک هفته پس از حوادث خشونت باراسرائيل، کرانه باختري رود اردن وغزه، مقامات اسرائيلي وفلسطيني قصد دارند گفتگوهاي خود را شامگاه شنبه يا بامداد يکشنبه ازسرگيرند. مسعود ملك (راديوفردا): يک مقام فلسطيني گفت محمد دحلان رئيس دستگاه امنيتي فلسطيني و سرلشکرآموس گيلاد افسراسرائيلي ازجمله مقاماتي هستند که قراراست درگفتگوهاي دوطرف شرکت کنند. دحلان کسي است که به سازمان دادن نخستين قيام فلسطينيان ازسال 1987 تا سال 1994 کمک کرد. وي بعدا درگفتگوهاي صلح ميان طرفين در واي ريور درسال 1999 وکمپ ديويد درسال 2000 شرکت کرد. ژنرال گيلاد هماهنگ کننده فعاليت هاي اسرائيل درسرزمين هاي فلسطيني بوده است. مقامات امنيتي فلسطيني روزجمعه اظهارداشتند آماده ازسرگرفتن مسئوليت هاي خود در رابطه با برقرارکردن امنيت هستند. نبيل عمرو وزيراطلاعات فلسطيني گفت ما آماده برعهده گرفتن مسئوليت هاي خود درمناطقي هستيم که اسرائيل نيروهاي خود را ازآن خارج مي کند. از روزيکشنبه گذشته تاکنون دست کم 53 تن درخشونت هاي منطقه جان خود را ازدست داده اند. سربازان اسرائيلي، ستيزه جويان فلسطيني و شهروندان غيرنظامي هردوطرف، ازجمله کساني هستند که کشته شدند. يک مقام فلسطيني گفت ياسرعرفات رئيس تشکيلات خود گردان فلسطيني که آمريکا واسرائيل اورا مورد نکوهش قرارداده و مانع ازشرکت او درگفتگوهاي صلح نقشه راه شدند، قراراست مسئوليت هائي را درامورامنيتي عهده دارشود زيرا محمود عباس نخست وزيرفلسطيني دراردن تحت معالجه قراردارد. هنوز علت معالجات آقاي عباس روشن نشده است. يکي ازطرف هاي گفتگوهاي صلح گفت آمريکا واسرائيل ترجيح مي دهند با محمود عباس و نه ياسرعرفات طرف گفتگوباشند و به آقاي عباس اعتماد مي کنند. براي استقرارامنيت، فلسطينيان خواستارآن هستند که اسرائيل نيروهاي خود را ازبخش هائي ازغزه خارج سازد. فلسطينيان همچنين مي خواهند که اسرائيل دست کم به طورموقت، ستيزه جويان وابسته به حماس را هدف ترور قرارندهد. به گزارش رسانه هاي اسرائيل، شائول موفاز وزيردفاع اسرائيل روزجمعه به محمد دحلان مسئول امورامنيتي فلسطينيان اعلام کرد اسرائيل آماده است نيروهاي خود را خارج سازد وکنترل غزه را به نيروهاي امنيتي فلسطيني واگذارکند. يک مقام بلندپايه اسرائيلي گفت حملات پياپي اسرائيل عليه هدف هاي حماس درغزه وفشارشديد آمريکا ومصربه فلسطينيان، نتايج مثبتي به بارآورده است. يک هيات آمريکائي به رياست جان ولف معاون وزارت امورخارجه آمريکا براي گفتگو با مقامات اسرائيلي وفلسطيني وبه گردش انداختن مجدد طرح صلح نقشه راه، روزيکشنبه عازم منطقه است. طرح صلح نقشه راه که مشترکا ازسوي آمريکا، روسيه، اتحاديه اروپا وسازمان ملل متحد ارائه شده، مورد قبول هردوطرف اسرائيلي وفلسطيني قرارگرفته است. به گفته منابع فلسطيني، يک هفته پس از حوادث خشونت باراسرائيل، کرانه باختري رود اردن وغزه، مقامات اسرائيلي وفلسطيني قصد دارند گفتگوهاي خود را شامگاه شنبه يا بامداد يکشنبه ازسرگيرد. محمد دحلان رئيس دستگاه امنيتي فلسطيني و سرلشکرآموس گيلاد افسراسرائيلي قراراست درگفتگوهاي دوطرف شرکت کنند. يک هيات آمريکائي به رياست جان ولف، معاون وزارت امورخارجه آمريکا براي گفتگو با مقامات اسرائيلي وفلسطيني وبه گردش انداختن مجدد طرح صلح نقشه راه، روزيکشنبه عازم منطقه است.
XS
SM
MD
LG