لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۶

ادامه عمليات سركوب نيروهاي وفادار به رژيم ساقط عراق


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): ژنرال ريچارد مايرز رئيس ستاد مشترک نيروهاي آمريکا روزيکشنبه دريک برنامه تلويزيوني اعلام کرد احتمالا صدام حسين رئيس جمهوري برکنارشده عراق هنوز زنده است وآمريکا بايد اورا پيدا کند. ليلي صدر (راديو فردا): ژنرال ريچارد مايرز گفت تصورمن واحتمالا تصورخيلي ها اين است که صدام حسين زنده است وبايد اقدامي دراين زمينه صورت گيرد. ما تاکنون بسياري ازدستياران ارشد واطرافيان اورا که ازنزديک با وي کارکرده بودند، بازداشت کرده ايم وبايد به جستجوي خود اونيز برويم. ژنرال مايرزدرپاسخ به سئوالي درباره حملات اخيربه سربازان آمريکا درعراق گفت درحال حاضرپنج گروه مختلف درعراق درحال جنگ هستند. اين ها گروه هائي هستند که همچنان به حزب بعث وفادارند وفکرمي کنند ممکن است روزي اين حزب به قدرت بازگردد. وي افزود گروهي موسوم به انصارالاسلام وجود دارد که پيش ازما درعراق بودند. اين گروه اکنون سه سال است که آن جا است. سايرگروه هاي جهاد طلب اخيرا براي جنگ واردعراق شده اند. هنگامي که از ژنرال مايرزسئوال شد چه کسي هزينه عمليات اين قبيل رزمندگان را تامين مي کند، گفت درعراق پول زيادي وجود دارد. ما مي دانيم گروه هائي درعراق وجود دارند که مورد حمايت ايران هستند. ما مي دانيم احتمالا برخي ازاين گروه ها ازسوريه به عراق پروازکرده اند. دست کم درگذشته به اين کشور رفته بودند. مرزهاي ميان دوکشورنسبتا نفوذ پذيراست. ژنرال مايرزبا اشاره به اين احتمال که تاسيسات توليد سلاح هاي کشتارجمعي عراق داراي کاربردي دوگانه بوده است، گفت: دراين مورد که آن ها داراي چنين سلاح هائي بوده اند، جاي بحث وجود ندارد. روشن است که آن ها داراي چنين امکاناتي بوده اند. من فکرمي کنم که فقط بايد حوصله به خرج دهيم. اين کار وقت مي خواهد، ما فقط 90 روزاست که درعراق هستيم. ژنرال مايرزاين موضوع را که کاخ سفيد درمورد سلاح هاي کشتارجمعي عراق فشارمي آورد، تکذيب کرد. رئيس جمهوري آمريکا، وجود سلاح هاي کشتارجمعي درعراق را توجيه حمله به اين کشورقرارداد. ژنرال مايرزگفت به هيچ وجه فشاري دراين مورد به وي وارد نيامده است واطلاعي ازهيچ گونه فشاري ندارد. ايالات متحده آمريکا براي سرکوبي گروههاي مسلح وفادار به صدام در عراق عملياتي موسوم به عقرب را آغاز کرده است. در عين حال ژنرال مايرز مي گويد تا زماني که سرنوشت صدام حسين مشخص نشود، درگيريها ادامه خواهد يافت. ژنرال ريچارد مايرز گفت تصور او و احتمالا خيلي ها اين است که صدام حسين زنده است. تا کنون بسياري از دستياران ارشد و طرفدارن او دستگير شده اند و آمريکا بايد به جستجوي خود وي بپردازد. ژنرال مايرز در پاسخ به سوالي درباره حملات اخير به سربازان آمريکا گفت، در حال حاضر 5 گروه مختلف در عراق در حال جنگ هستند. اينها گروههايي هستند که همچنان به حزب بعث وفادارند و فکر مي کنند که روزي اين حزب به قدرت بازگردد. ساير گروههاي جهاد طلب اخيرا وارد عراق شده اند. وي در پاسخ به اين سوال که چه کسي هزينه اين قبيل رزمندگان را تامين مي کند گفت، در عراق پول زيادي وجود دارد. ما مي دانيم گروههايي در عراق هستند که ايران از آنها حمايت مي کند. ما مي دانيم که برخي از اين گروهها از سوريه به عراق رفته اند. مرز ميان دو کشور نسبتا نفوذ پذير است.
XS
SM
MD
LG