لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۶

تظاهرات دانشجويان ايراني در لس آنجلس به حمايت از دانشجويان ايران


(rm) صدا |
براي چهارمين شب پي در پي در لس آنجلس و در مقابل ساختمان فدرال اين شهر، تظاهراتي از سوي گروههاي ايراني، از جمله دانشجويان دانشگاههاي مختلف، براي ابراز همبستگي با جنبش دانشجويي داخل انجام شد. فيروزه خطيبي از لس آنجلس گزارش ميدهد. (صدای شعارهای دانشجويان در لس آنجلس) فيروزه خطيبي (راديو فردا): شما دانشجوي كدام دانشگاه لس آنجلس هستيد؟ دانشجوي ايراني در لس آنجلس: من از دانشگاه هستم. محمد كاظمي از گروه اتحاديه ملي براي دموكراسي در ايران. ف خ: آمديد كه همبستگي تا ن را با دانشجويان داخل ايران ابراز كنيد. درست است؟ بله ما آمديم به دانشجويان ايران نشان بدهيم كه صداي آنها به اينجا رسيده و ما از آنها و مردم ايران حمايت مي كنيم و مي خواهيم كه آنها بدانند كه مي خواهيم دست به همديگر بدهيم كه بتوانيم صدا را بيشتر به مردم برسانيم. عليرضا صبوري: دليلي كه ما امروز به اينجا آمديم اين است كه صداي ملت ايران را به گوش دنيا برسانيم و مي خواهيم به دنيانشان دهيم كه ايران مال ايرانيان است، نه مال انگلستان، نه مال اروپا، نه مال عربها، نه مال آخوندها. ايران امروز مال ما است، ايران فردا مال ما است. ما ايران فردا هستيم. ف خ: خانم سوزيِ ياشار، شما امروز اينجا چه مي كنيد؟ خانم سوزی ياشار: دانشجويان در ايران حماسه آفريدند و من به عنوان يك مادر ايراني، يك زن ايراني، وظيفه خودم مي دانم كه حمايت كنم تمام دانشجويان را در ايران و همينطور وظيفه تمام مادران و پدران در ايران كه بچه ها را تنها نگذارند. نگذارند بچه ها سركوب شوند. امروز ما اينجا تنها نيستيم، بلكه از امروز تا روز 18 تير در تمام مدت تا زمانيكه بچه هاي ما در قلب تهران در خيابانها دارند سركوب مي شوند، ما به حمايت آنها سعي مي كنيم صداي خودمان را به دنيا برسانيم و از همه هموطنان و آزاديخواهان درخواست مي كنيم كه به ما ملحق شوند. هرروز از ساعت شش تا 9 شب در لس آنجلس مقابل فدرال بيلدينگ ما مي ايستيم و مي خواهيم صداي دانشجويان را به دنيا برسانيم. براي چهارمين شب پي در پي در لس آنجلس و در مقابل ساختمان فدرال اين شهر، تظاهراتي از سوي گروههاي ايراني، از جمله دانشجويان دانشگاههاي مختلف، براي ابراز همبستگي با جنبش دانشجويي داخل انجام شد. يكي از اين دانشجويان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما آمديم به دانشجويان ايران نشان بدهيم كه صداي آنها به اينجا رسيده و ما از آنها و مردم ايران حمايت مي كنيم. دانشجوي ديگري مي گويد: مي خواهيم به دنيانشان دهيم كه ايران مال ايرانيان است، نه مال انگلستان، نه مال اروپا، نه مال عربها، نه مال آخوندها. ايران امروز مال ما است، ايران فردا مال ما است. ما ايران فردا هستيم.
XS
SM
MD
LG