لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۲۲

خطر ادامه عمليات تروريستي براي طرح صلح خاورميانه


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): نخست وزيراسرائيل روزدوشنبه اعلام داشت تا زماني که گروه هاي ستيزه جوي فلسطيني که درحمله به اسرائيلي ها دست داشته اند سرکوب نشوند، دستيابي به قرارداد صلح با فلسطينيان غيرممکن خواهد بود. همايون مجد (راديو فردا): آريل شارون نخست وزيراسرائيل به دنبال يک هفته خشونت درمنطقه که طرح صلح مورد حمايت آمريکا را به خطر انداخت، طي سخناني درجلسه ويژه پارلمان اسرائيل گفت تا زماني که عمليات تروريستي ادامه دارد ما نمي توانيم به دستاوردهاي سياسي نائل آئيم وطبعا نخواهيم توانست به قرارداد صلح دست يابيم. آقاي شارون درحالي که خواستارجنگ همه جانبه اي ازسوي دولت جديد فلسطيني عليه سازمان هاي تروريستي بود، خطاب به اعضاي پارلمان اسرائيل گفت: ازنظرمن، صلح به معناي تامين امنيت کامل براي شهروندان اسرائيل است ونه صدوراعلاميه وحرف زدن. محمود عباس نخست وزيرفلسطيني که ازماه مارس گذشته عهده داراين مقام شده است، خواستارتوقف قيام 32 ماهه فلسطينيان درکرانه باختري رود اردن ونوارغزه وازسرگيري گفتگوهاي مربوط به آتش بس با گروه هاي ستيزه جو شده است. اما به دنبال يک سري حملات هوائي اسرائيل به فلسطينيان که طي آن رهبران گروه ستيزه جوي حماس را هدف گرفت ومتعاقبا حمله انتحاري فلسطينيان به اتوبوسي دربيت المقدس که 17 کشته برجاي گذاشت، لطمه سختي به اقتدارمحمود عباس نخست وزيرفلسطيني درميان ستيزه جويان فلسطيني وارد آمد. نخست وزيراسرائيل درعين حال درسخنان خود درپارلمان اين کشور، ازکشته شدن شهروندان غيرنظامي درجريان حملات موشکي هليکوپترهاي اسرائيلي درشهرغزه ابرازتاسف کرد. آقاي شارون افزود: ما به گونه اي قاطعانه وشب و روز، حماس را هدف قرارداديم. اما متاسفانه شهرونداني غيرنظامي نيز دراين جريان آسيب ديدند. قصد ما اين نبود وآسيب رساندن به چنين شهرونداني رويه ما نيست. درهمين حال پارلمان اسرائيل روزدوشنبه موضع آريل شارون نخست وزيراين کشور را مورد تاييد قرارداد وبا صدورقطعنامه اي خاطرنشان ساخت تا زماني که دولت فلسطيني، گروه هاي ستيزه جوئي راکه درحمله به اسرائيلي ها دست داشته اند سرکوب نکند، دستيابي به قرارداد صلح غير ممکن خواهد بود. رهبر راستگراي اسرائيل پيشتر موضع خود را درجلسه متشنج پارلمان اسرائيل که به تقاضاي نمايندگان چپگراي پارلمان تشکيل شد، مطرح کرده بود. قطعنامه پارلمان اسرائيل متضمن حمايت ازنظرات نخست وزيراين کشوربا 57 راي موافق دربرابر42 راي مخالف به تصويب رسيد. اين قطعنامه لازم الاجرا نيست. آريل شارون نخست وزيراسرائيل طي سخناني در پارلمان اسرائيل گفت تا زماني که عمليات تروريستي ادامه دارد ما نمي توانيم به دستاوردهاي سياسي نائل آئيم وطبعا نخواهيم توانست به قرارداد صلح دست يابيم. محمود عباس نخست وزيرفلسطيني خواستارتوقف قيام 32 ماهه فلسطينيان درکرانه باختري رود اردن ونوارغزه وازسرگيري گفتگوهاي مربوط به آتش بس با گروه هاي ستيزه جو شده است.اما به دنبال حملات هوائي اسرائيل و حمله انتحاري فلسطينيان به اتوبوسي دربيت المقدس که 17 کشته برجاي گذاشت، لطمه سختي به اقتدارمحمود عباس نخست وزيرفلسطيني درميان ستيزه جويان فلسطيني وارد آمد. پارلمان اسرائيل روزدوشنبه با صدورقطعنامه اي موضع آريل شارون نخست وزيراين کشور را مورد تاييد قرارداد.
XS
SM
MD
LG