لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۳

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
كامليا انتخابي فرد (راديو فردا): مريم رجوي دستگير شد! در يک همآوايي و مسرت کليه روزنامه هاي چاپ پايتخت خير دستگيري اعضاي مجاهدين خلق و مريم رجوي را در صدر اخبار روز خود قرار داده اند. ناآراميهاي تهران و برخي از شهرها، اخبار نشست سران اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ و هيئت مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي د روين در رده هاي بعدي اخبار مهم کشور قرار گرفته اند. «چالش عصر کافور» عنوان مطلبي در روزنامه اعتماد است با اين مضمون که يکي از بزرگترين اشتباههاي گروههاي اصلاح طلب در ايران، تکرار اشتباه خود و يا ديگران همفکرانشان است. در اين مقاله که نام نويسنده اش برده نشده مي نويسد: رئيس جمهوري در قبال وقايعي چون 18 تير، توقيف نشريات، بازداشت فعالان سياسي، احضار و بعضا بازداشت هنرمندان و غيره هيچ واکنشي نشان ندادند و يا با برخي سخنان تهديد آميز رفع مسئوليت کردند و متاسفانه اين اشتباه رئيس جمهوري توسط نمايندگان محترم مجلس نيز تکرار مي شود. در خاتمه اين مقاله مي خوانيم که نمايندگان چندي پيش به خاطر فشارهاي سنت گرايان محافظه کار تهديد به استعفاي دستجمعي کردند. اما زماني که در مقابل اين تهديد واکنش دلخواه را از محافظه کاران نديدند، سعي کردند صورت مساله را پاک کنند. نويسنده در خاتمه مي گويد حالا ديگر نمايندگان مجلس نيز از سوي مردم محکوم شده اند و اتهام حرف درماني درباره آنها نيز مصداق يافته است. لغو گراني از آقاي محسن ايلچي عنوان يادداشت اقتصادي صفحه آخر در روزنامه انتخاب است. آقاي ايلچي مي نويسد: اين روزها دائما عنوان مي شود که گراني بايد لغو شود. ظاهرا منشا اين نگراني و نحوه مقابله با گراني، غالبا در ميان سياسيوني است که براي آنکه در حوزه تعامللات رقابت جويانه جناح رقيب را از ميدان سياست خارج کنند، به آن مي پردازند. وي مي نويسد با وجود تمام اين شرايط به نظر مي رسد که پاشنه آشيل و نقطه ضعف سياستهاي برنامه توسعه به نظام موجود تامين اجتماعي و سياستهاي دولت باز مي گردد. آقاي ايلچي مي گويد هنوز دو سال به پايان دروه رياست جمهوري باقي مانده است و فرصتي وجود دارد تا دولت واقعيتهاي برنامه اقتصادي و پيامدهاي آن را بيان کند. و سرانجام آن که در انبوه سرمقاله هاي چه کسي مقصر است؟ چه کسي مقصر نيست؟ عناصر اخلالگر و خودسر را تنبيه کنيد و غيره، حيات نو اقتصادي مي نويسد: پايان حکومت 24 ساله تجار سنتي. حيات نو نوشته است که آقاي رضا بهزاديان با 23 راي رئيس اتاق بازرگاني تهران شد. حيات نو گزارش مي دهد در يک تحقيق دانشگاهي که به بررسي جايگاه اتاق بازرگاني بر اقتصاد کشور اختصاص يافت، 67% پرسش شوندگان معتقد بودند که اتاق بازرگاني تاثير کمي بر شاخص هاي اقتصادي کشور دارد و تا کنون نقش چنداني در فعاليت هاي اين اتاق نداشته اند. بيشتر روزنامه هاي تهران خبر دستگيري اعضاي مجاهدين خلق را در صدر خبرهاي خود قرار دادند. ناآارامي هاي تهران و برخي شهرها، اخبار نشست سران اتحاديه اروپا در لوگزامبورگ و نشست هيئت مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين در رده ديگر خبرهايي بود كه روزنامه هاي امروز صبح تهران به آن پرداختند. روزنامه اعتماد با اشاره به مسائلي مانند 18 تير، توقيف نشريات، بازداشت فعالان سياسي و عدم واكنش جدي از سوي اصلاح طلبان در حل آنها، نوشت حالا ديگر نمايندگان اصلاح طلب نيز از سوي مردم محكوم شده اند. روزنامه انتخاب در مقاله اي به مسئله گراني پرداخت.
XS
SM
MD
LG