لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۷

چهره جنگ زده شهرک خانه اصفهان پس از خشونتهاي شبه نظاميان لباس شخصي، از ديد يک شاهد عيني


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): در اصفهان نيز اوضاع شهر متشنج است. يک شاهد عيني مشاهدات خود را از وقايع شهر چنين شرح مي دهد: شاهد عيني (کرج): ديشب در شهرک خانه اصفهان، بيشترين تظاهرات و تهديدها صورت گرفت. اول ميني بوس حامل بسيجي ها به آتش کشيده شد و نيروهاي پليس زير آوار سنگ پراکنده شدند و شعارها بسيار تند و بعضا رکيک بود. شيشه بانکهاي بسياري از جمله بانک سپه خانه اصفهان شکسته شد . هنگامي که جوانان در دسته هاي بيشتري متشکل شده بودند، نيروهاي کمکي وارد مااجرا شدند و لباس شخصي ها به کمک آنها به حمله به مردم پرداختند و تعداد زيادي از آنها را مجروح و زخمي و عده بسياري را دستگير کردند. بعد از فرار جوانها لباس شخصي ها شيشه هاي اتومبيلهاي پارک شده در کنار خيابانها و پنجره خانه هايي را که به بچه ها پناه داده بودند، شکستند و شهرک را به محل جنگ زده اي تبديل کردند. بامداد امروز شاهد دهها دستگاه اتومبيل و يک اتوبوس تخريب شده بودم که به گفته مردم پليس و لباس شخصي ها اقدام به شکستن و تخريب آنها کرده بودند. جالب توجه اين است که بيشتر جوانهايي که در دسته ها و هيئتهاي عزاداري حاضر مي شوند، در دو طرف اين خيزش شبانه قرار دارندو تقريبا گروههاي مختلف هر روز براي شب بعد برنامه ريزي مي کنند و با وجود خطرات بسياري که در مقالشان قرار دارد، به تظاهرات مي پردازند. متاسفانه به نظر مي رسد اين تحرکات بدون برنامه و رهبري بوده و نيروهاي دولتي براي قلع و قمع آنها از تمامي امکانات خود استفاده مي کنند. ديشب در شهرک خانه اصفهان، ابتدا ميني بوس حامل بسيجي ها به آتش کشيده شد و نيروهاي پليس زير آوار سنگ پراکنده شدند و شعارهاي بسيار تندي داده شد و شيشه بانکهاي بسياري از جمله بانک سپه خانه اصفهان شکسته شد. اما نيروهاي امنيتي پس از پيوستن شبه نظاميان حزب الله، به به حمله به مردم پرداختند و تعداد زيادي را مجروح و زخمي و عده بسياري را دستگير کردند. بعد از فرار جوانها لباس شخصي ها شيشه هاي اتومبيلهاي پارک شده در کنار خيابانها و پنجره خانه هايي را که به بچه ها پناه داده بودند، شکستند و شهرک را به محل جنگ زده اي تبديل کردند. بامداد امروز دهها دستگاه اتومبيل و يک اتوبوس تخريب شده بود که به گفته مردم، پليس و لباس شخصي ها اقدام به شکستن و تخريب آنها کرده بودند.
XS
SM
MD
LG