لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۲۳

اعتراض سازمان خبرنگاران بدون مرز به بازداشت انصافعلي هدايت و امين بزرگيان در تبريز و تهران


(rm) صدا |
سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار بيانيه اي در پاريس بازداشت اخير روزنامه نگاران در ايران را محکوم کرد. ژان خاکزاد گفتگويي انجام داده است با خانم ويرجيني لوکوسل سخنگوي سازمان خبرنگارن بدون مرز. ژان خاکزاد (راديوفردا): انصافعلي هدايت روزنامه نگار در تبريز و امين بزرگيان در تهران، هنگام انجام وظيفه در خبررساني و پوشش اخبار اعتراضات دانشجويي توسط افراد ناشناس بازداشت شدند. سازمان خبرنگارن بدون مرز عصر روز چهارشنبه با انتشار بيانيه اي به بازداشت اين دو روزنامه نگار اعتراض کرد و همچنين از بازداشت مجدد تقي رحمان، رضا عليجاني، هدي صابر و محمد محسن سازگارا، نگراني اين سازمان را اعلام داشت. خانم ويرجيني لوکوسل مسئول بخش خاورميانه و ايران خبرنگاران بدون مرز که از آزادي بيان و حقوق روزنامه نگاران در سراسر جهان دفاع مي کند، در گفتگو با راديو فردا مي گويد: «امروز سازمان خبرنگارن بدون مرز به بازداشت تازه روزنامه نگاران اعترا ض کرد. نه تنها به بازداشت روزنامه نگاران در تهران، بلکه در شهر تبريز، چون انصافعلي هدايت روزنامه نگار در اين شهر دو روز پيش بازداشت شده. ما بسيار نگران هستيم و از خود سوال مي کنيم بازداشت روزنامه نگاران در ايران تا کجا مي تواند پيش رود. در موج سرکوبي که تهران آغاز کرده است، اين بازداشتهاي خودسرانه آيا ادامه خواهد يافت يا پايان مي گيرد. از سوي ديگر از تهران مي خواهيم که بازداشت انصافعلي هدايت و امين بزرگيان را رسما اعلام کند. زيرا آنها توسط افراد ناشناس بازداشت شده اند و خانواده آنها نگران هستند و تا کنون مقامات جمهوري اسلامي از بازداشت آنان خبري رسما منتشر نکرده اند. خانم لوکوسل افزود ما بار ديگر از اتحاديه اروپا درخواست مي کنيم که بازداشت روزنامه نگاران را محکوم کند. آنهم در زماني که سرگرم گفتگو با ايرانند. خانم لوکوسل از بازداشت مجدد تقي رحمان، رضا عليجاني، هدي صابر نيز نگراني سازمان خبرنگاران بدون مرز را اعلام کرد و درمورد اعتصاب غذاي محمد محسن سازگارا، که پس از بازداشت آغاز کرده است، گفت که سازمان خبرنگاران بدون مرز از سرنوشت او و 14 روزنامه نگاري که در حال حاضر پشت ميله هاي زندان هستند، بسيار نگرانند. مسئول بخش خاورميان سازمان خبرنگاران بدون مرز از مقامات جمهوري اسلامي ايران خواست که آرامش خود را حفظ کنند و همه روزنامه نگاران را از پشت ميله هاي زندان آزاد کنند. وي جمهوري اسلامي ايران را بار ديگر بزرگترين زندان روزنامه نگاران توصيف کرد. سازمان خبرنگاران بدون مرز، عصر چهارشنبه با انتشار بيانيه اي به بازداشت، انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در تبريز و امين بزرگيان، روزنامه نگار در تهران، اعتراض كرد و از بازداشت مجدد تقي رحماني، رضا عليجاني، هدي صابر و محمد محسن سازگارا نگراني اين سازمان را ابراز كرد. خانم ويرجيني لوكوسول، مسئول بخش خاورميانه و ايران سازمان خبرنگاران بدون مرز كه از آزادي بيان و حقوق روزنامه نگاران در سراسر جهان دفاع مي كند، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد ما از خود سئوال مي كنيم بازداشت روزنامه نگاران در ايران تا كجا مي تواند پيش برود؟
XS
SM
MD
LG