لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۱

نقش بسيجيان، نيروي انتظامي و گروه هاي فشار در ايجاد بحران، از ديد يك استاد دانشگاه


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): گزارشهايي که از شهرهاي مختلف ايران مي رسند، همه حکايت از آرامش ظاهري اوضاع دارند. آرامشي که بيشتر ناظران آن را ناشي از حضور فشرده و خشن بسيجيان و نيروهاي انتظامي و ديگر نيروهاي سرکوب مي دانند. درباره نقش و دخالت گروههاي فشار در ايجاد بحرانهاي اخير جامعه، پرويز ورجاوند، استاد دانشگاه تهران، مي گويد: گروههاي فشار در ايران پديده نويي نيست و صاحبان قدرت و حاکميت، اندک زماني پس از پيروزي انقلاب براي تثبيت موقعيت خود اين جريان را به وجود آورده اند و هنوز نيز از آن در بحرانهاي مختلف استفاده مي کنند. دکتر پرويز ورجاوند درباره گروههاي فشار با راديو فردا گفتگو مي کند. دکتر پرويز ورجاوند (استاد دانشگاه تهران): با کمال تاسف ما از صبحدم دگرگوني ها در ايران بعد از پيروزي انقلاب، با يک فاصله بسيار کمي شاهد اين بوديم که اين گروههاي فشار در صحنه سياسي ايران حضور پيدا کرده اند. پيدايش اين گروههاي فشار، در واقع همزمان است با تثبيت قدرت براي گروه معين در جامعه ايران، و همچنان که آن گروه بر تثبيت موقعيت خود در ساختار جامعه ايران تاکيد مي ورزد، مي بينيم که اين گروههاي فشار هستند. از يک سو ما شاهد اين هستيم که ميشه حاکميت سخن از توانمندي ها و قدرت بي چون و چراي خود دارد و ادعا مي کند که با تکيه بر مردم مي تواند با هر جرياني را که بخواهد در مسائل کشور اختلال بکند، برخورد مي کنند. ولي چيزي که مي بينيم اين است که بيش از 25 سال است که برخوردي به معناي واقع کلمه با اين افراد و گروهها نمي شود، درسهاي دانشجويي را به هم مي ريزند. در هرجا که سخنراني باشد، توانش را به دست بياورند، و شرايط را مناسب بدانند به هجوم بردن به اين جلسات مي پردازند. روزنامه ها را مورد تجاوز قرار داده اند، مي بينيم که وکلاي مجلس را در موارد مختلف و حتي وقتي از پاويون دولتي آنها بايد خارج شوند يا به آن داخل شوند، مورد تجاوز قرار مي دهند؛ يعني درست در مکانهايي حضور پيدا مي کنند که به طور منطقي مي بايست مورد حفاظت دستگاههاي امنيتي-اطلاعاتي و انتظامي کشور قرار بگيرد، ولي در عمل مي بينيم اينها جضور دارند. اين بار هم در جريان رخدادهايي که در طي چند شب در کوي دانشگاه تهران، علامه طباطبايي، دانشگاه ملي، و شماري ديگر از شهرها صورت گرفت، به هر حال الان در جامعه ايران يک ذهنيت بسيار بسيار دردناکي نسبت به اين گروههاي فشار بوجود دارد. گزارشهايي که از شهرهاي مختلف ايران مي رسند، همه حکايت از آرامش ظاهري اوضاع دارند. آرامشي که بيشتر ناظران آن را ناشي از حضور فشرده و خشن بسيجيان و نيروهاي انتظامي و ديگر نيروهاي سرکوب مي دانند. درباره نقش و دخالت گروههاي فشار در ايجاد بحرانهاي اخير جامعه، دكتر پرويز ورجاوند، استاد دانشگاه تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: گروههاي فشار در ايران پديده نويي نيست و صاحبان قدرت و حاکميت، اندک زماني پس از پيروزي انقلاب براي تثبيت موقعيت خود اين جريان را به وجود آورده اند و هنوز نيز از آن در بحرانهاي مختلف استفاده مي کنند. وي مي افزايد: پيدايش اين گروههاي فشار، در واقع همزمان است با تثبيت قدرت براي گروه معين در جامعه ايران. وي مي ويد: الان در جامعه ايران ذهنيت بسيار دردناکي نسبت به اين گروههاي فشار وجود دارد.
XS
SM
MD
LG